Publicaties algemeen

 

De historische vereniging Numaga verzorgt de uitgave van twee periodieken: het Jaarboek Numaga en het Nijmeegs Katern. Het jaarboek verschijnt aan het einde van een verenigingsjaar en bevat vooral wetenschappelijke artikelen. Het Nijmeegs Katern verschijnt verspreid vijf keer per jaar en bevat meer journalistiek bewerkte artikelen en actuele bijdragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Leden van de vereniging krijgen zowel het Jaarboek Numaga als het Nijmeegs Katern gratis toegestuurd.
Losse exemplaren zijn te verkrijgen bij de ledenadministratie of de intern secretaris van de vereniging via: ledenadministratie@numaga.nl of nabestelling@numaga.nl

 

Informatie over het schrijven van een artikel is te verkrijgen via jaarboekredactie@numaga.nl of nijmeegskatern@numaga.nl. Richtlijnen voor de auteurs van het Jaarboek vindt u hier. En richtlijnen voor de auteurs van het Nijmeegs Katern vindt u hier.

 

Numaga (digitaal) Archief

Doet u onderzoek en/of bent u op zoek naar artikelen uit het Jaarboek Numaga (vanaf 1991), het Nijmeegs Katern (vanaf 1987) of het oude Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving (1954-1990) dan kunt u alle publicaties van Numaga analoog raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), Mariënburg 27 te Nijmegen.

Sinds begin 2021 zijn de integrale teksten van alle artikelen tot en met 2020 ook digitaal te raadplegen via de website van het RAN. Alle artikelen afzonderlijk zijn ontsloten en terug te vinden op auteur, titel, trefwoord of persoonsnaam en met zoektermen als Jaarboek Numaga of Nijmeegs Katern krijgt u toegang tot de lokale Nijmeegse geschiedenis.

Het digitaal ontsluiten van alle uitgaven van Numaga is mogelijk gemaakt door een samenwerking met Erfgoed Gelderland, De Gelderland Bibliotheek van Rozet en het RAN. De Provincie Gelderland maakte dit financieel mogelijk met een bijdrage in het kader van Het verhaal van Gelderland.

Alle uitgaven van Numaga tot en met 2020 zijn ook via de website van de Gelderland Bibliotheek van Rozet digitaal te raadplegen. De uitgaven zijn telkens als geheel gescand en in deze bibliotheek niet per artikel maar als gehele aflevering of jaarboek digitaal te raadplegen. De gedigitaliseerde afleveringen en jaarboeken zijn ‘op woord’ doorzoekbaar.