Algemene leden vergadering

 

De algemene ledenvergadering heeft dit jaar vanwege corona een bijzondere vorm. Zie de brief van de voorzitter van 1 juni 2020 in de rubriek ‘Berichten’.
Het jaarverslag en de financiële stukken vindt u hieronder.

Uw vragen en reacties kunt u wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

Reageert u s.v.p. voor 1 september.

 

 

Jaarverslag 2019

 

balans en reserve

 

winstofverlies

 

Begroting 2020 en 2021 aangepast

 

Toelichting op de Jaarcijfers 2019

 

Kascontrole2019 HV NUMAGA