Jaarboek 2023

Leden kunnen hun jaarboek afhalen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) vanaf 22 november tot en met 10 december gedurende de openingstijden van het Huis.

 

Numagaleden krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het via de boekhandel bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook via de Numaga website is het nieuwe Jaarboek te bestellen: nabestelling@numaga.nl. (€ 25 incl. verzendkosten).

.

Jaarboek 2021

Het Jaarboek Numaga 2021 is een biografisch nummer. Na drie eerdere afleveringen met levensbeschrijvingen van markante Nijmegenaren (2004, 2006, 2013) is dit het vierde deel in de reeks Nijmeegse Biografieën.

Onder redactie van Joos van Vugt komen in dit jaarboek de levensgeschiedenissen van 115 interessante stadgenoten aan de orde. Zoals in de vorige delen is ook nu de spreiding naar sociale afkomst, beroep en leefjaren groot. Kunstenaars staan naast bestuurders. Professoren en schrijvers naast handelaars en soldaten. Collaborateurs naast verzetsmensen. Ondernemers uit industrie of horeca naast straattypen. De meesten stammen uit de twintigste eeuw, maar ook negentiende-eeuwers komen aan bod en er zijn zelfs uitschieters naar stadgenoten uit de zeventiende eeuw en de late middeleeuwen.

Wederom trekt er in het Jaarboek Numaga een stoet voorbij van korte en lange levens, geslaagde en moeizame levens, rustige levens en levens vol drama. Zo illustreert deze aflevering weer de ongelooflijke variatie en veelkleurigheid die de levens van de bewoners van één stad kunnen vertonen.

Inmiddels zijn in de reeks Nijmeegse Biografieën 534 personen ten tonele gevoerd, maar er blijft nog een lijst over van honderden opmerkelijke Nijmeegse levens die, ooit, het beschrijven meer dan waard zijn.

De inhoudsopgave

 

 

Lijst van beschreven personen

 

 

Numagaleden krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het via de boekhandel bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook via de Numaga website is het nieuwe Jaarboek te bestellen: nabestelling@numaga.nl.
ISBN 978 9083 21 250 0

Jaarboek 2020

 

Door de beperkingen van corona kwam begin december 2020 de gebruikelijke aanbieding van het nieuwe Jaarboek Numaga te vervallen. Maar het jaarboek is wel degelijk verschenen en biedt met zijn 264 bladzijden een fraaie en zeer gevarieerde selectie aan gedocumenteerde en geïllustreerde artikelen, recensies en andere bijdragen over allerlei onderwerpen en perioden uit de rijke geschiedenis van Nijmegen en omstreken.

 

‘Si vis pacem, para bellum’, zo luidt het klassieke parool: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. In deze aflevering van het Jaarboek Numaga gaan maar liefst vier bijdragen over de verdediging en veiligheid van de stad Nijmegen: de ontwikkeling van de stadsmuren, het gebruik van poorten en verdedigingstorens, de invloed van vuurgeschut op de verdediging, en de nieuwe luchtbeschermingsorganisatie die in de jaren net voor de Tweede Wereldoorlog werd opgetuigd. Daarnaast vindt de lezer een bijzonder fraai geïllustreerde bijdrage over een achttiende-eeuwse kasteeltuin in Ubbergen en artikelen over de meer dan 2000 Nijmeegse opvarenden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, over de bekende Nijmeegse boekhandel Ten Hoet (1633-1984) en over een schandaal dat in 1752-1753 plaatsvond en waarin vrijmetselarij, sodomie, chantage en gereformeerde dominees een rol speelden. Verder bevat het jaarboek bijdragen met nieuwtjes en mededelingen uit vier historische schatkamers van de stad: Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen, museum De Bastei en de stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Besloten wordt met een bijdrage over de pas opgegraven resten van een 15e-eeuwse herberg aan de Hogeweg (gedeelte Molenweg), diverse recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

 

Numagaleden krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het via de boekhandel bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook via de Numaga website is het nieuwe Jaarboek te bestellen: nabestelling@numaga.nl.

 

Jaarboek 2019

 

 

 

Jaarboek Numaga 2019 is een gevarieerd geheel. Naast een bijdrage over de rol van Nijmegen in het proces tegen Oldenbarnevelt (1619) bevat het jaarboek artikelen over de bokscultuur in Nijmegen in de eerste helft van de twintigste eeuw, over de eigenzinnige uitgeverij-drukkerij KNUST (voortgekomen uit de Nijmeegse punk- en krakersbeweging) en over Nijmegen in de moderne Nederlandse romanliteratuur. De Tweede Wereldoorlog komt aan bod in een bijdrage over de ‘Joodse School’, waar in 1941-1943 Joodse kinderen uit Nijmegen en omgeving werden opgevangen die door de Duitsers uit de reguliere scholen waren verbannen. De omgeving van Nijmegen wordt vertegenwoordigd door een bijdrage over de materiële en bijna net zo ingrijpende sociale wederopbouw van Groesbeek na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk bevat het jaarboek weer bijdragen van Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen en museum De Bastei, een archeologische bijdrage, diverse recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

