Algemene leden vergadering 17 mei
in het Stedelijk Gymnasium

 

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats in de aula van het Stedelijk Gymnasium, Kronenburgersingel 269.
Aanvang: 19.30 —20.15

 

Het jaarverslag en de financiële stukken vindt u hieronder.

Mocht u niet aanwezig kunnen of willen zijn en toch vragen hebben over de vergaderstukken, dan kunt u uw vragen en reacties wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

Agenda
Verslag ALV 2021
Jaarverslag 2021

VERSLAG KASCOMMISSIE Hekking en Plass[1724]

Begroting 2022

Numaga Jaarcijfers 2021

Toelichting op de Jaarcijfers 2021

Beleidsplan