08 april 2021 | Nijmeegs Katern/2

 

Het komende Nijmeegs Katern is alweer het vijfde dubbeldikke nummer. Allemaal het positieve gevolg van de corona-omstandigheden. Eef van Hout laat ons zien wat de Verfraaiingsvereniging voor Nijmegen heeft betekend, voor de aankleding van de parken vooral. Oud-Nijmegenaar Gerard Lemmens deelt met ons een herinnering van kort na de oorlog. Wat de heiligverklaring van Petrus Canisius heeft opgeleverd voor zijn naamsbekendheid in het Nijmeegse heeft Hans Wegman uitgezocht. De kleinzoon van weeshuisvader Van ’t Lindenhout was dichter en stierf jong. Riny Jans en Joan ten Hove vertellen zijn geschiedenis. Tot slot komt Rob Wolf terug op de tragische lotgevallen  van de Belgische vluchtelingenkinderen. Hij laat zien waar ze begraven zijn en wat er nadien met hun graf is gebeurd.

30 maart 2021 | Numaga publicaties digitaal ontsloten

Vorig jaar is achter de schermen hard gewerkt aan het digitaal ontsluiten van alle uitgaven van historische vereniging Numaga. Dit project is in samenwerking met Erfgoed Gelderland, De Gelderland Bibliotheek van Rozet en Regionaal Archief Nijmegen uitgevoerd. Provincie Gelderland maakte het financieel mogelijk met een bijdrage in het kader van Het Verhaal van Gelderland.

 

Dankzij de digitalisering van ruim 12.000 pagina’s zijn voortaan ‘thuis op de bank’ alle publicaties te vinden, die eerder verschenen in het Nijmeegs Katern en de Jaarboeken van de historische vereniging Numaga. De hoge kwaliteit van digitalisering maakt het mogelijk om via https://studiezaal.nijmegen.nl/bibliotheek en met zoektermen als Jaarboek Numaga of Nijmeegs Katern direct toegang tot de Numaga-schatkamers van de lokale Nijmeegse geschiedenis te krijgen.

 

Omdat de huidige coronamaatregelen nog weinig ruimte bieden, zal de feestelijke publieksintroductie van de Numaga-bestanden in oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis plaatsvinden. Voorafgaand daaraan wordt in september een aantal ‘pareltjes’ gelanceerd; korte video’s die geïnspireerd zijn op bijzondere artikelen uit de gedigitaliseerde publicaties.

 

De uitreiking van het Numaga jaarboek in 1994. Foto: Ger Loeffen. Bron RAN: https://hdl.handle.net/21.12122/55106397

01 februari 2021 | Nijmeegs Katern 2021/1

Na het onverwachte nieuwjaarskatern in januari nu het ‘echte’ nummer 1 van de 35e jaargang. Opnieuw een dubbelnummer; we zijn immers nog niet van corona af, waardoor het nog niet mogelijk is lezingen te geven. Rob Wolf vertelt over Harry Boerboom, een Nijmeegse jongen die in de oorlog als dwangarbeider in Zuid-Frankrijk verzeild raakt. Anton Cruysheer en Bouke Jan van der Veen belichten een raadselachtige munt waarop een graaf met een koningskroon, geslagen in de tijd dat Nijmegen van Rijksstad veranderde in Gelderse stad. Hoe een val van een paard kon leiden tot een belegering van Nijmegen, met een nogal bloedige nasleep, maakt ons Peter Altena duidelijk. Een bijzondere monstrans is te vinden in de Cenakelkerk. Gerrie Driessen en Marga Jetten vertellen erover. Tot slot een kijkje in de collectie van het Afrika Museum. Annette Schmidt en Pim Burgers zijn daar werkzaam. Ze laten ons zien hoe het museum omgaat met beladen actuele thema’s als ons slavernijverleden en roofkunst. Het nummer verschijnt rond 24 februari.

Nardo Brudet, Happy Room, Slaves of Holland, 2009.                               (collectie Afrika Museum)

 

 

13 januari 2021 | Nabestellen Numaga Jaarboek 2020

Er is veel belangstelling voor het nabestellen van het Numaga Jaarboek 2020. Niet-leden kunnen het Jaarboek via de boekhandel bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook met een mailtje naar nabestelling@numaga.nl. kunnen belangstellenden het nieuwe Jaarboek in bezit krijgen.

 

01 januari 2021 | Online ontsluiting Numaga publicaties

De historische vereniging Numaga heeft haar verenigingstijdschriften en/of periodieken laten digitaliseren. Sinds kort zijn het Jaarboek Numaga (vanaf 1991), het Nijmeegs Katern (vanaf 1987) en Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving (1954-1990) digitaal toegankelijk in de Catalogus van de Gelderse collectie op de website van de Gelderland Bibliotheek van Rozet. Numaga is daartoe een samenwerking aangegaan met Erfgoed Gelderland en de Gelderland Bibliotheek.

Vooral voor historici/onderzoekers is het een hele vooruitgang nu alle artikelen digitaal door te spitten zijn. Ook oude(re) artikelen die wellicht in de vergetelheid zijn geraakt zijn thans gemakkelijk op te sporen. Numaga hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontsluiting van en het onderzoek naar de historie van Nijmegen. Uiteraard blijft Numaga haar leden voorzien van de nieuwste papieren uitgaven en wenst eenieder veel leesplezier, zowel analoog als digitaal!

 

Bezwaar rechthebbenden

Numaga heeft het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om auteurs en/of rechthebbenden persoonlijk via e-mail en via Nijmeegs Katern te informeren. Wanneer u bezwaar hebt tegen het online plaatsen van uw artikel of het aangeleverde beeldmateriaal en u nog niet in de gelegenheid bent geweest om te reageren verwijzen wij u naar de Oproep aan rechthebbenden in de afleveringen van het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga in 2020. U kunt een bericht sturen aan jaarboekredactie@numaga.nl of aan nijmeegskatern@numaga.nl