28 oktober 2019 | Team Schenckmeesters wint de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz 2019

Op 27 oktober namen 19 teams deel aan de GNGQ. Als winnaar kwam team Schenckmeesters uit de bus met 21 punten na een shootout  met de teams Harrie (2e plaats) en de Friedrich Gorissengroep (3e plaats).

foto: M. Zoon

07 december 2019 | Presentatie Numaga Jaarboek 2019

Nijmegen in/en de literatuur
Schrijvers en de stad in de afgelopen 50 jaar

 

Op zaterdag 7 december  woonden vele Numagaleden de presentatie bij van het Numaga Jaarboek 2019.

Nijmegen is in naam verbonden met een behoorlijk aantal naoorlogse schrijvers en dichters, maar betekent dat ook dat er zoiets bestaat als karakteristieke ‘Nijmeegse’ romans en verhalen? Is Nijmegen een literaire stad? Wat kenmerkt de Nijmeegse schrijver en wat de lokale lezer? Welke ontwikkeling hebben zij in de afgelopen vijftig jaar doorgemaakt?

 

Dergelijke vragen kwamen aan bod tijdens de presentatie van het

Jaarboek. Numaga voorzitter Theo Engelen opende de bijeenkomst en Neerlandicus Peter Altena

volgde met een inspirerende inleiding. Schrijver Daniël Rovers, oud-Nijmegenaar en auteur van de zich in Nijmegen afspelende roman De waren,  wijdde uit over de diverse adressen waar hij als student had gewoond.
Na een filmcollage van stichting Nijmegen blijft in beeld  over de NIjmeegse bibliotheek een geanimeerde discussie over Nijmegen als literaire stad met als deelnemers: Hans Peters (mede-eigenaar van boekhandel Dekker v.d. Vegt en een drijvende kracht achter de stichting Literaire Bakens Nijmegen), Aaricia Kayzer (masterstudent Literair Bedrijf RU), Frank Tazelaar (artistiek directeur literair productiehuis de Nieuwe Oost)  en Daniël Rovers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Engelen, sloot  de bijeenkomst af met de uitreiking van het eerste exemplaar van het jaarboek aan stadsdichter Wout Waanders.

 

Foto’s: Joos van Vugt

26 februari 2020 | Ledenbrief 2020/2

De tweede ledenbrief van 2020 vindt u hier :    Numaga Ledenbrief 2

Geen ledenbrief ontvangen? Controleer uw SPAMbox of neem contact op met ledenadministratie@numaga.nl

24 maart 2020 | Over de Spaanse Griep in Nijmegen 1918

Lees in deze spannende tijden dit artikel van Rob Wolf over de Spaanse Griep in Nijmegen. Het  verscheen in het Nijmeegs Katern van 2018/4

 

Numaga Katern Nr-4-2018-WEB (1)

28 maart 2020 | Brief van de voorzitter aan alle leden van NUMAGA

Beste leden,

 

Over toeval gesproken, net nu in het Valkhof museum voorbereidingen worden getroffen om een tentoonstelling over de pest te organiseren en wij als vereniging daar zeker een avond aan zullen besteden, worden we getroffen door een hedendaagse pandemie. Het dagelijkse leven is danig ontregeld door de noodzakelijke maatregelen. Dat leidt ook voor Numaga tot een herbezinning op bestaande plannen. Vandaar dat ik me namens ons bestuur tot u richt met een aantal mededelingen.

 

Veel leden hebben zich verheugd op de geplande voorjaarsexcursie. Helaas hebben wij in overleg met de organisatoren moeten beslissen deze excursie te verschuiven naar volgend voorjaar. Vragen over de excursie kunt u richten aan Ruurd van der Staaij (024-3226821) of rvanderstaaij@hotmail.com.

 

Op 12 mei stond de Algemene Leden Vergadering op onze agenda. Aangezien er geen zekerheid bestaat over de situatie op dat moment, gaan we er nu vanuit dat die in september doorgang zal vinden. Over de precieze datum berichten wij ruim van tevoren. Intussen zijn wij wel druk met de voorbereidingen. Dat betekent dat in mei zowel het jaarverslag als de jaarrekening op de website geplaatst zullen worden, zodat iedereen goed voorbereid ter vergadering kan verschijnen.

 

Ook de digitalisering van Numaga-publicaties ligt op schema. Deze is erop gericht dat historisch geïnteresseerden op een gemakkelijke manier kennis kunnen nemen van alles wat onze vereniging in het verleden het licht heeft doen zien. Ik zal als voorzitter hier tijdens de ALV ook nader toelichting op geven.

 

De redacties van het Katern en het Jaarboek hebben aangegeven dat hun werkzaamheden gewoon doorgang vinden. We kunnen dus ook zonder bijeenkomsten uitkijken naar hun mooie en veelgeprezen publicaties.

 

Rest mij nog het volgende. Namens het gehele bestuur wens ik u veel gezondheid en sterkte toe in de komende tijd. Als we iets uit de geschiedenis kunnen leren, dan is het wel dat we over een tijdje met enige relativering kunnen terugkijken op een periode die ons nu zo beklemt.

Ik kijk ernaar uit u allen terug te zien bij onze volgende bijeenkomst!

 

Theo Engelen