Algemene leden vergadering 6 oktober in De Lindenberg

 

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar vanwege corona plaats op een ander moment dan gebruikelijk. Op woensdag 6 oktober 2021  vanaf 19.15  in de grote zaal van de Lindenberg.
Zoals gebruikelijk zal de ALV gevolgd worden door een thema-avond.
Hierover ontvangt u informatie via de ledenbrief en op deze website.

 

Het jaarverslag en de financiële stukken vindt u hieronder.

Mocht u niet aanwezig kunnen of willen zijn en toch vragen hebben over de vergaderstukken, dan kunt u uw vragen en reacties wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

 Op verzoek van De Lindenberg dient zich u zich uiterlijk 1 dag van te voren op te geven per email bij secretaris@numaga.nl
Een coronapas is verplicht

 

agenda alv 20211006

Jaarverslag 2020

Numaga-kascommissie-bevindingen bij jaarcijfers 2020-09032021 (1)

 

Balans en reserves 2020 2018 + 2019 website

 

Winst of Verlies 2020

 

Toelichting op de Jaarcijfers 2020