19 maart 2023 | In memoriam Frans de Krijger

Onze vereniging heeft op 19 maart door het overlijden van Frans de Krijger een gewaardeerd lid en medebestuurder verloren. Op zijn Facebook-pagina omschrijft Frans zichzelf als “gepensioneerd jurist van opleiding, bestuurder van rechtspersonen en muzikant”. Dat toont al aan dat Frans een veelzijdig en getalenteerd mens was. Ik voeg daar graag aan toe dat een van die rechtspersonen die hij mee bestuurde, de Vereniging Numaga was.

Frans is officieel als penningmeester toegetreden tot het bestuur op 8-12-2015. Op 1-3-2017 trad hij af, maar ging door als gewoon bestuurslid tot 25-9-2020. In september 2021 hebben we officieel afscheid genomen met een etentje in het Afghaans restaurant.

Op de bijgevoegde foto is Frans te zien op een informatiemarkt in de Stevenskerk. Buiten het beheer van de kassa bij Numaga avonden, waar hij iedereen persoonlijk welkom heette, was dat zijn taak binnen het bestuur, naast zijn lidmaatschap van de werkgroep Oral History.

Ik herinner me met veel plezier zijn bijdragen tijdens bestuursvergaderingen, op en top de rechtenman die vond dat alle juridische puntjes op de i gezet moesten worden. Toen ik hoorde van zijn overlijden heb ik uit mijn boekenkast het boek De vrolijke revolutie gepakt, een boek dat hij mij met een twinkeling in zijn ogen cadeau gaf. We waren tijdgenoten tijdens deze revolutie en zo voelde het ook.

 

Afgelopen oktober was Frans voor de laatste keer aanwezig bij een Numaga-activiteit in Kleef. Toen was hij al aangewezen op scootmobiel en rolstoel, en maakte hij een broze indruk. Het komt desondanks altijd als een verrassing wanneer we geconfronteerd worden met een definitief afscheid.

 

Wij wensen zijn echtgenote San en zijn zonen Robin en Floris veel sterkte en hopen dat zij troost kunnen vinden in veel mooie herinneringen. Numaga zal die herinneringen aan Frans zeker ook koesteren.

 

Namens het bestuur van Numaga

Theo Engelen, voorzitter

10 februari 2023 | Numaga Ledenbrief 2023-1

Hier  Ledenbrief 2023.1 vindt u de meest recente Numaga ledenbrief.

Geen mail ontvangen? Geef uw emailadres op aan ledenadministratie@numaga.nl

06 februari 2023 | Nijmeegs Katern 2023/1 komt binnenkort uit

 

In het rampjaar 1772 werd na lang verzet ook de stad Nijmegen ingenomen door de Franse koning Lodewijk XIV. Over de Franse bezetting en het financieel uitmelken van de bevolking daarna gaat het artikel van Paul Dickmann, gezien door de bril van de Waalse predikant Johann Braun oftewel Brun. In een schotschrift beschuldigde hij de katholieke Nijmegenaren van afpersing en verraad, onterecht meent de auteur getuige het weerwoord van Guillaume Voirst.

Na het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 kwam een massale hulpverlening tot stand. Hierover schrijft Rob Jaspers, die zich vooral verbaast over de omvang van die hulp aan de getroffen stad. Hij noemt het een solidariteitsles anno 2023, gezien de vele vluchtelingen in Nederland op dit moment.

10 december 2022 | Aanbieding Numaga Jaarboek 2022

De presentatie van het Numaga Jaarboek vindt als vanouds plaats in de grote zaal van de Lindenberg op zaterdag 10 december van 10.00-12.30.

Thema: Nieuwe vensters op ons verleden? Om de herziening van de historische canon van Nijmegen

Moderator: Eric Reijnen Rutten

 

PROGRAMMA

Vanaf 9.30      Inloop

10.00                Jaarrede van Numaga-voorzitter Theo Engelen

10.15                ‘Ervaringen met de eerste historische canon van                                           Nijmegen’  door Dolly Verhoeven, voorzitter van de                                     eerste Nijmeegse canon-commissie en thans bijzonder                               hoogleraar Gelderse geschiedenis

10.35                Reactie (door Melchior de Grood, lid van de canon-                                       herijkingscommissie Nijmegen tevens oud-docent                                       geschiedenis)

10.50                Eerste vertoning van korte Numaga-promotiefilmpjes                                 over Romeinse brug en treinstation Nijmegen, ingeleid                             met  een kort interview door Eric Reijnen Rutten met                                 Willeke Guelen

11.05-11.20      PAUZE

11.20-11.35     Korte Numaga-promotiefilmpjes over NEC-voetballers                               Bicentini .

11.35-12.00     Forumdiscussie over herziening van de historische                                      canon van Nijmegen; Forumleden: Dolly Verhoeven, Bo                              van Leeuwen docent geschiedenis Canisius College  en                              vakdidacticus  geschiedenis RU en Robin Hoeks                                            directeur van het Huis van de Nijmeegse                                                          Geschiedenis, Geleid door Eric Reijnen Rutten.

12.00-12.05     Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2022                                   door Numagavoorzitter aan wethouder Cultuur Noël                                 Vergunst

12.05-12.30     Afsluiting door Numagavoorzitter en aansluitend                                        uitreiking Jaarboek aan de leden.

  • Entree: Numagaleden: gratis  niet-leden: 5€
    De Lindenberg, Ridderstraat 23 Nijmegen

 

 

 

Rondleidingen langs de ramen Van Colette in het stadhuis

In de jaren 1939-1941 maakte kunstenaar Joan Collette tien gebrandschilderde ramen voor de gemeente Nijmegen. Deze ramen met in totaal zestig vensters vertellen samen de geschiedenis van Nijmegen. Deze vroege visuele canon van Nijmegen is nog steeds in het stadhuis te zien. Voor het Jaarboek Numaga 2022 hebben Jo Berden en Diederik Schönau een bijdrage geschreven over de gebrandschilderde ramen.
Speciaal voor leden van Numaga is het mogelijk om de ramen onder leiding van Berden en Schönau te bezoeken.
De rondleidingen vinden plaats op dinsdag 13 en donderdag 15 december in de middag. 1. Dinsdag 13 december om 14.30 en 15.30 uur
2. Donderdag 15 december om 14,.00 en 15.00 uurOp ieder van deze vier tijdstippen starten twee rondleidingen, elk voor maximaal 8 personen. In totaal kunnen dus maximaal 64 personen mee.

Verzamelpunt: de hal van het stadhuis, ter hoogte van de ontvangstbalie.

Deelname: 5 € p.p (contant aan de rondleider te voldoen). De opbrengst gaat naar Het Gilde.

Aanmelden via secretaris@numaga.nl. Geef bij de aanmelding het aantal personen, de voorkeursdatum en het tijdstip door. 

 

 

 

 

10 december 2022 | Aanbieding eerste exemplaar van het Numaga Jaarboek 2022

Op zaterdag 10 december is het eerste exemplaar van het Numaga Jaarboek 2022 door Numaga voorzitter Theo Engelen aangeboden aan wethouder Noël Vergunst . De wethouder benadrukte in een kort dankwoord het belang van de Canon van Nijmegen en geschiedenisonderwijs in het algemeen.

 

foto: Eric Reijnen Rutten