Algemene leden vergadering 21 september in De Lindenberg

 

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar vanwege corona plaats op een ander moment dan gebruikelijk. Onder voorbehoud is dinsdag 21 september 2021 de voorgenomen datum  en 19.15 is tijdstip van de ALV in de grote zaal van de Lindenberg.
Zoals gebruikelijk zal de ALV gevolgd worden door een thema-avond.

Het jaarverslag en de financiële stukken vindt u hieronder.

Mocht u niet aanwezig kunnen of willen zijn en toch vragen hebben over de vergaderstukken, dan kunt u uw vragen en reacties wat het jaarverslag betreft kwijt bij secretaris@numaga.nl en wat de financiën betreft bij penningmeester@numaga.nl

 

Jaarverslag 2020

Numaga-kascommissie-bevindingen bij jaarcijfers 2020

 

Balans en reserves 2020

 

Winst of Verlies 2020

 

Toelichting op de Jaarcijfers 2020