Numaga excursies

Numaga kent een rijke traditie van Numaga-reizen. Voor de komende tijd zullen voornamelijk middagexcursies in de omgeving van Nijmegen worden georganiseerd. Ze worden tijdig aangekondigd op deze site, per mail of post.
De Numaga-excursiecommissie bestaat uit: Rob Wolf  (geschiedschrijving@hotmail.com) en Claartje van Well.

 


Middag excursie Sint Agatha
28-6-2023

De excursiecommissie van Numaga organiseert op woensdag 28 juni aanstaande voor Numaga leden en introducés een bezoek aan Kruisherenklooster Sint Aegten in het dorp Sint Agatha, gemeente Land van Cuijk. We worden rondgeleid door het klooster en in de expositie over 650 jaar boekcultuur. De achttiende eeuwse kloostertuin kunt u na afloop op eigen gelegenheid bezoeken.

Het klooster

De oorsprong van het klooster is een aan de heilige gewijde kapel. Om de kapel te bedienen kwamen hier omstreeks 1371 enkele monniken wonen. Hieruit kwam het Kruisherenklooster voort. Omdat het (mede dankzij prins Maurits, zie verderop) nog steeds in gebruik is, is het het oudste nog door monniken bewoonde klooster van Nederland.

Het kloostercomplex bestaat uit drie vleugels en een kapel. Deze bouwwerken omsluiten de kloostergang. Het aanzicht is vooral neogotisch, omdat het gebouw in 1906 grotendeels is gesloopt en in deze stijl opnieuw is opgetrokken. De zuidvleugel kent echter nog een vijftiende-eeuwse kloostergang met spitsboogvensters. Ook in de kapel zijn nog resten van een middeleeuws gebouw te zien.

Hoewel katholieken ten tijde van de Republiek (1581 – 1795) hun geloof alleen in het verborgene mochten uitoefenen, was klooster St. Aagten hiervan gevrijwaard, omdat het onder beschermheerschap van prins Maurits stond. Het door de prins geschonken Mauritsraam getuigt hiervan.

In 2021 bestond het klooster 650 jaar. Enkele exposities die ter gelegenheid daarvan werden gepland zijn vanwege de corona-epidemie uitgesteld. Daarom kunnen wij op 28 juni een tentoonstelling over de boekcultuur van de Kruisheren bezoeken. Sint Agatha bezit namelijk de enige uit de middeleeuwen stammende kloosterbibliotheek in Nederland. De bibliotheek telt ruim 9.000 banden en staat in zijn geheel op de lijst Beschermd Cultuurbezit Nederland. De kostbaarste schat is het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek uit 1512.

Sinds 2006 is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha ondergebracht. Dit bevat archieven van meer dan honderd Nederlandse kloosterordes en congregaties. (Bron Wikipedia)

 

Praktisch

Omdat Sint Agatha dicht bij Nijmegen ligt (30 kilometer per auto; 18 kilometer per fiets) en we geen andere locatie bezoeken, reist ieder op eigen gelegenheid. Het adres is Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Programma

13.30 uur: Ontvangst in het Poortgebouw (wit gepleisterde gebouw uit 1644) met koffie/thee en kloosterkoek.

14.00 uur: We worden opgehaald door de gidsen. De rondleiding duurt anderhalf uur.

15.30 uur:  Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten iets te nuttigen in het poortgebouw en de kloostertuin te bezoeken. Kloosterbier- en wijn worden aanbevolen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen per persoon €10 (hierin begrepen zijn de rondleiding, de koffie of thee bij de ontvangst (€8,50); en de kosten van de organisatie (€1,50)).

 

Deelname en opgave

Maximaal aantal deelnemers: 45

 

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar claramailt@gmail.com en door €10 over te maken op bankrekeningnummer NL83 INGB 0000 9726 00, t.n.v. Numaga te Nijmegen, in beide gevallen onder vermelding van uw naam (en evt. die van de introducé)  en excursie Sint Agatha.

Uiterste datum voor opgave en betaling: 14 juni (dit op verzoek van het klooster)

 

Toegankelijkheid

Poortgebouw en klooster zijn op één kloostergang na rolstoeltoegankelijk.

 

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De excursiecommissie,

 

Claartje van Well                           Rob Wolf

 

Plattegrond van het kloosterterrein
https://www.kloostersintagatha.nl/klooster-sint-agatha/plattegrond/


Vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel – 2 oktober 2021.

 

In Stadsbrouwerij Wilskracht in Ravenstein hield prof.mr. Martin Jan van Mourik  een enthousiaste voordracht over de geschiedenis van deze vestingstad. Daarna bezochten we het Bolwerck in zijn tuin en tenslotte bezochten we de Garizoenskerk (1641)

 

 

Het middagprogramma in Zaltbommel bestond uit een rondleiding door stadsgidsen over de stadswallen, de Mikwe (Joods Ritueel bad) en de Sint Martinuskerk en het historisch centrum met het stadskasteel.

 


Numaga excursie 2019

Wonen in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem

We verzamelen bij Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK Heilig Landstichting, waar we om 08.45 uur starten met koffie en thee en vertrekken uiterlijk 10.00 uur met een bus van Toonen. Voordien wordt door Leon van Meijel een presentatie gehouden over de wederopbouwwijk Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Daarna bezoeken we onder zijn leiding deze wijk. Vandaar gaan we naar de Daniëlskerk (1961), getransformeerd in woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waar we een korte rondleiding krijgen. We lunchen in Het Wapen van Elst.  Wim de Natris verzorgt daar een inleiding over het tuindorp Heveadorp, alwaar we een rondleiding krijgen van de gidsen/bewoners Harke Cleveringa en Geert van der Straaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en thee met een petit four in de Stadsvilla Sonsbeek zal Rob Wolf ons rondleiden in de Transvaalbuurt in Arnhem. Rond 18.00 uur verwachten we weer bij de Rozenhof terug te zijn. Houdt u rekening met drie korte wandelingen. Adequaat schoeisel aangeraden.

Deelname aan de excursie is ook voor niet-leden van Numaga mogelijk.

Numaga excursie 2018

Grave en Nijmegen, van Coehoorn tot de opheffing van de vestingwet van 1874

– Start in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis door Femke de Roode, archeoloog gemeente Nijmegen, over de Nijmeegse vestingwerken en de ontmanteling daarvan. Bezoek aan de Duitse bunker in het Valkhofpark.

 

                       Foto: Graafs Museum
– Na de lunch in het Graafs museum lezing en presentatie over de 18e-eeuwse vestingstad.

– Bezoek aan de Hampoort inclusief de ondergrondse gang naar de buitenwerken.

– Stadswandeling met bezoek St. Elisabethkerk.

Excursie Numaga 2017
Langs de Waal – 20 mei 2017

Een hele dag door de Overbetuwe en het Rijk van Nijmegen met de Waal als verbindende factor: een tocht langs kastelen, landhuizen, kerken, boerderijen en industriële monumenten. Uiteraard ook aandacht voor het rivierenlandschap. Het globale programma:

 

– Rondleiding op het landgoed van de familie Van Boetzelaein Oosterhout. O.a. in de historische tuin- en parkaanleg met ingrepen van Mien Ruys uit 1935.

– Sint-Leonarduskerk (1932) Oosterhout, een Gesamtkunstwerk van architect Clemens Hardeman in een door het expressionisme beïnvloede stijl.

– Lunch in Gasterij de Arend te Winssen.

– Verder in Winssen: De St. Antonius van Paduakerk uit 1938, de monumentale toren van de afgebroken middeleeuwse kerk en het Dijkmagazijn. 

– Weurt: steenfabriek de Bunswaard van Burgers uit 1917, met rondleiding.

– Afsluiting in Nijmegen: Vasim en Honingcomplex met gids