Algemene leden vergadering

Dinsdag 14 mei  om 20.15  in  de Romeinse Herberg, Museumpark Orientalis.

Om 19.30 is er een korte rondleiding langs de Romeinse straat, aanmelden om 19.15 bij de poort naast de hoofdingang, met de fiets of de auto (dus dan niet parkeren op de parkeerplaats).

Wie de rondleiding niet wil meemaken meldt zich  (te voet) tijdig en voor 20.15 uur  bij de poort.

Neemt u s.v.p. uw museumjaarkaart mee.

Hieronder kunt u de vergaderstukken downloaden:

 

agenda alv
verslag ALV 2018

180409jaarverslag Numaga 2018

 

Numaga Financiën:
Balans en reserves 2017 + 2018 

Winst of Verlies 2018-2

Begroting 2019 en 2020-2

Toelichting op de gecorrigeerde jaarcijfers

 

Beleidsplan Numaga 2019