25 juni 2024 | GOED-FOUT. DE DILEMMA’S VAN BELADEN ARCHIEVEN EN ERFGOED IN NIJMEGEN

Numaga avond in het RAN

 

Op 1 januari 2025 wordt het grootste oorlogsarchief van Nederland openbaar. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) is dan voor iedereen toegankelijk. Het bevat zo’n 700.000 dossiers over 450.000 Nederlanders die ervan verdacht werden met de Duitsers te hebben samengewerkt; een op de twintig Nederlanders. Gelijk met de openbaarheid wordt ook begonnen met het digitaal beschikbaar stellen van deze dossiers, vele miljoenen pagina’s met verklaringen, verhoren en processen-verbaal. Hoe moeten we omgaan met dit al dan niet vermeende ‘foute’ verleden?

In samenwerking met het Regionaal Archief Nijmegen organiseert Historische Vereniging Numaga op dinsdag 25 juni een bijzondere avond waarop onder leiding van prof. dr. Maria Grever drie deskundigen ieder een korte uiteenzetting geven over hun ervaring met de problematiek van goed-fout en vervolgens met elkaar en de zaal in gesprek gaan over wat ons in januari 2025 te wachten staat.
Foto: RAN

Joost Rosendaal, universitair docent politieke cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, zal ingaan op het CABR en het project www.oorlogvoorderechter.nl. In het bijzonder gaat hij in op beladen Nijmeegse oorlogsarchieven, zoals het dagboek van Martha Waaldijk, lid van de Nationale Jeugdstorm.

Wiel Lenders, voormalig directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, spreekt over zijn ervaringen met ‘schuldig’ erfgoed in het museum, de verandering van het narratief van de vaste expositie en de ervaringen met bezoekers en beladen tentoonstellingen.

Paul Sars, hoogleraar Duitse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit, zal spreken over het onderwijsproject ‘Goed-fout’, waarbij in het eerste deelproject de Nijmeegse NSB-politieagent Anton Wiebe centraal stond. https://www.ru.nl/opleidingen/voor-schooldecanen-leraren-en-docenten/middelbare-scholen/lesmaterialen/vakoverstijgend-lesmateriaal/levensverhalen-uit-de-oorlog

Gespreksleider Maria Grever is em. hoogleraar Theoretische Geschiedenis en Historische Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als lid van de KNAW schreef zij in 2023 met een speciale commissie het KNAW-adviesrapport Wankele sokkels. Omstreden monumenten in de openbare ruimte (https://www.knaw.nl/nl/publicaties/wankele-sokkels-omstreden-monumenten-de-openbare-ruimte)

Tijdens de avond toont het Regionaal Archief Nijmegen ook archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog met een beladen lading.

 

In verband met de voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk begint de avond iets later dan gebruikelijk: 20.30 (inloop 20.00).

Gezien de beperkte capaciteit dient u, als u zeker wil zijn van een plaats, zich vooraf aan te melden bij secretaris Michael Weber: secretaris@numaga.nl  06-23861735

De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. U ontvangt altijd bericht: zowel wanneer u zeker bent van een plaats, dan wel op de wachtlijst bent geplaatst. Bent u onverhoopt verhinderd? Laat het weten aan de secretaris, dan kan iemand anders uw plaats innemen.

  • Datum: dinsdag 25 juni, 20.30 (inloop vanaf 20.00uur)
  • Locatie: Regionaal Archief Nijmegen e.o. Marienburg 27
  • Entree: Numaga leden gratis, overigen: € 5

14 mei 2024 | Algemene Leden Vergadering en Lentecafé

Op dinsdag 14 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats. De vergaderstukken vindt u op de betreffende pagina of:

https://www.numaga.nl/over-numaga/algemene-leden-vergadering/

 

De ALV  wordt gevolgd door het Numaga Lentecafé met een gevarieerd programma. Nadere informatie  over de invulling van deze avond volgt in een apart bericht.

Locatie: Theater Het Badhuis, Daalseweg 262
Aanvang  ALV 19.30 – 20.00

Aanvang Lentecafé 20.00

26 maart 2024 | Numaga avond: lezing door Marieke Smulders

Voor het hogere bestemd

De vorming van een katholieke elite aan drie Nijmeegse jongensinternaten, 1920-1970

Nijmegen telde in de twintigste eeuw drie katholieke jongensinternaten met landelijke aantrekkingskracht: het Canisius College, het Dominicus College en de Nebo. Hier vormden paters een katholieke mannelijke elite aan de basis. De leerlingen, katholieke jongens in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, werden volgens een beproefde combinatie van humanioraonderwijs op gymnasiumniveau, dagelijkse godsdienstoefeningen en een zorgvuldig samengesteld recreatieprogramma voorbereid op een toekomst waarin zij een invloedrijke maatschappelijke positie zouden innemen.

Aan de hand van een breed scala aan bronnen brengt Marieke Smulders, vanuit het perspectief van verschillende groepen betrokkenen – paters, leerlingen en hun ouders, pedagogen en psychologen – de complexe binnenwereld van de drie instituten tot leven. Ze laat zien dat de internaten hun onderwijs en opvoeding al vroeg in de twintigste eeuw niet alleen op klerikale en katholieke vormingsidealen baseerden, maar tevens voortdurend afstemden op maatschappelijke ontwikkelingen en op wensen en behoeftes die onder katholieken leefden.

Op deze avond zullen ook drie oud-leerlingen aanwezig zijn.

  • Datum: dinsdag 26 maart

  • Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30

  • Locatie: Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat 79

  • Entree: Numagaleden: gratis, overigen: €5

22 december 2023 | Numaga kerstevenement

Op vrijdag 22 december organiseert Numaga een evenement in Theater Het Badhuis,  Daalseweg:  Nijmegen met Kerst

Een veelzijdige avond met een afwisselend programma: cultuur, muziek, literatuur, poëzie, historische filmfragmenten, een forum waaraan u de vraag kunt stellen: ‘wat ik altijd al had willen weten over Nijmegen’ en tot slot een actie die aansluit bij Serious Request, die zich op dat moment afspeelt in Nijmegen.

 

Vrijdag 22 december , inloop 19.30, aanvang 20.00

 

Theater Het Badhuis, Daalseweg

 

Numaga leden: toegang gratis (incl. 2 consumptiebonnen).

 

Overigen: entree € 5

 

22 december 2023 | Numaga Ledenbrief december 2023

Geen ledenbrief ontvangen over het Numaga Kerstcafé op 22 december?  Zie onderstaande link of email naar ledenadministratie@numaga.nl

  https://mailchi.mp/39bbc872bfdb/numaga-ledenbrief