14 mei 2019 | Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van Numaga uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In verband met de themalezing Wonen bij de Romeinen  vindt de ledenavond plaats in het Museumpark Oriëntalis,  Locatie: de Romeinse Herberg.

Speciaal voor de leden van Numaga is er om half acht een rondleiding met gidsen van Oriëntalis door de Romeinse straat. Wie die rondleiding mee wil maken, dient zich om kwart over zeven bij de poort naast de hoofdingang te melden (mét auto of fiets, dus auto niet op parkeerplaats zetten). Dan rijden we door het museumpark naar de Romeinse straat.
Mensen die de rondleiding  niet willen meemaken, kunnen zich bij dezelfde poort melden en worden van daar verwezen naar de Romeinse herberg.
Iedereen wordt gevraagd om indien beschikbaar de museumjaarkaart mee te nemen, omdat dat scheelt in de kosten die Numaga moet maken voor het bezoek aan het museum.

 

Programma voor de pauze
– 20.15 Algemene ledenvergadering (agenda en vergaderstukken zijn  beschikbaar op de website . https://www.numaga.nl/over-numaga/algemene-leden-vergadering/
Tijdens de ALV zal het jaarverslag, het verslag van de kascommissie en de wisseling van bestuursleden worden besproken. Zowel de voorzitter Jos Joosten, als 1e secretaris Rob Wolf nemen afscheid en zullen, na instemming van de leden, worden opgevolgd door respectievelijk Theo Engelen en Andreas Caspers.
– Jaarrede door scheidend voorzitter Jos Joosten.

Na de pauze: Themalezing Wonen bij de Romeinen, door Louis Swinkels.

 

 Wonen in Romeins Nijmegen
Binnen de grenzen van het huidige Nijmegen hebben in de Romeinse tijd op verschillende plaatsen mensen gewoond: militairen in Nijmegen-Oost, in de legerkampen op de Hunerberg en op het Kops Plateau, burgers in de stedelijke nederzettingen in het centrum en in het Waterkwartier en boeren in dorpjes in Hatert en Nijmegen-Noord. Dankzij een eeuw van opgravingen hebben we een beeld van de woonomstandigheden op de meeste van die plekken. De rijke schakering aan woonvormen die we binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen aantreffen, is voor Nederland uniek. Op het platteland vinden we inheemse woonstalhuizen en landhuizen in Romeinse stijl, in de steden rijtjeshuizen en stadsvilla’s, in de legerkampen barakken en mediterrane atrium- en peristyliumhuizen. Die grote variatie in woningtypen en wooncomfort weerspiegelt de grote verschillen in sociale status, welstand en culturele en etnische achtergrond van de bewoners.

Louis Swinkels, conservator archeologie van Museum Het Valkhof, geeft een overzicht van vier eeuwen wonen in Romeins Nijmegen en werpt af en toe ook een blik buiten de grenzen van de huidige gemeente.

  • Plaats: Museumpark Orientalis, locatie: de Romeinse Herberg, Profetenlaan 2 Heilig Landstichting
  • Datum: Dinsdag 14 mei, Toegang: gratis, alleen voor leden. S.v.p. uw museumjaarkaart laten scannen.
  • 19.30- 20.15 korte rondleiding door medewerkers van het museum over de Romeinse straat
  • 20.15 aanvang ALV
  • 21.00 Themalezing wonen bij de Romeinen door Louis Swinkels, conservator archeologie Museum Het Valkhof