Nijmeegs Katern

Het Nijmeegs Katern, Nieuwsbrief voor de geschiedenis van stad en streek, is een uitgave van de vereniging Numaga en verschijnt vijf keer per jaar. Leden ontvangen het gratis. ISBN 0927-4642.

Nabestellingen: stuur een berichtje aan nabestelling@numaga.nl

De kosten voor het nabestellen van het Nijmeegs Katern bedragen € 7,50 incl. verzendkosten.

 

Het Nijmeegs Katern bevat journalistiek bewerkte en actuele bijdragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Daarnaast is er een nieuwsrubriek, De Korte Golf, waarin activiteiten van Numaga en van verwante verenigingen en instellingen worden aangekondigd, en een rubriek Gesignaleerd, voor recente publicaties over de geschiedenis van Nijmegen. Het Katern biedt ruimte voor discussie en meningsvorming. Kijk hier voor omslag en inhoudsopgave van het laatste nummer

 

Bloemlezing Nijmeegs Katern:

 

 

‘Misdaad of verzet? De zeven onopgeloste gifaanslagen op werkbazen in de Hollandia/Honig Levensmiddelenfabriek te Nijmegen in de bezettingsjaren 1943-1944 en hun nasleep; een reconstructie’
– Henk Termeer, in: Nijmeegs Katern  32(2018) nr 1, p. 2-11

 

‘Een brief van Maarten Schenck’
– Olga van den Broek, in: Nijmeegs Katern  31(2017) nr 1, p. 2-5


‘Uit het bewogen leven van Harry Burgers’
– Sophie Molema, in: Nijmeegs Katern  31(2017) nr 2, p. 18-23

 

 

Index Nijmeegs Katern 1(1987) – 32(2019), cumulatief alfabetisch op auteursnaam

Hier vindt u de Index Nijmeegs Katern alfabetsch cumulatief 1(1987)-33(2019) met daarin alle artikelen vanaf jaargang 1(1987) tot en met de laatste volledige jaargang.

De artikelen zijn ook afzonderlijk ontsloten in de catalogus van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Daardoor zijn alle artikelen in de digitale studiezaal  van het RAN apart terug te vinden op auteur, titel, trefwoord of persoonsnaam. Zie daarover ook blogbericht van 9.5.2016

 

De integrale tekst van de jaargangen 1-18 van het Nijmeegs Katern is te raadplegen op de Numaga cd-rom die in juni 2005 is verschenen. Op deze cd-rom vindt u alle publicaties van Numaga vanaf 1954 tot en met 2004. Bestellen kan via

nabestelling@numaga.nl

Redactie Nijmeegs Katern

  • Drs. C.J.F. (Kees) Brok
  • Drs. M. (Melchior) de Grood
  • Mw. drs. M. (Marga) Jetten, secretaris
  • Mw. drs. E.F.M. (Els) Peters, voorzitter
  • W. (Willem) Tielen, MA
  • Drs. J.C.M. (Hans) Wegman

Redactiesecretariaat

Guyotstraat 1 6524 AV Nijmegen

tel. 024-3230419
e-mail: NijmeegsKatern@numaga.nl