19 maart 2022 | Uitnodiging: De Bourgondiërs – verteltheater Bart Van Loo. Museum Kurhaus in Kleef, Zaterdag 19 maart 19.00

Ondanks corona programmeren wij voor onze leden een bijzondere historische theatershow met de Belgische top-auteur Bart Van Loo in Kleef. Van Loo heeft internationaal groot succes met zijn bestseller over de Bourgondiërs. De meesterverteller neemt ons in Kleef – in het Nederlands – mee naar die rijke tijd, ook voor onze regio. Zie de uitnodiging die hieronder is afgedrukt. Een voorproef vindt u op de website www.bartvanloo.info

 

De Numaga-partners voor deze avond zijn de Klevischer Verein, de Nederlands-Duitse Businessclub en de Volkshochschule Kleve. Numaga zal vaker over de Nijmeegse stadsgrenzen heen historische paden gaan verkennen en de samenwerking zoeken.

Let op: aanmelden vooraf

Er zijn binnen de actuele Corona-kaders op zaterdag 19 maart voor Numaga 50 plaatsen beschikbaar, uitsluitend voor leden. De kosten incl. busvervoer en een hapje/drankje bedragen € 10,- p.p.
Let op: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Vanaf nu kan men zich aanmelden bij Andreas Caspers secretaris@numaga.nl  telefoon: 06-34406314

Betalen op bankrekeningnummer van Numaga: NL83 INGB 0000 9726 00 onder vermelding van  Kleef 19 maart.
Inschrijven kan tot 10 maart. Aanmelding is niet vrijblijvend; na bevestiging van de aanmelding, is na betalingde reservering definitief (geen restitutie). Na 50 aanmeldingen wordt een reservelijst gehanteerd, voor het geval er nog aanvullend tickets beschikbaar komen via de Kleefse partners.
De deelnemers krijgen begin maart bericht over het vervoer. Ook als men met eigen vervoer komt bedragen de kosten €10,-

 

Tot slot nog een corona disclaimer: het is zeer wel mogelijk dat corona-bepalingen impact op deze activiteit hebben en op de organisatie ervan. Mocht dat van toepassing zijn, krijgen de deelnemers daarover bericht (per mail) en via de website. Mochten coronamaatregelen de manifestatie onmogelijk maken, dan volgt restitutie van de betaling door de penningmeester van Numaga.

 


Museum Kurhaus

Tiergartenstrasse 41
Kleve

DE 47533

11 december 2021 | Presentatie Numaga Jaarboek 2021: Volgeboekt!

Op 7 december was de bijeenkomst volgeboekt, helaas kunt u zich hiervoor niet meer opgeven.


Met inachtneming van de door de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen vindt In de ochtend van zaterdag 11 december 2021 om 10.00 uur in de grote zaal van De Lindenberg  de presentatie plaats van het nieuwe jaarboek met een mooi programma. Het programma bestaat uit veel filmfragmenten en een levendige forumdiscussie over straatnamen in  Nijmegen. Het Numaga Jaarboek 2021  sluit daarbij aan want het is dit jaar een biografische aflevering met maar liefst 115 nieuwe beknopte biografieën.

Aanmelden vooraf

Het is een besloten bijeenkomst en wij vragen u om u van te voren bij Numaga aan te melden via: secretaris@numaga.nl  0f 06-34406314 (Andreas Caspers).
Dit omdat er in de grote zaal van de Lindenberg een beperkte zaalcapaciteit van 100 personen geldt met een vaste zitplaats. Bovendien kunt u zich aanmelden als gezinslid zodat u naast elkaar kunt zitten.

Het thema van de aanbieding is het vernoemen van straten naar personen en heeft als titel:

‘Levens op straat? Om de naamgeving van Nijmeegse straten en pleinen’.

 

 

PROGRAMMA

We beginnen met een korte inleiding door redactielid Toon Bosch. Na een vertoning van filmfragmenten over Nijmeegse straten, pleinen en lanen interviewt dagvoorzitter Jan Brauer de even bekende als beruchte deskundige van de straatnaamgeving in Nijmegen, Rob Essers.

Na de vertoning van beeldmateriaal leidt oud-Numagavoorzitter Jos Joosten een forumdiscussie met Rob Essers, deskundigen en pleitbezorgers waarin diverse oude en nieuwe kwesties van straatnaamgeving aan de orde komen.

