Projecten en evenementen

 

Vereniging Numaga neemt deel aan diverse jaarlijks terugkerende historische activiteiten als de Week van de Geschiedenis, de Monumentendag, de Archievendag en verder aan incidentele initiatieven. Hieronder een verslag van de 11e lustrumviering over het thema ‘de Nijmeegse industrie in de periode 1850-1970’.

 

Lustrum 2014, Rondom Nijmegen – Nijmegen rondom – 22 november Stadsschouwburg


 

Burgemeesters in de debat op de Numaga Lustrumviering 2014 in de Stadsschouwburg o.l.v. dr. Maarten Hageman.

 

Van Eert (Beuningen), Wilbers (Ubbergen), Steins (Kranenburg) en Bruls (foto Flip Franssen)

 

De burgervaders waren het erover eens: hun gemeenten vormen één sociaal-cultuurhistorische entiteit: het Rijk van Nijmegen. Bruls onderstreepte: ‘We leven in een stadsregio met een open karakter, die regio is historisch bepaald en dat maakt ons sterk. Onze regio groeit, mede vanwege die sterke historische banden, elders is er sprake van krimp.’

Klik hier voor het Lustrum programma

 

 

Lustrum 2009, Nijmeegs industrieel verleden 1850-1970, Splendorfabriek, oktober

Ter gelegenheid van het 11e lustrum koos Numaga als thema de Nijmeegse industrie in de periode 1850-1970. De lustrumviering vond plaats op een bijzondere locatie: de monumentale Splendor-lampenfabriek aan de St.Annastraat. De fabriek werd voor deze gelegenheid veranderd in een cultuurhistorisch podium. Met een veelzijdig programma voor ruim 200 bezoekers – leden en niet-leden – werden de hoogtepunten van het industrieel verleden geschetst: het karakter van Nijmeegse bedrijvigheid, de sociale kant, opkomst en ondergang van Nijmeegse merken als Dobbelman en Van Dungen en hun bijdrage aan de identiteit van de stad. In cultuurhistorische Splendor werkplaats werd druk gewerkt en geschaft: wetenschappelijke arbeiders – o.a. prof. Paul Klep en prof. Dolly Verhoeven – en Nijmeegse werkers schetsten de historie. In een paneldiscussie kon het publiek meepraten en herinneringen ophalen. Ook kon men meezingen met Nimweegse arbeidersliederen en er werden unieke historische films vertoond. In de ‘schafttijd’ kon men een praatje maken en het Splendor gebouw bezichtigen.

Programma

10.00 u Ontvangst, gastheer Hubert Hendriks

10.30 u Opening door voorzitter, prof. Jan de Vet

10.45 u Thema-Lezing: door prof. Paul Klep

11.45 u Intermezzo met arbeidersliederen

12.00 u Uitreiking Numaga-penning

12.30 u Instelling Nijmeegse Geschiedenisprijs

13.00 u Schaft met film en rondleidingen Splendor-gebouw

14.00-16.00 u Middagprogramma:

  • Paneldebat o.l.v. Rob Jaspers (De Gelderlander), met prof. Dolly Verhoeven, wethouder Hannie Kunst, prof. Paul Klep, ondernemer Dick Alewijnse, vakbondsman Rinus Janssen
  • Interview arbeiders Nimco en ASW-Fasto door Leo van Stijn

16.30 u Afsluiting met borrel

Lustrum Producten en Vervolg

In het lustrumkader produceerden het Regionaal Archief Nijmegen en Numaga:

  • een wandeling/fietstocht langs industrieel erfgoed: Nijmeegse bedrijven rond het centrum 1850-1970
  • een DVD met collage van oude bedrijfsfilms: Impressies Nijmeegs industrieel verleden

Het Nijmeegs Katern verscheen met een themanummer.

Conclusies en vervolg

  • Uit de debatten en inbreng van de aanwezigen werd gewezen op het belang van het behoud van Industrieel erfgoed. Numaga heeft aangegeven zich met anderen te willen inzetten voor het behoud van monumenten uit het Nijmeegse industriële verleden
  • Ook van belang is aandacht te besteden aan de herineeringen van arbeiders in de vele (reeds verdwenen) fabrieken. Numaga zich zal inzetten voor het vastleggen van mondelinge getuigenissen van het industriële verleden van Nijmegen, in samenwerking met RAN en RU.

Organisatie, participanten en deelnemers

  • Participanten o.m.: Gemeente Nijmegen, Nijmeegse Industriele kring, Splendorvereniging, De Gelderlander, De Ondernemer, Cultuurhistorisch Platform, Regionaal Archief Nijmegen, JEKA (locatie beschikbbaar stellen) en andere sponsoren.
  • Ruim 200 deelnemers
  • Media-aandacht in de Gelderlander, de Brug, De Ondernemer, TVNijmegen1
  • Lustrumcommissie: Hans Begheyn (vz), Jan Brauer (secr.), Stan Brinkhoff, Joep van Gennip, Jos Hekking, Claartje van Well.