06 oktober 2021 | Nijmeegs Katern bestaat 35 jaar

Op 1 oktober 1986 verscheen het eerste nummer van het Nijmeegs Katern. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 oktober j.l. werd dit 35-jarig bestaan gememoreerd in de jaarrede van de voorzitter. De aanwezige redactieleden werden in de bloemen gezet.

 

Redactieleden Marga Jetten, Hans Wegman en Els Peters (foto T. Engelen)

Hoofdredacteur Els Peters werd even ervoor benoemd als erelid van Numaga, evenals Joos van Vugt, die na 20 jaar afscheid neemt van de redactie van het Numaga Jaarboek, waarvan 16 jaar als redactiesecretaris. Els Peters is sinds  de oprichting van het Nijmeegs Katern lid van de redactie en sinds 2005 hoofdredacteur. Zie  ook de jaarrede van de voorzitter.

01 oktober 2021 | Nijmeegs Katern/4

 

Het vierde Nijmeegs Katern dit jaar staat weer op stapel. Een ‘normaal’ nummer deze keer, van 16 pagina’s. Frans de Krijger belicht de geschiedenis van dweilorkest Horen & Zien (1972-1988), een roemrucht orkest, bekend van Vierdaagse en Zomerfeesten, en broedplaats van veel muzikaal talent dat nog steeds actief is. Claas Noorduijn, één van de stichters van het protestants ziekenhuis in Nijmegen,  werkte als aankomend arts rond 1850 in Wenen, waar hij onder anderen in contact kwam met de Oostenrijker Ignaz Semmelweis, die baanbrekende initiatieven nam voor de hygiëne in ziekenhuizen. Rob Wolf vertelt over Noorduijns Weense jaren.

 

 

20 september 2021 | Ledenbrief september 2021

Download hier de nieuwste Numaga ledenbrief.Ledenbrief september 2021

Heeft u geen ledenbrief ontvangen: ledenadministratie@numaga.nl

02 september 2021 | Boekpresentatie: Justinus de Beyer (1705-1772). Een geletterd Nijmeegs magistraat

Op donderdag 2 september vond de boekpresentatie plaats van het nieuwste boek van Numagaleden Hans Bots en Eugénie Bots-Estourgie.

 

Het boek werd achtereenvolgens aangeboden aan burgemeester Bruls, en aan de voorzitter van onze vereniging Numaga Theo Engelen.

         Hans en Eugénie Bots met burgemeester Bruls
                      Theo Engelen met de auteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwsbrief van uitgeverij Vantilt leest u meer over de inhoud van het boek.

https://vantilt.nl/boeken/justinus-de-beyer-1705-1772/

 

25 juni 2021 | Nijmeegs Katern/ 3

Eind juni verschijnt het derde Nijmeegs Katern van dit tweede coronajaar. Opnieuw een dubbelnummer. Waarschijnlijk is het volgende nummer weer van een normale omvang en kunnen we tegen die tijd ook weer lezingen en bijeenkomsten houden.
In dit nummer  vertelt Jan Brauer over de lotgevallen- soms tragische- van dominee Creutzberg en zijn familie tijdens WOII. Het verhaal diende ook als leidraad tijdens de afgelopen dodenherdenking in Nijmegen. Aansluitend bij de grote tentoonstelling over de Pest in het Valkhofmuseum beantwoordt Hub Wollersheim de vraag of de Nijmeegse pestdokter Van Diemerbroeck in de 17e eeuw een pestmasker droeg of dat hij er zelfs de uitvinder van zou zijn.
De symboliek van de dood, dat is het thema van het artikel van Anne-Marie Jansen over het kerkhof van de Weesinrichting Neerbosch.
Huis Bergh in ’s-Heerenberg bezit sinds een paar jaar de oudste kroniek van het hertogdom Gelre. Johan Oosterman maakt het aannemelijk dat die kroniek mogelijk een Nijmeegse oorsprong heeft.

 

De documentaire over de familie Creutzberg  van de gemeentelijke 4 mei-herdenking 2021 is nog terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=WiTTJ3iwiJI