16 mei 2023 | Extern secretaris gezocht

Het secretariaat van Numaga wordt verzorgd door twee personen. Intern secretaris Ellen Hijmans verzorgt onder andere de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, zij redigeert de Ledenbrief en voert, samen met de penningmeester, de ledenadministratie. Extern secretaris Andreas Caspers is het aanspreekpunt voor derden. In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging van de algemene ledenvergadering. Daarnaast neemt hij vanuit het dagelijks bestuur de externe contacten voor zijn rekening. Hieronder vallen de voorbereiding van de presentatie van het Numaga Jaarboek, deelname aan activiteiten van 024 Geschiedenis, het CPRN en Gelders Erfgoed.

Andreas Caspers stopt met ingang van de algemene ledenvergadering van 16 mei a.s. als extern secretaris. Het bestuur nodigt geïnteresseerden voor deze veelzijdige en boeiende bestuurstaak uit zich te melden: secretaris@numaga.nl

09 mei 2023 | Numaga Ledenbrief 2023/3

Geen ledenbrief ontvangen? Controleer uw Spambox. Is uw emailadres veranderd?

Stuur een mail naar ledenadministratie@numaga.nl

Lees hier de laatste ledenbrief ledenbrief mei

 

19 maart 2023 | In memoriam Frans de Krijger

Onze vereniging heeft op 19 maart door het overlijden van Frans de Krijger een gewaardeerd lid en medebestuurder verloren. Op zijn Facebook-pagina omschrijft Frans zichzelf als “gepensioneerd jurist van opleiding, bestuurder van rechtspersonen en muzikant”. Dat toont al aan dat Frans een veelzijdig en getalenteerd mens was. Ik voeg daar graag aan toe dat een van die rechtspersonen die hij mee bestuurde, de Vereniging Numaga was.

Frans is officieel als penningmeester toegetreden tot het bestuur op 8-12-2015. Op 1-3-2017 trad hij af, maar ging door als gewoon bestuurslid tot 25-9-2020. In september 2021 hebben we officieel afscheid genomen met een etentje in het Afghaans restaurant.

Op de bijgevoegde foto is Frans te zien op een informatiemarkt in de Stevenskerk. Buiten het beheer van de kassa bij Numaga avonden, waar hij iedereen persoonlijk welkom heette, was dat zijn taak binnen het bestuur, naast zijn lidmaatschap van de werkgroep Oral History.

Ik herinner me met veel plezier zijn bijdragen tijdens bestuursvergaderingen, op en top de rechtenman die vond dat alle juridische puntjes op de i gezet moesten worden. Toen ik hoorde van zijn overlijden heb ik uit mijn boekenkast het boek De vrolijke revolutie gepakt, een boek dat hij mij met een twinkeling in zijn ogen cadeau gaf. We waren tijdgenoten tijdens deze revolutie en zo voelde het ook.

 

Afgelopen oktober was Frans voor de laatste keer aanwezig bij een Numaga-activiteit in Kleef. Toen was hij al aangewezen op scootmobiel en rolstoel, en maakte hij een broze indruk. Het komt desondanks altijd als een verrassing wanneer we geconfronteerd worden met een definitief afscheid.

 

Wij wensen zijn echtgenote San en zijn zonen Robin en Floris veel sterkte en hopen dat zij troost kunnen vinden in veel mooie herinneringen. Numaga zal die herinneringen aan Frans zeker ook koesteren.

 

Namens het bestuur van Numaga

Theo Engelen, voorzitter

10 februari 2023 | Numaga Ledenbrief 2023-1

Hier  Ledenbrief 2023.1 vindt u de meest recente Numaga ledenbrief.

Geen mail ontvangen? Geef uw emailadres op aan ledenadministratie@numaga.nl

06 februari 2023 | Nijmeegs Katern 2023/1 komt binnenkort uit

 

In het rampjaar 1772 werd na lang verzet ook de stad Nijmegen ingenomen door de Franse koning Lodewijk XIV. Over de Franse bezetting en het financieel uitmelken van de bevolking daarna gaat het artikel van Paul Dickmann, gezien door de bril van de Waalse predikant Johann Braun oftewel Brun. In een schotschrift beschuldigde hij de katholieke Nijmegenaren van afpersing en verraad, onterecht meent de auteur getuige het weerwoord van Guillaume Voirst.

Na het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 kwam een massale hulpverlening tot stand. Hierover schrijft Rob Jaspers, die zich vooral verbaast over de omvang van die hulp aan de getroffen stad. Hij noemt het een solidariteitsles anno 2023, gezien de vele vluchtelingen in Nederland op dit moment.