14 april 2019 | Numaga excursie: WONEN in Nijmegen, Heveadorp en Arnhem

We verzamelen bij Hotel Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, 6564 CK Heilig Landstichting, waar we om 08.45 uur starten met koffie en thee en vertrekken uiterlijk 10.00 uur met een bus van Toonen. Voordien wordt door Leon van Meijel een presentatie gehouden over de wederopbouwwijk Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen. Daarna bezoeken we onder zijn leiding deze wijk. Vandaar gaan we naar de Daniëlskerk (1961), getransformeerd in woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, waar we een korte rondleiding krijgen. We lunchen in Het Wapen van Elst.  Wim de Natris verzorgt daar een inleiding over het tuindorp Heveadorp, alwaar we een rondleiding krijgen van de gidsen/bewoners Harke Cleveringa en Geert van der Straaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en thee met een petit four in de Stadsvilla Sonsbeek zal Rob Wolf ons rondleiden in de Transvaalbuurt in Arnhem. Rond 18.00 uur verwachten we weer bij de Rozenhof terug te zijn. Houdt u rekening met drie korte wandelingen. Adequaat schoeisel aangeraden.

Deelname aan de excursie is ook voor niet-leden van Numaga mogelijk.

 

Inschrijving geschiedt door invulling van het  Inschrijfformulier Numaga Excursie 2019   (ook als papieren versie gevoegd bij Nijmeegs Katern/1). Het formulier kan per post toegezonden worden. Ook kunt u het formulier scannen en per email aanleveren. De kosten voor de excursie bedragen 49,50 euro per persoon. Bepalend voor deelname is de volgorde van Inschrijfformulier Numaga Excursie 2019binnenkomst van de betalingen. Deze moeten uiterlijk 18 maart a.s. zijn overgemaakt op het speciale ING-rekeningnummer NL77 INGB 0000 714785 (NB: anders dan het normale Numaga-rekening-nummer) ten name van Numaga o.v.v. de naam van de deelnemer(s) aan de excursie. Deelnemers ontvangen nader bericht.

Alleen indien de bus is volgeboekt en u daardoor niet tot de deelnemers behoort, wordt uw betaling teruggestort. De bevestiging van deelname ontvangt u begin april met nadere informatie over het programma en het tijdschema.

Deelnemers aan de excursie ontvangen tijdens de excursie het boek Herwonnen schoonheid Geschiedenis en toekomst van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, samengesteld door Paul van Hontem, Leon van Meijel en Hettie Peterse.

 

Nadere informatie over de inschrijving en deelname bij Ruurd van der Staaij via 024-3226821 of rvanderstaaij@hotmail.com

 

29 maart 2019 | Voorwaarts !

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o.(SVAN) legt nu de laatste hand aan een tentoonstelling over de Nijmeegse vakbonden tussen circa 1900 en nu. Vanaf 29 maart is deze expositie te zien in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis/Mariënburgkapel.

Foto RAN

Tientallen jaren lang heeft de SVAN archiefstukken, vaandels, vlaggen en voorwerpen verzameld, die inmiddels aan het Regionaal Archief Nijmegen en het Katholiek Documentatie Centrum zijn geschonken. Een deel uit de rijke verzamelingen wordt nu tentoongesteld in de Mariënburgkapel. Opmerkelijke archiefstukken, vakkundig gerestaureerde vaandels, schitterende zwart-wit foto’s en voorwerpen die onmiskenbaar deel uitmaken van de vakbondsgeschiedenis in Nijmegen en omgeving. Ook kun je filmpjes zien over vakbondsacties uit het verleden en de veranderende rol van de vakbond in de samenleving.

En er zijn interessante lunchlezingen, steeds op donderdag om 12 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis/de Mariënburgkapel:

 

  •  4 april: Henk Termeer over de vakbond Nijmegen rond oorlogstijd
  • 11 april: Jana Dauven en Lisa Smits over vakbondsvaandels
  • 18 april: Andreas Caspers over het Aktieplan Werkgelegenheid van de vakbond
  • 25 april: Andreas Caspers over de SVAN.

 

Na elke lezing kunnen belangstellenden in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen enkele originele stukken uit het vakbondsarchief bekijken.

 

Dit moet je zien en bijwonen. FNV-voorzitter Han Busker opent de tentoonstelling op 29 maart aanstaande. Maar je kunt ook daarna tot en met 1 mei komen op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Op maandag is het Huis gesloten. Wie komt krijgt ook een gratis exemplaar van het kwartaalblad Nijmeegs Katern mee, waarin interessante artikelen staan over de vaandels en de geschiedenis van de SVAN.

 

Meer informatie: www.svan.nl

18 februari 2019 | Nijmeegs Katern nummer 1/2019

Het eerste Katern in ons lustrumjaar is gewijd aan de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken. Aanleiding is de expositie over het Archief in april in het Huis van de Geschiedenis. Het opbouwen van een archief blijkt ook voor de vakbond in Nijmegen een zaak van lange adem te zijn geweest, van doorzetten, maar ook van tegenslag en conflicten. We krijgen ook een glimp te zien van de topstukken uit de collectie, fraaie vakbondsvaandels uit de eerste helft van de vorige eeuw.

17 december 2018 | Ledenbrief december

ledenbriefdec

Geen ledenbrief ontvangen? Is uw e-mailadres up-to-date?
Controleer uw spambox

Neem contact op met ledenadministratie@numaga.nl

 

 

 

17 november 2018 | Jaarboek presentatie

foto: Joos van Vugt

Op zaterdag 17 november waren ongeveer 140 belangstellenden aanwezig bij de feestelijke presentatie van het Numaga Jaarboek 2018. Burgemeester Bruls kreeg het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Jos Joosten. Na een gevarieerd programma met o.a

                                                      Foto Joos van Vugt             

 

 

 

 

 

 gedichten van Victor Vroomkoning, beelden van Nijmegen Blijft in Beeld, een interview van Rob Wolf met Mw. Liesje van Elderen en een forumdiscussie hebben vele leden hun jaarboek afgehaald.