Numaga excursies

Numaga kent een rijke traditie van Numaga-reizen. Voor de komende tijd zullen voornamelijk middagexcursies in de omgeving van Nijmegen worden georganiseerd. Ze worden tijdig aangekondigd op deze site, per mail of post.
De Numaga-excursiecommissie bestaat uit: Rob Wolf  (geschiedschrijving@hotmail.com) en Claartje van Well.

 


Excursie Waalkade 24-4-2024

 

 

Wie in Nijmegen kent de Waalkade niet? Maar wat weten we van het verleden van dit gebied? De gierpont, de kaaisjouwer, en de Anthonispoort zijn misschien bekend, maar verder? Wat deden de Romeinen hier? Sinds wanneer ligt hier een kade? Waar legden schepen aan in de tijd van de gebroeders van Limburg? Waarom stond hier honderd jaar geleden een elektriciteitscentrale?

Deze en nog veel meer intrigerende vragen over de kade en naaste omgeving komen aan de orde tijdens de Numaga-excursie op woensdag 24 april 2024.
Na een ontvangst in de Bastei en een daarop volgende inleiding over 2000 jaar Waalkade wandelen we onder leiding van drie deskundigen van oost naar west over de kade en maken hier en daar een uitstapje de stad in.

Er is plaats voor slechts 35 deelnemers. Dus meldt u snel aan!

 

Datum en tijd:  woensdag 24 april , begin 13:30 uur

Startlocatie: café van museum De Bastei (derde verdieping; te bereiken via trap en lift; scannen van uw museumkaart is niet verplicht voor deelnemers aan de excursie, maar wordt door het museum wel op prijs gesteld. Ook als u geen museumkaart hebt, kunt u kosteloos naar het museumcafé).

 

Hoewel de Waalkade pas na de sloop van de stadsmuren is aangelegd, was de oever van de Waal aan de voet van de westelijke uitlopers van de stuwwal al in de Romeinse tijd een belangrijk gebied. Daarom hebben we een inleider en drie rondleiders gevraagd hun licht over (een deel van) 2000 jaar geschiedenis van dit gebied te laten schijnen.

Ruud Abma, psycholoog, wetenschapshistoricus en auteur van onder andere Nijmegen historische grond. Hoe een stad gevormd werd, verzorgt een historische inleiding in museum De Bastei.

Onder leiding van archeoloog Harry van Enckevort gaan we naar buiten en keren we terug naar het Romeinse verleden dat zich manifesteerde rondom de Valkhofheuvel.

René van Hoften, socioloog, staat op drie plaatsen stil bij de sociale geschiedenis van de Benedenstad en Waalkade, waarvan hij kenner is. Met als thema’s: bierbrouwers, marktvrouwen en soldaten.

Hylke Roodenburg, historische geograaf, bouwhistoricus en Nijmegenkenner, tot begin 2023 verbonden aan het Regionaal Archief Nijmegen en nu aan het Monumenten Advies Bureau, besteedt aandacht aan de economische ontwikkelingen op en rond de Waalkade tussen 1850 en 1950. Zijn thema’s zijn transport, handel en industrie.

 

Programma

13:30 uur        welkom met koffie en gebak in het café van museum De Bastei

14:00        historische inleiding op 2000 jaar Waalkade door Ruud Abma in het Atelier van museum De Bastei

14:45        start excursie. We lopen van De Bastei naar de kop van de Hertogstraat en lopen daarvandaan onder leiding van Harry van Enckevort langs het Romeinse verleden van het Valkhof en de oostelijke Waalkade

15:30        Hylke Roodenburg en René van Hoften nemen ons mee over de Waalkade langs plaatsen die van belang voor de economische en sociale geschiedenis van Waalkade en Benedenstad zijn geweest

17:00        afsluiting excursie; facultatief bezoek aan de maquette van de Benedenstad bij de binnentuin van het voormalige Protestantse Weeshuis

 

Praktisch:

In het begin van de excursie zijn aanzienlijke hoogteverschillen, maar er is een buitenlift onder aan de Veerponttrappen die gebruikers tot het niveau van de bovenstad brengt.

 

Kosten:

De kosten van de excursie bedragen €22,50. In dit bedrag zijn opgenomen de kosten van de ontvangst in het café van de Bastei, de huur van het Atelier en een attentie voor de inleider en drie rondleiders, alsmede de voorbereidingskosten.

 

Opgeven:

U kunt zich opgeven door €22,50 over te maken op NL83 INGB 0000 97 26 00 ten name van Numaga Nijmegen en onder vermelding van ‘excursie 24 april’, uw naam en die van uw evt. introducé. U kunt zich alleen voor de volledige excursie opgeven. Betalen = aanmelden!

De inschrijving sluit op woensdag 17 april of eerder als het aantal van 35 deelnemers is bereikt.

