10 juni 2020 | Numaga activiteiten

Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus zijn Numaga activiteiten tijdelijk niet mogelijk.

Zie de berichtenpagina voor een  brief van de voorzitter.

 

Informatie over de Algemene ledenvergadering vindt u  hier: Algemene ledenvergadering

01 december 2020 | Presentatie Jaarboek 2020 op 12 december helaas afgelast

De jaarlijkse presentatie van het Jaarboek is tot onze teleurstelling door coronamaatregelen niet mogelijk. Ook het ophalen van het jaarboek in de Mariënburgkapel kan om die reden niet doorgaan.

Hieronder kunt u nogmaals de brief lezen waarin onze voorzitter toelichting geeft op deze en andere gebeurtenissen in Numaga verband.

december 2020

Beste Numaga-leden,

 

Over het jaar 2020 is veel te zeggen, soms zelfs dingen die tegenstrijdig lijken. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat we 2020 maar snel moeten vergeten, maar het is tegelijkertijd een jaar dat we niet licht zullen vergeten. Volkomen onverwacht en met een adembenemende snelheid is ons leven veranderd. Wie zou verleden jaar rond deze tijd hebben kunnen voorzien dat we nu met mondbescherming door de winkel lopen, dat bioscopen, theaters en restaurants gesloten zijn, en dat we elkaar niet meer de hand mogen schudden?

 

Even opmerkelijk en tot optimisme stemmend is het feit dat wij ondanks alle beperkingen ons zo goed en zo kwaad als dat gaat hebben geschikt in ‘het nieuwe normaal’ en hebben geprobeerd zo veel mogelijk activiteiten te laten doorgaan. Dat geldt ook voor onze vereniging. We misten de mooie en informatieve avonden na maart, maar we hebben geprobeerd de leden extra informatie over het verleden van onze stad en regio te bezorgen door dubbeldikke nummers van het Nijmeegs Katern uit te geven. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de redactie van dit katern te danken voor de inspanningen, maar vooral ook te complimenteren met de kwaliteit van de publicaties. In het laatste nummer stond een enthousiasmerend artikel over de zogenaamde Waalpaintings, een serie van vijftien muurschilderingen over de geschiedenis van Nijmegen die in de stad zullen verschijnen. Op onze website kunt u  onder het kopje ‘video’ een link vinden naar een filmpje over dit project dat u overigens kunt steunen.

 

Verleden jaar kondigden wij al aan dat we werkten aan het digitaal toegankelijk maken van onze verenigingstijdschriften tot en met jaargang 2016. Dat is nu zo goed als voltooid. Sinds kort kan de belangstellende alle artikelen uit het Nijmeegs Katern en de Jaarboeken Numaga raadplegen in de catalogus van de Gelderse collectie, die te vinden is op de website van de Rozet ( https://www.rozet.nl/erfgoed/onderzoeken/gelderse-collectie/ ). Op de website van Numaga zal binnenkort informatie worden geplaatst over hoe deze catalogus gemakkelijk doorzoekbaar is. In de loop van het nieuwe jaar zullen op onze website ook links worden gezet naar iedere afzonderlijke aflevering en zelfs naar ieder afzonderlijk artikel daarin.

 

Onze Algemene Leden Vergadering heeft dit jaar niet plaatsgevonden. In een eerdere brief hebben we gewezen op de verslagen van onze secretaris en penningmeester die op de website geplaatst zijn, met daarbij de oproep in deze bijzondere omstandigheden zo gewenst per e-mail of brief te reageren. Er hebben ons geen berichten bereikt. We hopen in het komende voorjaar weer op de reguliere wijze met u samen te komen en verantwoording af te leggen.

 

Maar  eerst treft u  binnenkort Jaarboek Numaga 2020 aan, weer een publicatie waar we trots op zijn en die we van harte in uw belangstelling aanbevelen. Maar dat is nog niet alles, kort na de jaarwisseling kunt u nog een extra verassing van Numaga verwachten, een verrassing helemaal in de stijl van een historische vereniging en van het tijdstip.

 

Namens alle leden van het dagelijks en algemeen bestuur, de redacties van het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga en alle andere leden die ervoor zorgen dat onze vereniging zo levendig is, wens ik u nu alvast mooie feestdagen. En bovenal in deze niet te vergeten periode die we zo snel mogelijk willen vergeten: Blijf gezond!

 

Theo Engelen

voorzitter

 

 

 

 

02 oktober 2021 | Excursie vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel

 

We verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats tegenover Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK Heilig Landstichting. Uiterlijk 08.45 uur vertrekken we met een bus van Toonen naar Ravenstein. Prof.mr. Martin Jan van Mourik houdt een voordracht in Stadsbrouwerij Wilskracht (achter de molen), waarna hij ons rondleidt door de stad. We gaan daarbij ook de Garnizoenskerk (1641) bezoeken en we eindigen bij het Bolwerck.

 

 

Het middagprogramma begint met een uitgebreide lunch in Foodbar OostWest in Zaltbommel. In vier groepen bezoeken we daarna de Sint Martinuskerk en de Mikwa (Joods ritueel bad). Voorts maken we een wandeling over een deel van de stadswallen en het historisch centrum. We vertrekken om ca 17.00 uur en hopen rond 18.15 uur weer bij de Rozenhof in Nijmegen terug te zijn. Houdt u rekening met de wandelingen. Adequaat schoeisel is wenselijk.

N.B. een mondkapje is verplicht in de bus!

Wim de Natris en Ruurd van der Staaij

 

 

rvanderstaaij@hotmail.com

024-3226821

 

06 oktober 2021 | Numaga ALV

Het bestuur van de historische Vereniging Numaga nodigt u uit voor de ALV  in de grote zaal van De Lindenberg.
U dient zich op verzoek van de Lindenberg  uiterlijk een dag van te voren op te geven bij secretaris@numaga.nl

Een coronapas is verplicht
Agenda: Bespreking van het jaarverslag, financiële verslagen, benoeming nieuw lid van de kascie. en decharge van het bestuur, bestuurswisselingen en jaarrede van de voorzitter.
De stukken van de ALV vindt u hier: https://www.numaga.nl/over-numaga/algemene-leden-vergadering/    en aan de zaal.

Om 20.00 start de Thema avond: Anderhalf jaar COVID
Burgemeester Bruls, Hoofd IC Radboud UMC en Hub Wollersheim belichten, elk vanuit hun expertise, hun ervaringen met heden en verleden van pandemieën.

Locatie: de Lindenberg (grote zaal)
Tijd: 19.15 -20.00 ALV
20.00 aanvang Thema avond
Entree: Numagaleden gratis; overigen 5€

 

16 oktober 2021 | 13e editie Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz

De dertiende editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt op zaterdagavond 16 oktober plaats. Het thema is Aan het werk!, aansluitend bij het thema van de nationale Maand van de Geschiedenis. Iedereen kan gratis deelnemen: stadskenners, studenten, professoren, journalisten en politici strijden tegen elkaar om de overwinning en de felbegeerde eerste prijs als een kroon op het harde werk.
Teams van maximaal 5 personen kunnen zich tot vrijdag 8 oktober 12:00 uur aanmelden via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen.
Individuele deelnemers of late beslissers kunnen een gratis kaartje halen in de Lindenberg. Zaterdag 16 oktober
Locatie: de Lindenberg
Tijd: 20.00-22.00
Entree: gratis