31 juli 2020 | Uitnodiging opening expositie vrijdag 31 juli 16.00

Numagaleden worden uitgenodigd om de opening bij te wonen van

de Expositie  Vervolgde componisten in oorlogstijd

 

In de maand augustus zal de tentoonstelling Vervolgde componisten in oorlogstijd te zien zijn in de Stevenskerk in Nijmegen. Bij deze nodigen we u graag uit voor de opening van de tentoonstelling op vrijdag 31 juli om 16:00 uur in de Stevenskerk te Nijmegen.

 

De opening zal worden verricht door dr. Jan Terlouw met zijn voordracht De noodzaak om te herdenken. Ook zullen spreken fluitiste Eleonore Pameijer, artistiek coördinator van de Leo Smit Stichting in Amsterdam, en Joop Leijendeckers namens de Stichting Zoltán Székely te Nijmegen.

 

Achtergrondinformatie

De aandacht voor de muzikale nalatenschap van in de oorlog vervolgde componisten neemt de laatste jaren toe. 75 jaar na de bevrijding presenteerde NPO Radio 4 onlangs een twintigtal portretten van vervolgde componisten in de serie Muziek tot leven – Verhalen van musici in de oorlog. Deze radio-uitzendingen zijn als podcastserie nog te beluisteren.

 

Een van deze vervolgde musici was Leo  Smit, vóór de Tweede Wereldoorlog een bekend Nederlands componist van wie regelmatig werken werden uitgevoerd, onder andere door het Concertgebouworkest. In 1943 werd hij in Amsterdam door de nazi’s opgepakt. Uiteindelijk werden hij en zijn vrouw op transport gesteld naar Sobibor, waarvan ze niet terugkeerden.

 

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest heeft de muziek van Leo Smit ‘herontdekt’: na een onderbreking van zo’n 75 jaar stond in 2016 Smits’ muziek opnieuw op de lessenaars in het Concertgebouw.

Ook de muziek van andere vervolgde componisten heeft de weg naar het concertpodium teruggevonden, getuige de vele concerten met hun muziek in binnen- en buitenland.

 

Dankzij het baanbrekende werk van de Leo Smit Stichting in de afgelopen 25 jaar is een schat aan verloren gewaande muziek herontdekt, opnieuw uitgevoerd en uitgegeven. Met een informatieve website, diverse publicaties en een tentoonstelling slaagt de Leo Smit Stichting erin het werk van de vervolgde componisten aan de vergetelheid te ontrukken.

Zie ook: www.leosmitstichting.nl

 

Tentoonstelling

Door samenwerking van de Leo Smit Stichting (Amsterdam), de Stichting Zoltán Székely (Nijmegen) en de Stichting Stedelijk 4 en 5 mei Comité (Nijmegen) zal van 1 t/m 30 augustus de expositie Vervolgde componisten in oorlogstijd te zien zijn in Nijmegen.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Voor informatie over openingstijden van de kerk zie www.stevenskerk.nl.

 

Aanmelding

Vriendelijk verzoeken wij u -dit vanwege de coronamaatregelen- ons voor 27 juli a.s. te laten weten of u aanwezig kunt zijn bij de opening. Ook als u verhinderd bent, horen wij dit graag van u.

 

Aanvullende informatie en contact

Voor aanvullende informatie over de vervolgde componisten neemt u contact op met Lotte Lepoutre, zakelijk leider van de Leo Smit Stichting, via secretariaat@leosmit.nl

Voor overige informatie neemt u contact op met Joop Leijendeckers via j.leijendeckers@planet.nl of op 06-20968488.

 

Met vriendelijke groet,

 

Joop Leijendeckers, Ton Gijsbers, Fons Plasschaert

Stichting Zoltán Székely

 

Hieronder vindt u de bijbehorende  flyer van de expositie:

4-5mei-ComponistenOorlogstijd-flyer-V3-1

 

 

19 juni 2020 | Nijmeegs Katern/3

Een dubbeldik zomernummer!  Omdat we voorlopig geen lezingen kunnen organiseren, hebben de programmacommissie en de Katernredactie de handen ineen geslagen. Zolang de coronamaatregelen duren, zullen we een dikker Katern uitbrengen. In dit nummer vertelt Els Peters over haar speurtocht naar de Nijmeegse locatie op een schilderij van de Canadese oorlogsschilderes Molly Lamb..

 

Molly Lamb (Bobak), Canteen, Nijmegen, Holland (1945), schilderij, olieverf en inkt op linnen. (Ottawa, Canadian War Museum 19710261- 1561).

Ruth Klein herinnert ons aan de choleracrisis van 1832 en Peter Altena laat Sir Walter Scott in Nijmegen van boord gaan in datzelfde rampjaar. Ziekte en quarantaine op de Weesinrichting Neerbosch komen aan de orde in een artikel van Esther Bánki, de nieuwe conservator van het Van ‘t Lindenhoutmuseum.

Patiëntjes in het ziekenhuis op de Weesinrichting, omstreeks 1920 (collectie VtLmuseum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van Midden vertelt ons alles over de Duitse versperring op de Waalbrug uit 1943. Dat voor het pand Groesbeekseweg 85 een struikelsteen zou moeten komen voor een weggevoerde Joodse bewoner in de oorlog, maken Leo van den Munkhof en Willem Oosterbaan duidelijk. Verder bespreken we het boek Vrouwen en verzet van Anneke Nolet.

