Activiteiten

 • Elk jaar verschijnt het Numaga Jaarboek met artikelen over Nijmeegse historie. Het Jaarboek heeft een wetenschappelijke inslag,
 • Vijf keer per jaar verschijnt het Nijmeegs Katern, een meer lichtvoetige, journalistieke uitgave.
 • Lezingen vijf à zes maal per jaar organiseert Numaga een lezing over gevarieerde onderwerpen uit de Nijmeegse geschiedenis. Niet-leden hebben toegang tegen betaling.
 • Jaarrede  tijdens de algemene ledenvergadering  geeft de voorzitter een overzicht van de voornaamste activiteiten. Hier vindt u de meest actuele jaarrede.
 • Oral History Werkgroep   Werkt aan diverse interviewprojecten
 • Numaga-penning elke vijf jaar reikt Numaga een penning uit aan “een persoon, een groep van personen of een instelling die in de voorgaande vijf jaar een bijzondere prestatie geleverd heeft op het gebied van ofwel de bevordering van de kennis van het verleden van Nijmegen en omstreken en/ofwel van het behoud van het Nijmeegse culturele erfgoed”.
 • Excursies naar historisch interessante plaatsen voor leden en introducés.
 • Stadsgeschiedenis: in 1999 werd op initiatief van Numaga de Stichting Stadsgeschiedenis opgericht, met als doel het uitbrengen van een integrale stadsgeschiedenis van tweeduizend jaar Nijmegen. De Stichting Stadsgeschiedenis werkte daartoe samen met de gemeente Nijmegen, de faculteit Letteren van de Radboud universiteit. In september 2005 verscheen deze integrale stadsgeschiedenis: Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Drie gebonden delen, rijk geïllustreerd, 1500 pagina’s,
  Deel 1: Prehistorie en Oudheid. Redactie: dr. W.J.H. Willemsen
  Deel 2: Middeleeuwen. Redactie: dr. J. Kuys; Nieuwe Tijd. Redactie: prof. dr. J. Bots
  Deel 3: Negentiende en Twintigste eeuw. Redactie: dr. J.Brabers
  ISBN 90 6611 230 1, verschenen bij uitgeverij Inmerc, Wormer.
 • Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz met het Regionaal Archief Nijmegen organiseert Numaga een populaire en geanimeerde quiz, die jaarlijks tijdens de week van de geschiedenis wordt gehouden
 • Diverse projecten in samenwerking met andere lokale cultureel-historische organisaties en 024 Geschiedenis