Numaga-penning

 

Elke vijf jaar reikt Numaga een penning uit aan “een persoon, een groep van personen of een instelling die in de voorgaande vijf jaar een bijzondere prestatie geleverd heeft op het gebied van ofwel de bevordering van de kennis van het verleden van Nijmegen en omstreken en/ofwel van het behoud van het Nijmeegse culturele erfgoed”.

 

Numaga-penning 2019 voor Ankie Elings en Johan Seeling voor de Facebookpagina Oud-Nijmegen

 

Op zaterdag 9 november is de Numaga-penning uitgereikt aan de beheerders van de Facebookpagina ‘Oud Nijmegen” Ankie Elings en Johan Seeling.

 

 

 

 

De jury, bestaande uit prof. Dolly Verhoeven, Prof. Ton van de Sande en oud-voorzitter van Numaga prof Jos Joosten, was het er snel over eens dat er één initiatief was dat zich onderscheidde binnen het toch al rijke aanbod. ‘Oud Nijmegen’ is een project dat zowel op een laagdrempelige als letterlijk dagelijkse basis de Nijmeegse geschiedenis bij ieder die dat wil in huis brengt.

De jury is onder indruk van de eenvoudige doch doeltreffende wijze waarop deze Facebook-pagina historisch fotomateriaal publiek maakt voor een groep van bijna 20.000 digitale volgers. Het concept is simpel: geplaatst wordt alle fotomateriaal dat ouder dan 25 jaar is en (elke vorm van) publieke ruimte in Nijmegen – of ander expliciet aan Nijmegen gekoppeld historisch materiaal afbeeldt.

 

Het volledigeJuryrapport Numagapenning 2019

 

Numaga-penningen 2014 voor Gerard Alofs en In Paradisum

Zaterdag 22 november is de bekende Numaga-penning uitgereikt aan Gerard Alofs (links) en aan de Stichting In Paradisum,  voorzitter Joost Roosendaal. ‘Zij verdienen de prijs vanwege hun grote inzet en verdiensten voor de bevordering van de kennis van de Nijmeegse geschiedenis’, aldus Numaga-voorzitter prof. dr. Jos Joosten. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke 12e lustrumviering van de Nijmeegse historische vereniging Numaga in de Stadsschouwburg. 

Gerard Alofs jarenlang actief voor historische musea en behoud Stratemakerstoren

Directeur van museum de Stratemakerstoren, Gerard Alofs krijgt de penning vanwege zijn  buitengewoon grote persoonlijke inzet voor het behoud van het monument deStratemakerstoren met het daarin gevestigde museum, gedurende vele jaren. Alofs’ inzet is ook van grote betekenis voor het historische museumaanbod in Nijmegen, aldus de jury.

In Paradisum al 40 jaar op de bres voor monumentale Nijmeegse begraafplaatsen 

De vrijwilligers van Stichting In Paradisum werken sinds 1972 aan behoud en documentatie van monumentale historische Nijmeegse begraafplaatsen. De jury benadrukt het belang van het vrijwilligerswerk voor de stadsgeschiedenis. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers van In Paradisum. De Stichting heeft  daarnaast een pioniersrol door het online beschikbaar stellen de grafgegevens van vele duizenden Nijmegenaren. Dat is van groot belang voor de beoefening van de stadsgeschiedenis, zo oordeelt de jury. Voorzitter van In Paradisum Joost Rosendaal nam de penning in ontvangst.

 

Juryrapport – eervolle vermeldingen

De jury die Numaga adviseert over de penning: Ton van de Sande, oud-hoogleraar Universiteit Leiden en docent Radboud Universiteit (RU), Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen, RU, en historicus dr. Henk Termeer, van 2004 tot 2012 bestuurssecretaris Numaga.

Eervolle vermeldingen waren er o.a. voor kunsthistoricus Gerard Lemmens, auteur Peter Daanen, Rob Essers, deStevenskring en de vrijwilligersgroep van het Regionaal Archief Nijmegen. Het jury-rapport is in te zien op deze link.

 

 

Eerder ontvingen de Numaga penning:

  • 2009: Noviomagus.nl , fotograaf Henk Kersten heeft met de website Noviomagus.nl een fantastisch rijk en tegelijk uitermate handig opzoek- en communicatiekanaal, ontwikkeld. En Bart Janssen voor zijn monumentale werk: “De pijn die blijft”, met ooggetuigenverslagen van het bombardement van februari 1944.
  • 2004: Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, verwerven en beheren historisch filmmateriaal Nijmegen, een belangrijk cultureel erfgoed van de stad
  • 2004: Paul Begheyn, veelzijdige bijdragen aan geschiedkundige werken Nijmeegse geschiedenis
  • 1999: Tom Smits, inspanningen voor St. Stevenskerk en in het bijzonder van het Königorgel.
  • 1994: Maarten Jan Dongelmans. artikelenreeks “Toentertijd” in dagblad De Gelderlander
  • 1994: redactiegroep ‘Een veelkleurig habijt’. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw.