Algemene leden vergadering 14 mei 2024 in Theater Het Badhuis

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats in Theater Het Badhuis Daalseweg 262.
Aanvang: 19.30 —20.00

 

Het jaarverslag 2023 en de financiële stukken vindt u hieronder.

Mocht u niet aanwezig kunnen of willen zijn en toch vragen hebben over de vergaderstukken, dan kunt u uw vragen en reacties wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

Gezien het in 2022 genomen besluit  en de verwachte belangstelling voor het  aansluitende Lentecafé verzoekt het bestuur u vriendelijk om uw VRAGEN VOORAF IN TE LEVEREN , voor 13 mei bij  penningmeester@numaga.nl


agenda alv 14 mei 2024 

Verslag alv Numaga 2023

Balans en reserves 2023 (1) (2)
Begroting 2024 (2) (2)
Beleidsplan van de Historische Vereniging Numaga voor 2024 en 2025

jaarverslag 2023 numaga

Toelichting op de Jaarcijfers 2023 (1) (2)
Verslag kascie 2023 (2)

Winst- of Verliesrekening 2023 (1) (2)