22 november 2023 | Jaarboeken afhalen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis t/m 3 december

Was u niet in de gelegenheid om het Jaarboek 2023 op 18 november op te halen? En wilt u toch snel een jaarboek in handen hebben?
Vanaf dinsdag 21 november tot en met zondag 3 december kunt u uw Jaarboek alsnog afhalen tijdens de openingsuren  in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, (Mariënburgkapel, Marienburg 26).

Niet afgehaalde boeken worden op een later tijdstip bezorgd.

 

Openingstijden Huis van de Nijmeegse Geschiedenis: 

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 11.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 11.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 11.00 tot 17.00 uur
Zondag: 13.00 tot 17.00 uur

 

21 november 2023 | Aanbieding eerste Numaga Jaarboek 2023 aan wethouder John Brom

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Numaga Jaarboek 2023 bijeenkomst op 18 november jl.. Deze werd geleid door Eric Reijnen-Rutten en had als thema de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen en omstreken. Dankzij lezingen van prof. dr. Stephan Mols en drs. Pauline Jansen  kwam het thema volop tot leven. Zij namen tevens deel aan het discussiepanel waarbij ook Harry van Enckevort aanschoof . De aansprekende filmfragmenten van Nijmeegse archeologische opgravingen werden verzorgd door Nijmegen Blijft in Beeld. De ochtend eindigde met de aanbieding van het eerste exemplaar van het Jaarboek aan de Nijmeegse wethouder John Brom door Numaga-voorzitter Theo Engelen.

 

Numaga-Voorzitter Theo Engelen overhandigt het Numaga Jaarboek 2023 aan wethouder John Brom. Foto: Willeke Guelen

25 juni 2023 | Nijmeegs Katern 2023/3

 

Het juninummer van Nijmeegs Katern opent met een artikel van Esther Bánki over de opvang van Hongaarse kinderen die met speciale kindertreinen in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw naar Nederland werden gebracht om hier aan te sterken. Ook in Nijmegen. Zo kwam de jonge musicus Zoltán Székely naar Nijmegen. En de auteur is benieuwd wie de Nijmeegse gastouders waren van Márta Bubics.

Archeoloog Peter van den Broeke beschrijft de bijzondere opgraving van een sauna uit de Bronstijd in Nijmegen-Noord op het terrein van de voormalige herberg Rustwat aan de Griftdijk.

19 maart 2023 | In memoriam Frans de Krijger

Onze vereniging heeft op 19 maart door het overlijden van Frans de Krijger een gewaardeerd lid en medebestuurder verloren. Op zijn Facebook-pagina omschrijft Frans zichzelf als “gepensioneerd jurist van opleiding, bestuurder van rechtspersonen en muzikant”. Dat toont al aan dat Frans een veelzijdig en getalenteerd mens was. Ik voeg daar graag aan toe dat een van die rechtspersonen die hij mee bestuurde, de Vereniging Numaga was.

Frans is officieel als penningmeester toegetreden tot het bestuur op 8-12-2015. Op 1-3-2017 trad hij af, maar ging door als gewoon bestuurslid tot 25-9-2020. In september 2021 hebben we officieel afscheid genomen met een etentje in het Afghaans restaurant.

Op de bijgevoegde foto is Frans te zien op een informatiemarkt in de Stevenskerk. Buiten het beheer van de kassa bij Numaga avonden, waar hij iedereen persoonlijk welkom heette, was dat zijn taak binnen het bestuur, naast zijn lidmaatschap van de werkgroep Oral History.

Ik herinner me met veel plezier zijn bijdragen tijdens bestuursvergaderingen, op en top de rechtenman die vond dat alle juridische puntjes op de i gezet moesten worden. Toen ik hoorde van zijn overlijden heb ik uit mijn boekenkast het boek De vrolijke revolutie gepakt, een boek dat hij mij met een twinkeling in zijn ogen cadeau gaf. We waren tijdgenoten tijdens deze revolutie en zo voelde het ook.

 

Afgelopen oktober was Frans voor de laatste keer aanwezig bij een Numaga-activiteit in Kleef. Toen was hij al aangewezen op scootmobiel en rolstoel, en maakte hij een broze indruk. Het komt desondanks altijd als een verrassing wanneer we geconfronteerd worden met een definitief afscheid.

 

Wij wensen zijn echtgenote San en zijn zonen Robin en Floris veel sterkte en hopen dat zij troost kunnen vinden in veel mooie herinneringen. Numaga zal die herinneringen aan Frans zeker ook koesteren.

 

Namens het bestuur van Numaga

Theo Engelen, voorzitter

06 februari 2023 | Nijmeegs Katern 2023/1 komt binnenkort uit

 

In het rampjaar 1772 werd na lang verzet ook de stad Nijmegen ingenomen door de Franse koning Lodewijk XIV. Over de Franse bezetting en het financieel uitmelken van de bevolking daarna gaat het artikel van Paul Dickmann, gezien door de bril van de Waalse predikant Johann Braun oftewel Brun. In een schotschrift beschuldigde hij de katholieke Nijmegenaren van afpersing en verraad, onterecht meent de auteur getuige het weerwoord van Guillaume Voirst.

Na het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 kwam een massale hulpverlening tot stand. Hierover schrijft Rob Jaspers, die zich vooral verbaast over de omvang van die hulp aan de getroffen stad. Hij noemt het een solidariteitsles anno 2023, gezien de vele vluchtelingen in Nederland op dit moment.