 

het Jaarboek is te bestellen via nabestellen@numaga.nl

 

Jaarboek 2018

Nijmegen heeft in zijn geschiedenis al vele malen vluchtelingen binnen zijn grenzen gehad. Vluchtelingen voor oorlog en vervolging, maar ook vluchtelingen voor natuurrampen. In Jaarboek Numaga 2018 worden diverse van die vluchtelingengolven nader beschreven: Franse Hugenoten (17e eeuw), watersnoodvluchtelingen uit het Rivierenland (19e en 20e eeuw), Franse en Duitse nonnen (eind 19eeeuw), Belgen die in 1914 vluchtten voor het oorlogsgeweld, Joden die in de jaren dertig probeerden te ontkomen aan het nieuwe nazibewind en heel recent de Syrische vluchtelingen die de burgeroorlogen in hun vaderland ontvluchtten en in Nijmegen onderdak vonden. Hoe gingen de bestuurders en de inwoners van Nijmegen om met deze vluchtelingenstromen? ​

 

Niet-leden kunnen het jaarboek 2018 bestellen via  nabestellen@numaga.nl

 

 

 

 

 

Artikelen over:

 •  Auto-Palace (1936) , modern benzinestation Graafseweg (zie cover)
 • Koeien door de Burchtstraat – zeven eeuwen stadsboeren
 • Sociëteit Dat buigt breekt zelden (1776-1812)
 • Archeologie uit Nijmegen-Noord
 • Het Berchmanianum 1929-2016
 • Onderduikers: de gezinnen Jakobs en Hinrichs
 • Vriendschap tussen de eigenzinnige Louis Frequin en A. den Doolaard
 • Bronzen Hercules uit Nijmegen-Oosterhout
 • Nijmeegse vakbondsarchieven

 

Verder historisch nieuws en publicaties over Nijmegen, 232 blz., Uitgeverij Vantilt te Nijmegen.

Niet-leden kunnen het jaarboek 2017 bestellen via nabestellen@numaga.nl 

 

Jaarboek Numaga 2016

 

 

De complete inhoudsopgave zien? Klik hier

 

 

Bestellen jaarboek

Vanaf 2017 is het Jaarboek Numaga  (ook de oudere jaargangen) te bestellen via uitgeverij Oudere jaargangen kunt u bestellen bij Numaga voor € 20 met een mailtje naar nabestelling@numaga.nl

 

Leden ontvangen jaarlijks: het Jaarboek Numaga, vijf edities van het populaire Nijmeegs  Katern, vijf lezingen en een excursie. Zie voor meer informatie  www.numaga.nl

 

Aanmelden als lid kan bij: ledenadministratie@numaga.nl 
of via de website.

Numaga-tijdschrift 1954-1991

Het Numaga Jaarboek verschijnt sinds 1991; vanaf de oprichting in 1954 tot 1991, publiceerde Numaga het tijdschrift Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving.

De integrale tekst van de Jaarboeken tot en met het Jaarboek 2004 is te raadplegen op de Numaga cd-rom die in juni 2005 is verschenen. Op deze cd-rom vindt u alle publicaties van Numaga vanaf 1954 tot en met 2004. Een ware schatkamer over de geschiedenis van Nijmegen.

Redactie Jaarboek Numaga

 • M. (Maartje) A.B. MA
 • Dr. A. (Toon) Bosch
 • Dr. V. (Vincent) Hunink
 • S.(Suzanne) de Lijser MA
 • L. (Lidewij) Nissen MA
 • Drs. L (Louis) Swinkels
 • Dr. H.J.C. (Henk) Termeer, voorzitter
 • Drs. J. (Jan) Ramakers, secretaris

Redactiesecretariaat

Redactie Jaarboek Numaga
p/a Het Regionaal  Archief
Mariënburg 27
6511 PS Nijmegen

E-mail: jaarboekredactie@numaga.nl

Download: Richtlijnen voor auteurs Jaarboek Numaga.2020

Numaga Jaarboek bestellen of kopen?

U kunt als niet-lid het Numaga Jaarboek 2007, 2008, 2010 of 2011 bestellen/kopen bij de boekhandel; het jaarboek-2009 is uitverkocht. Of stuur een berichtje aan nabestelling@numaga.nl.

Prijs: € 20 exclusief verzendkosten.

 

Sommige jaarboeken vanaf 1992 t/m 2006 zijn nog verkrijgbaar.

Prijs: € 13 inclusief verzendkosten.