19 oktober 2022 | Waalpaintings – Hendrikhof is gereed

Beste leden van Numaga,

Bedankt voor jullie donaties voor de Waalpainting “Nijmegen Keizerstad”. Excuses dat het zo lang geduurd heeft om u een update te geven over het project. Na het afronden van de vorige Waalpainting “Vrede van Nijmegen” in het Kerkegasje aan de Burchtstraat, zijn we druk bezig geweest om aanvullende financiering bij elkaar te krijgen voor de muurschildering over de Middeleeuwse koningen. Daarnaast hebben we onze aandacht gelegd op het maken van informatieborden bij de reeds gerealiseerde Waalpaintings en het bijwerken van onze website http://www.waalpaintings.nl. Deze worden binnenkort geplaatst.

Bijdragen van Het Huis van de Binnenstad en de Gemeente Nijmegen zorgen er samen met jullie donaties voor dat we eindelijk aan de slag kunnen met het ontwerpen en realiseren van de Waalpainting die wij in Nijmeegs Katern (2020/4) aan jullie presenteerden.
We beginnen in het voorjaar van 2022 met de Hendrikhof, waar street artist Sander Dolstra (http://www.sanderdolstra.com) aan de slag gaat met het afbeelden van het toekennen van stadsrechten aan Nijmegen door Hendrik (VII) in 1230 en het verpanden van de stad aan de hertog van Gelre in 1247. In de zomer van dit jaar gaan we verder met de panelen boven de overkapping, waarop Karel de Grote en Frederik Barbarossa een prominente rol gaan innemen. We hebben op dit moment een kunstenaar hiervoor op het oog, maar de gesprekken zijn nog gaande.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit u tijdens het schilderen of bij de opening te verwelkomen!

Met hartelijke groet, namens het voltallige team van Waalpaintings,

Dennis Jussen.

 

Foto’s: Elmar van de Ree

Op de ene kant komt een afbeelding van een verschrikt kijkende Hendrik (VII) op het moment dat hij van zijn paard valt, de dood tegemoet. Op de borst van het paard komt het wapen van Nijmegen, dat de stad mocht gebruiken nadat het stadsrechten kreeg van Hendrik. ‘Daaromheen vliegen valken die symbool staan voor de valkenjacht, dat in de middeleeuwen een exclusieve sport was voor de adel’, zegt Dolstra. In de muur van het tunneltje zitten ook een aantal getraliede ramen. Dat komt perfect uit: Hendrik trok te paard van gevangenis naar gevangenis. Als representatie van de stadsrechten heeft Dolstra een stuk papier met daarop ‘stadsrechten’ in het ontwerp verwerkt.

 

Meer informatie over de muurschilderingen in de Hendrikhof:

https://www.ru.nl/letteren/actueel/nieuws/redactionele/waalpaintings-nieuwe-aanwinsten/

 

16 oktober 2022 | Uitslag 14e editie Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz

Op zaterdag 15 oktober vond de jaarlijkse de Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz plaats in Brebl op het Honig terrein.  Aan de druk bezochte 14e editie namen 20 teams deel. De muziek werd als vanouds verzorgd door Pieter Geijsberts en de presentatie was in handen van Peter van der Heijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van dit jaar was rampen, het voorkomen van rampen en ‘ongekende’ gebeurtenissen in de geschiedenis van Nijmegen.

 

Na een spannende strijd, met een shoot out om de één na laatste plaats – de poedelprijs-  ging het team De Zilvervisjes van het RAN met de hoogste eer strijken.

de winnaars van de 14e editie

U I T S L A G

Aantal teams: 20

Max. aantal punten: 41

 

Team                                                               Punten

De Zilvervisjes                                                 36,5

Nimmer Enig Compromis                             31

Team Ongekend                                              30,5

Gildebroeders                                                  30

De Grise Celle                                                  29

De Huiskapel                                                    29

De Theo’s                                                          28

Archeloos                                                          27

Nijmegen Blijft in Beeld                               25,5

Heliogabalus                                                    24

De Wraak van Spartacus                              22,5

DankjewElmar                                                 22

Team Cees                                                      19,5

Armayvo                                                           17,5

Uit het oog, maar niet uit het hart          17

Op de valreep                                                15,5

Ex Tempore                                                    14,5

Casper                                                             13,5

Kasper en Jannes                                         13,5

Team Zonder Tafel                                       12,5

 

26 juni 2022 | Stadarchief Kleef vraagt medewerking bewoners grensstreek m.b.t.  informatie over de tijd van het nationaalsocialisme 

In opdracht van de stad Kleef onderzoekt historica Helga Ullrich-Scheyda de periode van het nationaalsocialisme in Kleef. Hiervoor heeft zij reeds in diverse Duitse archieven (Stadtarchiv, Kreisarchiv, Landesarchiv) tal van relevante bronnen geraadpleegd.