Daarbij gaat het om vragen als:

Welke criteria gelden er bij de huidige straatnaamgeving in Nijmegen? En welke normen hanteerde men vroeger? (bijv. nummers voor straten, zoals Aldenhof 33-34)

Moeten er straatnamen verdwijnen en zo ja welke?
Praktijken van vroeger en nu (Romeinse en middeleeuwse helden: Caesarstraat, Tiberiusplein, Drususstraat, Keizer Karelplein, Moenenstraat;
Koloniale helden/militairen: Paul Krugerstraat, Cronjéstraat, Joubertstraat, De Wetstraat, Retiefstraat, Bothastraat, Natalstraat;

Hoe staat het met de straatnaamgeving en het evenwicht tussen staatslieden/oppositieleiders, generaals/vredesactivisten, mannen/vrouwen, geleerden/kunstenaars, sportlieden/musici enz. ​

– Naar wie zou er nog een straat genoemd moeten worden? Actuele discussies over:

Jan van Hoof (al herdenkingsplaquette, diverse jeugdverenigingen, nog geen straatnaam);

Alexander Salomons (in discussie voor Stationsplein),

Eddy van Halen (woonde maar kort in Nijmegen, nog geen straatnaam),

Oranje Marie (mw. Witteveen-Van Gaalen, Henriette 1889-1967, hotelhoudster, verzetsvrouw); straatnaam voorzien voor Nijmegen-Noord),

Herman Wiardi Beckman (geen straat, wel een bank),

Kitty Courbois (nog geen straat),

Keizerin Theofanu (nog geen straat).

 

De sessie wordt rond 12.30 uur besloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek en aansluitend aan de aanwezige Numagaleden en gasten, die vooraf zijn aangemeld.

Hoe wordt met uw veiligheid rekening gehouden?

– Registratie vooraf: op deze manier kan Numaga nagaan welke leden aanwezig zijn geweest en wie het jaarboek komt ophalen, mocht er bron- en contactonderzoek nodig zijn.

– QR code controle bij binnenkomst door medewerkers van de Lindenberg

– Mondkapje op wanneer u zich verplaatst, wanneer u zit mag het af
– Vaste zitplaatsen op ruime afstand
– Toiletbezoek tussendoor is geoorloofd, met mondkapje
– Gereguleerde ontvangst  van het jaarboek per rij: met mondkapje en 1,5m afstand, om logistieke redenen uitsluitend voor geregistreerde bezoekers
– Maximum aantal bezoekers op voorschrift van de Lindenberg: 100 personen

 

 

 

 

 

 

23 november 2021 | Numaga avond Jodenvervolging in Nijmegen is afgelast

De geplande Numaga avond op dinsdag 23 november  over de Joden in de Tweede Wereldoorlog is door de corona maatregelen uitgesteld tot het voorjaar van 2022.

 

Aanleiding is de onthulling op 28 november van de eerste Stolpersteine, gedenkstenen die de plekken in de stad gaan markeren van de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

De avond wordt gehouden in de aula van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen aan de Kronenburgersingel, niet ver van de plek waar destijds de in Nijmegen opgepakte Joden werden vastgehouden voor ze werden afgevoerd naar de kampen.

 

Een van de gasten is Frank Eliëns, auteur van Voor Joden verboden, Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween 1940-1945. Hij vertelt over wat zich destijds in Nijmegen heeft afgespeeld.

Willem Oosterbaan en Leo van den Munkhof (van de website oorloginNijmegen.nl) schetsen een aantal portretten van Joodse oorlogsslachtoffers uit Nijmegen. Zij zijn ook betrokken bij de stichting Stolpersteine Nijmegen, die is opgericht om nog veel meer Stolpersteine in Nijmegen te realiseren dan de eerste 15 die deze maand onthuld worden.

Voorzitter Ria van de Brandt komt vertellen over de stichting en hoe Nijmegenaren die ook zo’n gedenksteen in hun straat willen dit kunnen realiseren.

Historicus Jan Brauer, die aan het promoveren is op de Tweede Wereldoorlog in het grensgebied, houdt een inleiding over de leraar Hebreeuws van het stedelijk gymnasium, die gedwongen door de Duitsers uit zijn functie werd ontheven maar wel door de gemeente financieel werd bijgestaan.

 

LET OP QR CODE /VACCINATIEBEWIJS VERPLICHT

 

  • Datum: voorjaar2022
  • Locatie: Aula Stedelijk Gymnasium, Kronenburgersingel 269
  • Aanvang: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur
  • Toegang: Numaga leden gratis, overigen € 5

 

De aula is op de derde verdieping van het gebouw. Er is een lift.

Parkeren is mogelijk op parkeerterrein Oude Stad, Weurtseweg (achter de Hezelpoort).

04 november 2021 | Onderwijssymposium in het Vrijheidsmuseum | Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Holocaust

Langzamerhand zijn er steeds minder mensen die uit de eerste hand kunnen vertellen over de oorlog. Betekent deze overgang van memory naar history ook dat er sprake is van een veranderende omgang met het erfgoed van de oorlog? Welke ervaringen hebben docenten geschiedenis in de dagelijkse lespraktijk omtrent dit thema? Op donderdag 4 november 2021 organiseert het Stedelijk 4&5 Mei Comité Nijmegen, in samenwerking met het Vrijheidsmuseum, het symposium ‘Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Holocaust’. Niet alleen voor docenten geschiedenis, maar uitdrukkelijk ook voor diegenen die zich betrokken voelen.

