Algemene leden vergadering 16 mei
De Lindenberg

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats in de grote zaal van de Lindenberg. Ridderstraat 23.
Aanvang: 19.30 —20.00

 

Het jaarverslag en de financiële stukken vindt u hieronder.

Mocht u niet aanwezig kunnen of willen zijn en toch vragen hebben over de vergaderstukken, dan kunt u uw vragen en reacties wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

Gezien het in 2022 genomen besluit  en de verwachte belangstelling voor de aansluitende thema avond over het Nimweegs verzoekt het bestuur u vriendelijk om uw VRAGEN VOORAF IN TE LEVEREN , voor 13 mei bij  penningmeester@numaga.nl

 

agenda alv 16 mei 2023
2023-04-13 Verslag kascommissie 2022 (ALV)

verslag alv numaga 17 mei 2022

Website Jaarcijfers Numnaga 202220230501_15442505

Jaarcijfers met Toelichting20230427_15313378

Beleidsplan en Begroting 202320230427_15352464

Beleidsplan-2023-2024v3

Jaarverslag-2022v3