 

Het Kleefse stadsarchief (Stadtarchiv) bevond zich begin 20e eeuw op de zolder van het stadhuis en werd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog door vrijwilligers beheerd. In 1925 verhuisde het archief naar een ruimte in de Spiegeltoren van de Schwanenburg. Kort voor de verwoesting van Kleef in oktober 1944 werden de oude archiefbestanden in een zoutmijn in Nedersaksen ondergebracht, waar ze het oorlogsgeweld overleefden.

 

Dit gold helaas niet voor de onderhanden zijnde administratie in het stadhuis van Kleef, d.w.z. akten en dossiers die voor het destijds actuele archiefwerk nodig waren. Bij het bombardement in 1944 werden niet alleen bestuursgebouwen verwoest, ook ging nagenoeg al het schriftelijk materiaal verloren. Veel historisch bronnenmateriaal met betrekking tot de recentere geschiedenis van de stad is dus niet meer beschikbaar. Juist ook voor onderzoek naar de tijd van het nationaalsocialisme in Kleef is dit een groot gemis.

 

Onderzoekster Ullrich-Scheyda en het stadarchief Kleef zijn dan ook zeer geïnteresseerd in elk soort materiaal met betrekking tot Kleef in de periode 1930-1949. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, (oorlogs)dagboeken, brieven en andere correspondentie, documenten van verenigingen, krantenartikelen e.d. Het materiaal wordt door het archief in Kleef gedigitaliseerd en daarna teruggegeven. Men kan materiaal echter ook als schenking aan het archief afstaan. De schenker ontvangt desgewenst digitale kopieën en is aldus verzekerd van een verantwoorde opslag van het originele materiaal.

 

Het archief stelt elke vorm van medewerking zeer op prijs. Voor verdere informatie en het beschikbaar stellen van materiaal kunt u contact opnemen met mevrouw Katrin Bürgel (Stadtarchiv Kleve), tel. 0049 2821-84701, katrin.buergel@kleve.de.

 

 

 

 

22 juni 2022 | Oproep! Interviewers inwoners benedenstad gezocht!

Beste leden van Numaga,

 

Voor een geschiedenisproject na de zomer zijn we op zoek naar mensen met een hart voor de geschiedenis van Nijmegen. Naar mensen die graag meer willen weten over de geschiedenis van de benedenstad en naar de geschiedenis van de mensen die er wonen. We willen dat doen door bewoners van de benedenstad te interviewen. Mensen die er hun hele leven gewoond hebben. We willen weten hoe zij de veranderingen die er sinds de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden ervaren hebben. De plannen van de gemeente. De afbraak en kaalslag. De gedwongen verhuizingen. De herbouw.

 

maquette Stichting Benedenstad

Door bewoners te interviewen voegen we ook hun verhaal toe aan de geschiedenis, die tot nu toe vooral gekleurd werd door het perspectief van de gemeente en haar ambtenaren.
De interviews worden opgenomen in de Verhalenbank van het Regionaal Archief Nijmegen.

 

Wij bieden een introductieavond interviewen / oral history aan op 14 september om 19:30 in het Regionaal Archief Nijmegen (Mariënburg 27). De uiteindelijke interviews vinden begin oktober plaats. Precieze datum in overleg met interviewer en geïnterviewde.

 

Lijkt je dit wat? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de Oral History werkgroep van Numaga,
Paul van der Flier via paulvanderflier@hotmail.com of 06-27581492.

07 juni 2022 | Nijmeegs Katern/3 komt binnenkort uit

Nederlands jongste heilige, Titus Brandsma, was tot in WOII censor van De Gelderlander. Samen met directeur Bodewes stond hij voor de taak zijn geweten te laten prevaleren boven de Duitse persbreidel. Louis van de Geijn laat zien hoe de twee mannen daarmee worstelden, wat Brandsma uiteindelijk met zijn leven moest betalen. Het tweede artikel gaat over de bouwwereld anno 1900, in het bijzonder over twee toonaangevende architecten in die periode. Niet Oscar Leeuw, maar P.G. Buskens is de architect van de Beekse villa, betoogt Willem Ruyters, wat hij met veel bouwkundige details probeert aan te tonen.