 

Vragen:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Wolf geschiedschrijving@hotmail.com of
06-52090786

 

De excursiecommissie,       Claartje van Well / Rob Wolf


Dagexcursie naar Notre Dame des Anges en Persingen 27-9-2023

 

’s Ochtends bezoeken wij (inloop vanaf 10:00 uur) Notre Dame des Anges in Ubbergen, het voormalige Franse meisjespensionaat dat in 1904 is gesticht door een Franse onderwijscongregatie. Omdat ze als religieuzen in eigen land geen onderwijs meer mochten geven, gingen deze zusters in vrijwillige ballingschap.

Rob Wolf geeft een lezing over de geschiedenis en de bijzondere wereld (Frans, religieus, gesloten, deftig) van het meisjespensionaat. Hij baseert zich op het boek Tout droit en tegendraads dat hij in 2004 over het pensionaat en havo Notre Dame heeft geschreven.

Na de lezing volgt een rondleiding door het gebouw, de kapel en de tuin. Het eerste deel van de excursie wordt afgesloten met een lunch.

Persingen

Daarna (circa 13:15 uur) gaat iedereen op eigen gelegenheid (te voet, per fiets of per auto) naar het kerkje van Persingen. Daar worden we ontvangen door Hans Maas, voorzitter van de stichting Het Kerkje van Persingen, en Gert Olthof, betrokken inwoner van Persingen. Heel veel Numagaleden zullen Persingen en het kerkje kennen van fietstochtjes door de Ooij, maar wist u bijvoorbeeld dat bij het dorp het kasteel van de heren van Persingen heeft gestaan en dat het dorp in vroeger eeuwen een stuk groter was, maar door het hoge water veel boerderijen is verloren? Hans Maas en Gert Olthof geven antwoord op deze en veel meer vragen in hun lezing over de geschiedenis van ‘het kleinste dorp van Nederland’. Na afloop volgen twee rondleidingen. U krijgt de kans om zowel de fundamenten van het kasteel te bezichtigen als de kerktoren te beklimmen.

De bijeenkomst wordt rond vier uur afgesloten.

Praktisch

De kosten van de excursie bedragen €37,50. In dit bedrag zijn opgenomen de kosten van de ontvangst en lunch in De Refter, van de huur van het kerkje in Persingen en van een attentie voor de sprekers.

 

Locaties:

  • (ochtend) Notre Dame des Anges, Rijksstraatweg 37, 6574 AC Ubbergen
  • (middag) Kerkje Persingen, Persingsestraat 7, 6575 JA Persingen

 

U kunt zich opgeven door €37,50 over te maken op NL83 INGB 0000 97 26 00 ten name van Numaga Nijmegen en onder vermelding van ‘excursie 27 september’. U kunt zich alleen voor de volledige excursie opgeven. Betalen = aanmelden!

U kunt zich inschrijven tot en met 31 augustus 2023 of totdat het aantal van 35 deelnemers is bereikt.

 


Middag excursie Sint Agatha
28-6-2023

De excursiecommissie van Numaga organiseert op woensdag 28 juni aanstaande voor Numaga leden en introducés een bezoek aan Kruisherenklooster Sint Aegten in het dorp Sint Agatha, gemeente Land van Cuijk. We worden rondgeleid door het klooster en in de expositie over 650 jaar boekcultuur. De achttiende eeuwse kloostertuin kunt u na afloop op eigen gelegenheid bezoeken.

Het klooster

De oorsprong van het klooster is een aan de heilige gewijde kapel. Om de kapel te bedienen kwamen hier omstreeks 1371 enkele monniken wonen. Hieruit kwam het Kruisherenklooster voort. Omdat het (mede dankzij prins Maurits, zie verderop) nog steeds in gebruik is, is het het oudste nog door monniken bewoonde klooster van Nederland.

Het kloostercomplex bestaat uit drie vleugels en een kapel. Deze bouwwerken omsluiten de kloostergang. Het aanzicht is vooral neogotisch, omdat het gebouw in 1906 grotendeels is gesloopt en in deze stijl opnieuw is opgetrokken. De zuidvleugel kent echter nog een vijftiende-eeuwse kloostergang met spitsboogvensters. Ook in de kapel zijn nog resten van een middeleeuws gebouw te zien.

Hoewel katholieken ten tijde van de Republiek (1581 – 1795) hun geloof alleen in het verborgene mochten uitoefenen, was klooster St. Aagten hiervan gevrijwaard, omdat het onder beschermheerschap van prins Maurits stond. Het door de prins geschonken Mauritsraam getuigt hiervan.

In 2021 bestond het klooster 650 jaar. Enkele exposities die ter gelegenheid daarvan werden gepland zijn vanwege de corona-epidemie uitgesteld. Daarom kunnen wij op 28 juni een tentoonstelling over de boekcultuur van de Kruisheren bezoeken. Sint Agatha bezit namelijk de enige uit de middeleeuwen stammende kloosterbibliotheek in Nederland. De bibliotheek telt ruim 9.000 banden en staat in zijn geheel op de lijst Beschermd Cultuurbezit Nederland. De kostbaarste schat is het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek uit 1512.