 

Sprekers zijn Stefan Skotnicki (4 en 5 Mei Comité Nijmegen), Ria van den Brandt (Radboud Universiteit Nijmegen), Wiel Lenders (directeur Vrijheidsmuseum), Marc van Berkel (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Huub Kurstjens (CITO), Ingrid Broess (Maaslandcollege) en Daniëlle van der Meer (Anne Frank Stichting). Het plenaire gedeelte van de avond zal worden afgesloten met een paneldiscussie. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt, een workshop te volgen die verzorgd zal worden door de Anne Frank Stichting of een bezoek te brengen aan de vaste of tijdelijke tentoonstelling van het Vrijheidsmuseum.

 

Bij aankomst verwelkomen we u graag met broodjes en soep. Aanmelden is noodzakelijk: dit kan door een mail te sturen naar welkom@vrijheidsmuseum.nl ter attentie van ‘Symposium’. Graag onder vermelding van uw naam en, indien van toepassing, affiliatie (school, organisatie e.d.). Vragen kunt u mailen naar info@4en5mei-nijmegen.nl.

 

Deelname aan het Onderwijssymposium, dat plaats zal vinden in het Vrijheidsmuseum, is geheel gratis. Het programma duurt van 17.00-21.30 uur. Een overzicht van het precieze programma vindt u in de bijlage.

 

Let op: de doorgang van het symposium is onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19 maatregelen. Mochten er toch nog restricties zijn wat betreft het deelnemersaantal, dan schrijven we in op basis van volgorde van aanmelding.

 

 

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Datum: 4 november 2021. Tijd: 17.00-21.30 uur. Deelname is gratis.

Aanmelden noodzakelijk: welkom@vrijheidsmuseum.nl

Informatie Symposium: info@4en5mei-nijmegen.nl

Informatie Vrijheidsmuseum: www.vrijheidsmuseum.nl

Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal

Instagram: /vrijheidsmuseum; LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum

16 oktober 2021 | 13e editie Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz

Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz 2021

De Nijmeegse geschiedenis zit boordevol harde werkers. Van de Romeinse soldaten zo’n tweeduizend jaar geleden tot de mensen in de zorg van vandaag. Weet jij alles over de personen die Nijmegen hebben gemaakt tot de stad die het vandaag is? Schrijf je dan in voor de leerzame, grappige en historisch verantwoorde kennisquiz over Nijmegen.

 

Tijdens de bouw van de Waalbrug is het hoogste punt bereikt, augustus 1935. Foto van Fotopersbureau Gelderland.
Tijdens de bouw van de Waalbrug is het hoogste punt bereikt, augustus 1935. Foto van Fotopersbureau Gelderland.

 

Aan het werk

De dertiende editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt op zaterdagavond 16 oktober plaats. Het thema is Aan het werk!, aansluitend bij het thema van de nationale Maand van de Geschiedenis. Iedereen kan gratis deelnemen: stadskenners, studenten, professoren, journalisten en politici strijden tegen elkaar om de overwinning en de felbegeerde eerste prijs als een kroon op het harde werk.

Teams aanmelden

Teams van maximaal 5 personen kunnen zich tot vrijdag 8 oktober 12:00 uur aanmelden via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen. Individuele deelnemers of late beslissers kunnen een gratis kaartje halen in de Lindenberg.

Dineren

Deelnemers aan de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz kunnen voorafgaand aan de quiz gezellig samen dineren in de Lindenberg. Dit speciale 024-diner heeft drie gangen en kost €18,95. Via het online inschrijfformulier kunt u tot 8 oktober als team of individueel een plek reserveren.

Coronacheck

Voor zowel de Geschiedenisquiz als het diner geldt in de Lindenberg de coronacheckverplichting. Bij de Geschiedenisquiz zal een zaalwacht van de Lindenberg u om de QR-code vragen voordat u de zaal binnenkomt. In de horeca van de Lindenberg wordt u bij uw tafel om de QR-code gevraagd. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Praktische informatie

  • Wat: 13e editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz
  • Datum: zaterdag 16 oktober 2021
  • Tijd: 20:00 – 22:00 (inloop vanaf 19:30)
  • Locatie: De Lindenberg
  • Kosten: Gratis

De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Historische Vereniging Numaga, het Regionaal Archief Nijmegen, Ex Tempore, het Katholiek Documentatie Centrum, het Gebroeders van Lymborch Huis, De Lindenberg en Dekker v.d. Vegt.