13 januari 2021 | Nabestellen Numaga Jaarboek 2020

Er is veel belangstelling voor het nabestellen van het Numaga Jaarboek 2020. Niet-leden kunnen het Jaarboek via de boekhandel bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook met een mailtje naar nabestelling@numaga.nl. kunnen belangstellenden het nieuwe Jaarboek in bezit krijgen.

 

01 januari 2021 | Online ontsluiting Numaga publicaties

De historische vereniging Numaga heeft haar verenigingstijdschriften en/of periodieken laten digitaliseren. Sinds kort zijn het Jaarboek Numaga (vanaf 1991), het Nijmeegs Katern (vanaf 1987) en Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving (1954-1990) digitaal toegankelijk in de Catalogus van de Gelderse collectie op de website van de Gelderland Bibliotheek van Rozet. Numaga is daartoe een samenwerking aangegaan met Erfgoed Gelderland en de Gelderland Bibliotheek.

Vooral voor historici/onderzoekers is het een hele vooruitgang nu alle artikelen digitaal door te spitten zijn. Ook oude(re) artikelen die wellicht in de vergetelheid zijn geraakt zijn thans gemakkelijk op te sporen. Numaga hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontsluiting van en het onderzoek naar de historie van Nijmegen. Uiteraard blijft Numaga haar leden voorzien van de nieuwste papieren uitgaven en wenst eenieder veel leesplezier, zowel analoog als digitaal!

 

Bezwaar rechthebbenden

Numaga heeft het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om auteurs en/of rechthebbenden persoonlijk via e-mail en via Nijmeegs Katern te informeren. Wanneer u bezwaar hebt tegen het online plaatsen van uw artikel of het aangeleverde beeldmateriaal en u nog niet in de gelegenheid bent geweest om te reageren verwijzen wij u naar de Oproep aan rechthebbenden in de afleveringen van het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga in 2020. U kunt een bericht sturen aan jaarboekredactie@numaga.nl of aan nijmeegskatern@numaga.nl

21 december 2020 | Jaarboek Numaga 2020 aangeboden aan Burgemeester Bruls

Ook Numaga, de historische vereniging van Nijmegen en omstreken, heeft een bijzonder merkwaardig jaar achter de rug. Ten gevolge van corona konden voor het eerst in de 66 jaren sinds haar oprichting in 1954 na begin maart niet de tweemaandelijkse historische lezingen en discussies plaatsvinden. Ook de gebruikelijke aanbieding van het nieuwe Jaarboek Numaga begin december kwam daarom te vervallen. Maar dat jaarboek is wel degelijk verschenen en biedt met zijn 264 bladzijden een fraaie en zeer gevarieerde selectie aan gedocumenteerde en geïllustreerde artikelen, recensies en andere bijdragen over allerlei onderwerpen en perioden uit de rijke geschiedenis van Nijmegen en omstreken.

 

‘Si vis pacem, para bellum’, zo luidt het klassieke parool: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. In deze aflevering van het Jaarboek Numaga gaan maar liefst vier bijdragen over de verdediging en veiligheid van de stad Nijmegen: de ontwikkeling van de stadsmuren, het gebruik van poorten en verdedigingstorens, de invloed van vuurgeschut op de verdediging, en de nieuwe luchtbeschermingsorganisatie die in de jaren net voor de Tweede Wereldoorlog werd opgetuigd. Daarnaast vindt de lezer een bijzonder fraai geïllustreerde bijdrage over een achttiende-eeuwse kasteeltuin in Ubbergen en artikelen over de meer dan 2000 Nijmeegse opvarenden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, over de bekende Nijmeegse boekhandel Ten Hoet (1633-1984) en over een schandaal dat in 1752-1753 plaatsvond en waarin vrijmetselarij, sodomie, chantage en gereformeerde dominees een rol speelden. Verder bevat het jaarboek bijdragen met nieuwtjes en mededelingen uit vier historische schatkamers van de stad: Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen, museum De Bastei en de stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Besloten wordt met een bijdrage over de pas opgegraven resten van een 15e-eeuwse herberg aan de Hogeweg (gedeelte Molenweg), diverse recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

 

Het nieuwe Jaarboek Numaga werd op donderdag 17 december door Numagavoorzitter Theo Engelen aangeboden aan burgemeester Bruls, de huidige verantwoordelijke voor orde en veiligheid in de gemeente Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Gelderland. Ook de voorzitter van de Redactie van het Jaarboek Henk Termeer en intern secretaris Ellen Hijmans (foto) waren aanwezig

 

Numagaleden krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het in de boekhandel kopen/bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook via de Numaga website is het nieuwe Jaarboek te bestellen: nabestelling@numaga.nl.

