Numaga archief

 

Het archief van Numaga bevindt zich in het Regionaal Archief Nijmegen. U kunt de inventaris raadplegen door hier te klikken.

 

U kunt een beknopte geschiedenis van Numaga lezen door hier te klikken. U komt dan op een pagina van de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

 

Numaga’s activiteiten in de afgelopen vijftig jaren hebben een grote stroom publicaties met een schat aan informatie over Nijmeegs verleden opgeleverd. Een selectie daaruit treft u aan in het Nijmeegse digitale Huis van de Geschiedenis.

 

De integrale teksten van de Numaga Jaarboeken de voorloper ervan en van het Nijmeegs katern is te raadplegen op de Numaga cd-rom die in juni 2005 is verschenen. Op deze cd-rom vindt u alle publicaties van Numaga vanaf 1954 tot en met 2004. Bestellen kan via het contactformulier.

 

U vindt in de Numaga Kamer van het digitale Huis van de Geschiedenis:

  • Nijmeegs kronieken
  • Nijmeegse biografieën
  • Bloemlezing Nijmeegs Katern
  • Bloemlezing Numaga Jaarboek

Nijmeegse Kronieken

Wat gebeurde er zoal in de stad in de maand waarin uw dochter werd geboren, 20 jaar geleden? Of hoe verliep de 4-daagse en de feesten in 1992? Het antwoord op deze en vele andere vragen is te vinden in de kroniek van Nijmegen in de jaarboeken van historische vereniging Numaga. De jaarkronieken die vanaf 1990 tot en met 2014 in het Jaarboek Numaga verschenen. Grotendeels zijn ze te raadplegen in het digitale Huis van de Nijmeegse geschiedens http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl.

Elk jaar is onderverdeeld in maandartikelen met per datum de belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Op elk maandartikel kan gereageerd worden, – dat wordt van harte aangemoedigd – maar de artikelen zelf kunnen niet bewerkt worden.

De kroniek van de stad is een bijdrage van Numaga aan het Digitale Huis van de Nijmeegse geschiedenis.

 

Nijmeegse biografieën

Meer dan vierhonderd korte biografieën van bekende, belangrijke en/of in het licht van de lokale geschiedschrijving interessante Nijmegenaren zijn opgenomen in het Jaarboek 2004 (147 personen) en Jaarboek 2006(144 personen) en Jaarboek 2013 (134) . Tientallen deskundige gastauteurs werkten onder eindredactie van Paul Begheyn en Joos van Vugt aan deze galerij van belangrijke stadgenoten.