Numaga excursies

Numaga kent een rijke traditie van Numaga-reizen. Voor de komende tijd zullen voornamelijk dagexcursies voor leden en introducees worden georganiseerd. Ze worden tijdig aangekondigd op deze site, per mail of post. De Numaga-excursiecommissie bestaat uit:

 

Ruurd van der Staaij
Wim de Natris

Numaga excursie 2019

Op zaterdag 13 april 2019 zullen we aandacht besteden aan wonen. We bezoeken locaties in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem. Hierbij zullen verschillende aspecten worden belicht, zoals ontstaansgeschiedenis, architectuur en bewoning van de projecten die we gaan bezoeken.

 

Het ochtendprogramma begint met een tweetal voordrachten. Rob Wolf zal ingaan op volkshuisvesting in Nijmegen. Leon van Meijel houdt een presentatie over de Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Hij zal ons daarna in deze buurt rondleiden.

 

Tijdens de lunch zal Wim de Natris ter voorbereiding van het bezoek aan Heveadorp (gemeente Renkum) een presentatie geven over de ontstaansgeschiedenis en het behoud van dit dorp.

 

We sluiten de excursie af met een bezoek aan Arnhem waar Rob Wolf ons zal meenemen naar de Transvaalbuurt.

 

In de Ledenbrief van februari 2019 en op de website van Numaga volgt nadere informatie over het programma met tijdschema en opstapplaats. Ook zal het inschrijfformulier worden bijgevoegd bij het Nijmeegs Katern.

 

Voor wie zich alvast wil verdiepen in het ochtendprogramma  verwijzen we naar de volgende literatuur:

  • Rob Wolf, De gezonde woning: Honderd jaar volkshuisvesting in Nijmegen. Uitgever: Vantilt, 2011.
  • Paul van Hontum, Leon van Meijel, Hettie Peterse, Herwonnen schoonheid. Geschiedenis en toekomst van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, Uitgever: Vantilt, 2012.

 

NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA !

Numaga excursie 2018

Grave en Nijmegen, van Coehoorn tot de opheffing van de vestingwet van 1874

– Start in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis door Femke de Roode, archeoloog gemeente Nijmegen, over de Nijmeegse vestingwerken en de ontmanteling daarvan. Bezoek aan de Duitse bunker in het Valkhofpark.

 

                       Foto: Graafs Museum
– Na de lunch in het Graafs museum lezing en presentatie over de 18e-eeuwse vestingstad.

– Bezoek aan de Hampoort inclusief de ondergrondse gang naar de buitenwerken.

– Stadswandeling met bezoek St. Elisabethkerk.

Excursie Numaga 2017
Langs de Waal – 20 mei 2017

Een hele dag door de Overbetuwe en het Rijk van Nijmegen met de Waal als verbindende factor: een tocht langs kastelen, landhuizen, kerken, boerderijen en industriële monumenten. Uiteraard ook aandacht voor het rivierenlandschap. Het globale programma:

 

– Rondleiding op het landgoed van de familie Van Boetzelaein Oosterhout. O.a. in de historische tuin- en parkaanleg met ingrepen van Mien Ruys uit 1935.

– Sint-Leonarduskerk (1932) Oosterhout, een Gesamtkunstwerk van architect Clemens Hardeman in een door het expressionisme beïnvloede stijl.

– Lunch in Gasterij de Arend te Winssen.

– Verder in Winssen: De St. Antonius van Paduakerk uit 1938, de monumentale toren van de afgebroken middeleeuwse kerk en het Dijkmagazijn. 

– Weurt: steenfabriek de Bunswaard van Burgers uit 1917, met rondleiding.

– Afsluiting in Nijmegen: Vasim en Honingcomplex met gids

 

Excursie Numaga 2016

De Maas Buurtspoorweg (MBS

De NUMAGA-EXCURSIE 2016 stond in het teken van Maas Buurtspoorweg (MBS), de tram die van 1913 tot 17 september 1944 Nijmegen met Venlo verbond. Behalve de tocht langs de tramrails werd kasteel Heijen bezocht.

 

Klik hier voor het verslag van de reiscommissie

Nadere info: Liebrand, R., Het verhaal van de Maas-Buurttram, (Elst, 2013) en ‘De Maas-Buurttram 100 jaar geleden van start: een tramspoor in de wegberm’, Nijmeegs Katern, februari 2015; http://www.maas-buurtspoorweg.nl/index.html