13 april 2019 | Vooraankondiging Numaga excursie: WONEN

Op zaterdag 13 april 2019 zullen we aandacht besteden aan wonen. We bezoeken locaties in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem. Hierbij zullen verschillende aspecten worden belicht, zoals ontstaansgeschiedenis, architectuur en bewoning van de projecten die we gaan bezoeken.

 

Het ochtendprogramma begint met een tweetal voordrachten. Rob Wolf zal ingaan op volkshuisvesting in Nijmegen. Leon van Meijel houdt een presentatie over de Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Hij zal ons daarna in deze buurt rondleiden.

 

Tijdens de lunch zal Wim de Natris ter voorbereiding van het bezoek aan Heveadorp (gemeente Renkum) een presentatie geven over de ontstaansgeschiedenis en het behoud van dit dorp.

Foto Rob Wolf 2018

We sluiten de excursie af met een bezoek aan Arnhem waar Rob Wolf ons zal meenemen naar de Transvaalbuurt.

 

In de Ledenbrief van februari 2019 en op de website van Numaga volgt nadere informatie over het programma met tijdschema en opstapplaats. Ook zal het inschrijfformulier worden bijgevoegd bij het Nijmeegs Katern.

 

Voor wie zich alvast wil verdiepen in het ochtendprogramma  verwijzen we naar de volgende literatuur:

  • Rob Wolf, De gezonde woning: Honderd jaar volkshuisvesting in Nijmegen. Uitgever: Vantilt, 2011.
  • Paul van Hontum, Leon van Meijel, Hettie Peterse, Herwonnen schoonheid. Geschiedenis en toekomst van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, Uitgever: Vantilt, 2012.

 

NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA !

 

05 februari 2019 | Opening Numaga Lustrumjaar

De opening van het lustrumjaar 2019 is op dinsdag 5 februari. Het thema van de avond is studentenhuisvesting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingbuurt 1965
Foto Collectie RAN

 

 

 

 

 

 

Voor de pauze vertellen drie (oud-)studenten over hun ervaring als kamerbewoner en wordt Max Derks, gedurende vele jaren directeur van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSH&), door Rob Wolf geïnterviewd over de geschiedenis van de studentenhuisvesting in de stad.

Na de pauze leidt Eric Reijnen – Rutten een debat over  de huidige problematiek in Nijmegen.

  • Plaats: Filmhuis O42, Oranjesingel 42
  • Tijd: 20:00 – circa 22:00 uur r
  • Entree: Numagaleden gratis, niet-leden: 5 €