Het Numaga bestuur

Voorzitter

 • prof.dr. Jos Joosten
  Mesdagstraat 18, 6521 MP Nijmegen
  tel.: 024 3601736
  e-mail: voorzitter@numaga.nl

 

 

Extern secretaris

 

 

Intern Secretaris

 

 

 

 Penningmeester

 

 

Bestuursleden:

 • drs. Willeke Guelen

 

 

 

 

 

 • drs. Marga Jetten

 

 

 

 

 

 • drs. Louis Swinkels

 

 

 

 

 • dr. Henk Termeer

 

 

 

 

 

 • drs. Ernest Verhees

 

 

 

 

 

– Mr. Frans de Krijger

 

 

 

 

 

Monumentenadviezen

 • ir B. Pouderoyen
 • Tom A.M. Smits

Ereleden

 • dr. Gerard Lemmens
 • drs. Peter Houwen
 • Stan H. Brinkhoff

Overleden ereleden

 •  Jan Kuys
 •  M. Peters-Moormann
 •  Ab Uije
 •  Arnold Wolf
 •  Biessels
 •  Steinweg
 •  Oosterdijk
 •  Van Vucht-Tijssen
 •  Brunsting
 •  Rogier
 •  Van Buchem
 •  De Jong
 •  Van der Goes van Naters

 

ING bankrekening

NL83 INGB 0000 97 26 00 t.n.v. Numaga Nijmegen

 

RSIN KvK 002486453

 

ANBI de vereniging heeft een ANBI-status