Numaga-penning

 

Elke vijf jaar reikt Numaga een penning uit aan “een persoon, een groep van personen of een instelling die in de voorgaande vijf jaar een bijzondere prestatie geleverd heeft op het gebied van ofwel de bevordering van de kennis van het verleden van Nijmegen en omstreken en/ofwel van het behoud van het Nijmeegse culturele erfgoed”.

 

Numaga-penningen 2014 voor Gerard Alofs en In Paradisum

Zaterdag 22 november is de bekende Numaga-penning uitgereikt aan Gerard Alofs (links) en aan de Stichting In Paradisum,  voorzitter Joost Roosendaal. ‘Zij verdienen de prijs vanwege hun grote inzet en verdiensten voor de bevordering van de kennis van de Nijmeegse geschiedenis’, aldus Numaga-voorzitter prof. dr. Jos Joosten. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke 12e lustrumviering van de Nijmeegse historische vereniging Numaga in de Stadsschouwburg. 

Gerard Alofs jarenlang actief voor historische musea en behoud Stratemakerstoren

Directeur van museum de Stratemakerstoren, Gerard Alofs krijgt de penning vanwege zijn  buitengewoon grote persoonlijke inzet voor het behoud van het monument deStratemakerstoren met het daarin gevestigde museum, gedurende vele jaren. Alofs’ inzet is ook van grote betekenis voor het historische museumaanbod in Nijmegen, aldus de jury.

In Paradisum al 40 jaar op de bres voor monumentale Nijmeegse begraafplaatsen 

De vrijwilligers van Stichting In Paradisum werken sinds 1972 aan behoud en documentatie van monumentale historische Nijmeegse begraafplaatsen. De jury benadrukt het belang van het vrijwilligerswerk voor de stadsgeschiedenis. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers van In Paradisum. De Stichting heeft  daarnaast een pioniersrol door het online beschikbaar stellen de grafgegevens van vele duizenden Nijmegenaren. Dat is van groot belang voor de beoefening van de stadsgeschiedenis, zo oordeelt de jury. Voorzitter van In Paradisum Joost Rosendaal nam de penning in ontvangst.

 

Juryrapport – eervolle vermeldingen

De jury die Numaga adviseert over de penning: Ton van de Sande, oud-hoogleraar Universiteit Leiden en docent Radboud Universiteit (RU), Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen, RU, en historicus dr. Henk Termeer, van 2004 tot 2012 bestuurssecretaris Numaga.

Eervolle vermeldingen waren er o.a. voor kunsthistoricus Gerard Lemmens, auteur Peter Daanen, Rob Essers, deStevenskring en de vrijwilligersgroep van het Regionaal Archief Nijmegen. Het jury-rapport is in te zien op deze link.

 

 

Numaga-penningen 2009 voor Noviomagus.nl en Bart Janssen

In 2009 is de Numaga-penning uitgereikt aan Henk Kersten en aan Bart Janssen voor hun bijdrage aan de geschiedenis van Nijmegen. Dit gebeurde bij gelegenheid van de viering van het 11e lustrum van de Nijmeegs historische vereniging Numaga. ‘Zij verdienen de prijs omdat ze een bijzondere prestatie hebben geleverd aan bevordering van de kennis van de Nijmeegse geschiedenis’, aldus Numaga-voorzitter prof. Jan de Vet bij de uitreiking op Zaterdag 10 oktober tijdens het programma van het 11de lustrum van Numaga in de historische Splendorfabriek aan de St.Annastraat.

Noviomagus.nl: meest innovatieve, informatieve en succesvolle historische project

‘Fotograaf Henk Kersten heeft met de website Noviomagus.nl een fantastisch rijk en tegelijk uitermate handig opzoek- en communicatiekanaal, ontwikkeld’, zo lichtte Jan de Vet toe. ‘Dat het historische project goed werkt en laagdrempelig is, blijkt uit de meer dan een half miljoen bezoekers van de site, die voortdurend actueel historisch nieuws oplevert en een breed publiek enthousiast maakt om informatie aan te dragen over het Nijmeegs verleden.´ Volgens het juryrapport is Noviomagus.nl ‘veruit het meest innovatieve, informatieve en succesvolle historische project van de afgelopen jaren’.

De pijn die blijft: rijke informatiebron en uniek herinneringsmonument

Bart Janssen verdient de Numaga-penning vanwege het monumentale project rondom zijn boek “De pijn die blijft” met ooggetuigenverslagen van het bombardement van februari 1944. Voorzitter Jan de Vet onderstreepte de conclusie uit het juryrapport: ‘Daarvoor heeft Bart Janssen vanaf 1995 systematisch en zorgvuldig de getuigenissen van gewone Nijmegenaren over de oorlogsperiode opgetekend. Zo is een rijke informatiebron over het dagelijkse leven in die moeilijke oorlogstijd opgebouwd; een belangrijke aanvulling op de geschiedschrijving vanuit het perspectief van de menselijke beleving.’

Het is de vierde maal dat de zilveren legpenning met bijbehorende oorkonde door Numaga werd uitgereikt. De jury voor de Numaga-penning 2009 bestond uit historicus prof. Paul Klep, mevr. Antoinette Gerhartl-Witteveen, oud-directeur van museum Het Valkhof en Paul Begheyn, oud-penningwinnaar.

Juryrapport 2009: Link Juryrapport

Eerder ontvingen de Numaga penning:

  • 2004: Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, verwerven en beheren historisch filmmateriaal Nijmegen, een belangrijk cultureel erfgoed van de stad
  • 2004: Paul Begheyn, veelzijdige bijdragen aan geschiedkundige werken Nijmeegse geschiedenis
  • 1999: Tom Smits, inspanningen voor St. Stevenskerk en in het bijzonder van het Königorgel.
  • 1994: Maarten Jan Dongelmans. artikelenreeks “Toentertijd” in dagblad De Gelderlander
  • 1994: redactiegroep ‘Een veelkleurig habijt’. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw.