13 april 2019 | Numaga excursie: WONEN in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem

We verzamelen bij Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK Heilig Landstichting, waar we om 08.45 uur starten met koffie en thee en vertrekken uiterlijk 10.00 uur met een bus van Toonen. Voordien wordt door Leon van Meijel een presentatie gehouden over de wederopbouwwijk Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Daarna bezoeken we onder zijn leiding deze wijk. Vandaar gaan we naar de Daniëlskerk (1961), getransformeerd in woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waar we een korte rondleiding krijgen. We lunchen in Het Wapen van Elst.  Wim de Natris verzorgt daar een inleiding over het tuindorp Heveadorp, alwaar we een rondleiding krijgen van de gidsen/bewoners Harke Cleveringa en Geert van der Straaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en thee met een petit four in de Stadsvilla Sonsbeek zal Rob Wolf ons rondleiden in de Transvaalbuurt in Arnhem. Rond 18.00 uur verwachten we weer bij de Rozenhof terug te zijn. Houdt u rekening met drie korte wandelingen. Adequaat schoeisel aangeraden.

Deelname aan de excursie is ook voor niet-leden van Numaga mogelijk.

 

Inschrijving geschiedt door invulling van het  Inschrijfformulier Numaga Excursie 2019   (ook als papieren versie gevoegd bij Nijmeegs Katern/1). Het formulier kan per post toegezonden worden. Ook kunt u het formulier scannen en per email aanleveren. De kosten voor de excursie bedragen 49,50 euro per persoon. Bepalend voor deelname is de volgorde van Inschrijfformulier Numaga Excursie 2019binnenkomst van de betalingen. Deze moeten uiterlijk 18 maart a.s. zijn overgemaakt op het speciale ING-rekeningnummer NL77 INGB 0000 714785 (NB: anders dan het normale Numaga-rekening-nummer) ten name van Numaga o.v.v. de naam van de deelnemer(s) aan de excursie. Deelnemers ontvangen nader bericht.

Alleen indien de bus is volgeboekt en u daardoor niet tot de deelnemers behoort, wordt uw betaling teruggestort. De bevestiging van deelname ontvangt u begin april met nadere informatie over het programma en het tijdschema.

Deelnemers aan de excursie ontvangen tijdens de excursie het boek Herwonnen schoonheid Geschiedenis en toekomst van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, samengesteld door Paul van Hontem, Leon van Meijel en Hettie Peterse.

 

Nadere informatie over de inschrijving en deelname bij Ruurd van der Staaij via 024-3226821 of rvanderstaaij@hotmail.com

 

19 maart 2019 | Lezing over Aannemersbedrijf Van Tienen: Bedrijfsgeschiedenis en restauratie van monumenten

Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Nijmeegse aannemersbedrijf Van Tienen (in 2018) wijdt Numaga op 19 maart aanstaande de tweede avond van het lustrumprogramma over ‘bouwen en wonen’ aan de geschiedenis van dit bedrijf en het specialistische restauratiewerk dat Van Tienen aan monumenten binnen Nijmegen en buiten verricht. Voorbeelden daarvan zijn de Waag en de St. Antoniuskerk aan de Groesbeekseweg,  het historische station van Tiel en fort Ruigenhoek bij Groenekan..

 

Will Tromp, auteur van het jubileumboek 200 jaar aannemen en aanpakken, belicht de geschiedenis; Ben van Tienen (vijfde generatie in het familiebedrijf en tot 2000 directeur) gaat in op enkele bijzondere restauratieprojecten en het daarbij verlangde vakmanschap.

 

Tijd: dinsdag 19 maart, 20:00 – 22:00 uur

Plaats: O42, Oranjesingel 42 in Nijmegen

Entree, leden gratis, niet-leden € 5,=