01 juni 2020 | Brief van de voorzitter

Nijmegen, 1 juni 2020

 

 

Beste Numaga-vrienden,

 

De historicus die over 100 jaar de geschiedenis van Numaga bestudeert, zal verbaasd opkijken als hij de activiteiten van de vereniging in 2020 onder ogen krijgt. Het virus dat Nijmegen, Nederland en de rest van de wereld dit jaar nagenoeg lamlegt, laat ook ons als vereniging niet onberoerd. Na de geslaagde avond op 10 maart gewijd aan de Benedenstad en zijn liederen zijn onze lezingenavonden stilgevallen. Het lijkt er nu op dat we ook komend najaar niet bij elkaar kunnen komen.

 

Tenzij er een wonder gebeurt (een vaccin gevonden wordt dus) zullen er geen lezingenavonden plaatsvinden tot 1 januari. De Programmacommissie, normaal verantwoordelijk voor de organisatie van de avonden, wil u toch blijven voorzien van informatie over geschiedenis en cultuur van Nijmegen en omgeving. In overleg met de redactie van het Nijmeegs Katern is besloten de omvang van dat katern voor de rest van 2020 te verdubbelen in omvang. Op die manier kunt u de avonden van de uitgevallen lezingen vullen met het doornemen van de extra pagina’s van nummers 3, 4 en 5 van het katern.

 

Het is betreurenswaardig dat we op deze manier moeten proberen de verenigingsactiviteiten te plannen, maar (ik richt me nu ook tot de eerdergenoemde onderzoeker van de geschiedenis van onze vereniging) de omstandigheden en de officiële voorschriften laten ons geen andere keus.

 

Die keus brengt ook met zich mee dat we dit jaar niet op de gebruikelijke manier verantwoording kunnen afleggen in de Algemene Leden Vergadering. Daarom plaatsen we op 1 juni het financiële en het algemene jaarverslag op de website. U kunt tot eind augustus per e-mail vragen en opmerkingen over de verslagen aan ons richten waarop u ook antwoord krijgt. Voor het financiële verslag adresseert u de vraag aan penningmeester@numaga.nl, voor het algemene verslag aan secretaris@numaga.nl. Na de zomer zullen we een verslag plaatsen over de reacties die ons bereikt hebben. En we hopen vurig in 2021 weer daadwerkelijk in vergadering bij elkaar te komen.

 

Voor nu wensen het bestuur van Numaga, de redactieleden van het Nijmeegs Katern en het Numaga Jaarboek, en alle leden van de commissies die Numaga levend houden, u veel geduld en gezondheid. Blijf bedenken dat ook dit heden weer verleden wordt. En in het heden dat nu nog toekomst is, zullen we even gefascineerd terugkijken op dit virus als we doen op de Spaanse griep van 1918. Maar bovenal gaan we dan weer vol enthousiasme aan de slag met onze reguliere activiteiten.

 

Theo Engelen

voorzitter

 

 

25 april 2020 | Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de excursie verplaatst naar april 2021

 

Op zaterdag 25 april 2020  zouden we de vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel bezoeken. Indien mogelijk vindt het programma volgend voorjaar ongewijzigd plaats.

Indien gewenst kunt u uw geld terugkrijgen. Neem daarvoor contact op met Ruurd van der Staaij:

rvanderstaaij@hotmail.com

024-3226821

28 maart 2020 | Brief van de voorzitter aan alle leden van NUMAGA

Beste leden,

 

Over toeval gesproken, net nu in het Valkhof museum voorbereidingen worden getroffen om een tentoonstelling over de pest te organiseren en wij als vereniging daar zeker een avond aan zullen besteden, worden we getroffen door een hedendaagse pandemie. Het dagelijkse leven is danig ontregeld door de noodzakelijke maatregelen. Dat leidt ook voor Numaga tot een herbezinning op bestaande plannen. Vandaar dat ik me namens ons bestuur tot u richt met een aantal mededelingen.

 

Veel leden hebben zich verheugd op de geplande voorjaarsexcursie. Helaas hebben wij in overleg met de organisatoren moeten beslissen deze excursie te verschuiven naar volgend voorjaar. Vragen over de excursie kunt u richten aan Ruurd van der Staaij (024-3226821) of rvanderstaaij@hotmail.com.

 

Op 12 mei stond de Algemene Leden Vergadering op onze agenda. Aangezien er geen zekerheid bestaat over de situatie op dat moment, gaan we er nu vanuit dat die in september doorgang zal vinden. Over de precieze datum berichten wij ruim van tevoren. Intussen zijn wij wel druk met de voorbereidingen. Dat betekent dat in mei zowel het jaarverslag als de jaarrekening op de website geplaatst zullen worden, zodat iedereen goed voorbereid ter vergadering kan verschijnen.

 

Ook de digitalisering van Numaga-publicaties ligt op schema. Deze is erop gericht dat historisch geïnteresseerden op een gemakkelijke manier kennis kunnen nemen van alles wat onze vereniging in het verleden het licht heeft doen zien. Ik zal als voorzitter hier tijdens de ALV ook nader toelichting op geven.

 

De redacties van het Katern en het Jaarboek hebben aangegeven dat hun werkzaamheden gewoon doorgang vinden. We kunnen dus ook zonder bijeenkomsten uitkijken naar hun mooie en veelgeprezen publicaties.

 

Rest mij nog het volgende. Namens het gehele bestuur wens ik u veel gezondheid en sterkte toe in de komende tijd. Als we iets uit de geschiedenis kunnen leren, dan is het wel dat we over een tijdje met enige relativering kunnen terugkijken op een periode die ons nu zo beklemt.

Ik kijk ernaar uit u allen terug te zien bij onze volgende bijeenkomst!

 

Theo Engelen