10 december 2020 | Nijmeegs Katern 5

Voor de derde maal dit jaar een dubbeldik nummer! René van Hoften vertelt over Luctor et Emergo, de opvang voor daklozen, van 1910 tot 1950 gevestigd in een aantal oude stadspaleizen aan de Muchterstraat.  John Stedman was een 18e-eeuwse avonturier, van wie Peter Altena de wilde jonge jaren in Nijmegen beschrijft

 

 

 

Hoe het de Nederlanders tijdens de nazitijd verging in het grensgebied rond Kranenburg laat Helga Ullrich ons zien.
Dat het ooit rond Nijmegen wemelde van de wolven, ja, daar kunnen we ons nu amper iets bij voorstellen, met die ene eenzame wolf in onze buurt. Hans Wegman laat u huiveren. En ten slotte vergast Melchior de Grood ons op een aantal recepten uit de keuken van onze oud-bet-overgrootmoeders. Voedzaam en smakelijk in de kersttijd.

 

18 oktober 2020 | Uitslag Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz 2020

Op zondag 18 oktober 2020 vond de Grote Digitale Nijmeegse Geschiedenisquiz plaats. 23 teams streden mee om de eeuwige roem en het boekenpakket.

De quiz

Dit jaar hadden we 5 rondes: twee ABC-rondes, een matchronde, een plaatjesronde en een ronde met open vragen. Er vielen in totaal 45 punten te verdienen. De matchvragen over Nijmegen de oudste en de toekan had iedereen goed. De open vraag over het voetbalveld achter het station werd door slechts één team goed beantwoord. Ook de vragen over het spoorwegmonument en de steen met inscriptie van de Valkhofburcht werden door slechts twee van de deelnemende teams goed beantwoord.

 

De uitslag

Het was bovenaan tot het einde toe spannend! Uiteindelijk heeft het team De anonieme historici zonder Joris de quiz gewonnen met maar liefst 36 punten. Een hele mooie score, want in voorgaande jaren had het winnende team van de quiz gemiddeld twee derde van de vragen goed. Het winnende team ontvangt een boeken- en puzzelpakket van Dekker v.d. Vegt.

 

De volledige uitslag leest u hieronder. Wanneer meerdere teams dezelfde score behaalden, werd de stand bepaald door het team dat in de shootoutvraag het dichtste bij het goede antwoord zat.

 

 1. De anonieme historici zonder Joris (36 punten)
 2. wibi (33 punten)
 3. Heliogabalus (31 punten)
 4. Bart (29 punten)
 5. de geluidsmannen (29 punten)
 6. Archies (28 punten)
 7. Antti Sumiala (27 punten)
 8. Team De Munte (26 punten)
 9. Butsveurdekop (26 punten)
 10. Verzin maar iets (25 punten)
 11. 4v1 (21 punten)
 12. De beuk erin! (21 punten)
 13. GorissenWest (20 punten)
 14. Me and my shadow (19 punten)
 15. Keizer Karel (17 punten)
 16. Werkzoekende historici united (17 punten)
 17. VDK (16 punten)
 18. Betoverde doolhof (15 punten)
 19. vijgh (14 punten)
 20. Frans&SanHome (14 punten)
 21. Aaaaaaaaal (13 punten)
 22. Zenobia (12 punten)
 23. Solopat (10 punten)

 

We willen alle teams bedanken voor de deelname aan de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz!

 

De Grote Digitale Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Historische Vereniging Numaga, het Regionaal Archief Nijmegen, Ex Tempore, het Katholiek Documentatie Centrum, het Gebroeders van Lymborch Huis en Dekker v.d. Vegt.

 

Quiz is nog (korte tijd) te bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=_BKYTfjrSSI&feature=youtu.be