Sinds 2006 is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha ondergebracht. Dit bevat archieven van meer dan honderd Nederlandse kloosterordes en congregaties. (Bron Wikipedia)

 

Praktisch

Omdat Sint Agatha dicht bij Nijmegen ligt (30 kilometer per auto; 18 kilometer per fiets) en we geen andere locatie bezoeken, reist ieder op eigen gelegenheid. Het adres is Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Programma

13.30 uur: Ontvangst in het Poortgebouw (wit gepleisterde gebouw uit 1644) met koffie/thee en kloosterkoek.

14.00 uur: We worden opgehaald door de gidsen. De rondleiding duurt anderhalf uur.

15.30 uur:  Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten iets te nuttigen in het poortgebouw en de kloostertuin te bezoeken. Kloosterbier- en wijn worden aanbevolen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen per persoon €10 (hierin begrepen zijn de rondleiding, de koffie of thee bij de ontvangst (€8,50); en de kosten van de organisatie (€1,50)).

 

Deelname en opgave

Maximaal aantal deelnemers: 45

 

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar claramailt@gmail.com en door €10 over te maken op bankrekeningnummer NL83 INGB 0000 9726 00, t.n.v. Numaga te Nijmegen, in beide gevallen onder vermelding van uw naam (en evt. die van de introducé)  en excursie Sint Agatha.

Uiterste datum voor opgave en betaling: 14 juni (dit op verzoek van het klooster)

 

Toegankelijkheid

Poortgebouw en klooster zijn op één kloostergang na rolstoeltoegankelijk.

 

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De excursiecommissie,

 

Claartje van Well                           Rob Wolf

 

Plattegrond van het kloosterterrein
https://www.kloostersintagatha.nl/klooster-sint-agatha/plattegrond/


Vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel – 2 oktober 2021.

 

In Stadsbrouwerij Wilskracht in Ravenstein hield prof.mr. Martin Jan van Mourik  een enthousiaste voordracht over de geschiedenis van deze vestingstad. Daarna bezochten we het Bolwerck in zijn tuin en tenslotte bezochten we de Garizoenskerk (1641)

 

 

Het middagprogramma in Zaltbommel bestond uit een rondleiding door stadsgidsen over de stadswallen, de Mikwe (Joods Ritueel bad) en de Sint Martinuskerk en het historisch centrum met het stadskasteel.

 


Numaga excursie 2019

Wonen in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem

We verzamelen bij Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK Heilig Landstichting, waar we om 08.45 uur starten met koffie en thee en vertrekken uiterlijk 10.00 uur met een bus van Toonen. Voordien wordt door Leon van Meijel een presentatie gehouden over de wederopbouwwijk Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Daarna bezoeken we onder zijn leiding deze wijk. Vandaar gaan we naar de Daniëlskerk (1961), getransformeerd in woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waar we een korte rondleiding krijgen. We lunchen in Het Wapen van Elst.  Wim de Natris verzorgt daar een inleiding over het tuindorp Heveadorp, alwaar we een rondleiding krijgen van de gidsen/bewoners Harke Cleveringa en Geert van der Straaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en thee met een petit four in de Stadsvilla Sonsbeek zal Rob Wolf ons rondleiden in de Transvaalbuurt in Arnhem. Rond 18.00 uur verwachten we weer bij de Rozenhof terug te zijn. Houdt u rekening met drie korte wandelingen. Adequaat schoeisel aangeraden.

Deelname aan de excursie is ook voor niet-leden van Numaga mogelijk.

Numaga excursie 2018

Grave en Nijmegen, van Coehoorn tot de opheffing van de vestingwet van 1874

– Start in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis door Femke de Roode, archeoloog gemeente Nijmegen, over de Nijmeegse vestingwerken en de ontmanteling daarvan. Bezoek aan de Duitse bunker in het Valkhofpark.

 

                       Foto: Graafs Museum
– Na de lunch in het Graafs museum lezing en presentatie over de 18e-eeuwse vestingstad.

– Bezoek aan de Hampoort inclusief de ondergrondse gang naar de buitenwerken.

– Stadswandeling met bezoek St. Elisabethkerk.

Excursie Numaga 2017
Langs de Waal – 20 mei 2017

Een hele dag door de Overbetuwe en het Rijk van Nijmegen met de Waal als verbindende factor: een tocht langs kastelen, landhuizen, kerken, boerderijen en industriële monumenten. Uiteraard ook aandacht voor het rivierenlandschap. Het globale programma:

 

– Rondleiding op het landgoed van de familie Van Boetzelaein Oosterhout. O.a. in de historische tuin- en parkaanleg met ingrepen van Mien Ruys uit 1935.

– Sint-Leonarduskerk (1932) Oosterhout, een Gesamtkunstwerk van architect Clemens Hardeman in een door het expressionisme beïnvloede stijl.

– Lunch in Gasterij de Arend te Winssen.

– Verder in Winssen: De St. Antonius van Paduakerk uit 1938, de monumentale toren van de afgebroken middeleeuwse kerk en het Dijkmagazijn. 

– Weurt: steenfabriek de Bunswaard van Burgers uit 1917, met rondleiding.

– Afsluiting in Nijmegen: Vasim en Honingcomplex met gids