Beste leden van Numaga,

Bedankt voor jullie donaties voor de Waalpainting “Nijmegen Keizerstad”. Excuses dat het zo lang geduurd heeft om u een update te geven over het project. Na het afronden van de vorige Waalpainting “Vrede van Nijmegen” in het Kerkegasje aan de Burchtstraat, zijn we druk bezig geweest om aanvullende financiering bij elkaar te krijgen voor de muurschildering over de Middeleeuwse koningen. Daarnaast hebben we onze aandacht gelegd op het maken van informatieborden bij de reeds gerealiseerde Waalpaintings en het bijwerken van onze website http://www.waalpaintings.nl. Deze worden binnenkort geplaatst.

Bijdragen van Het Huis van de Binnenstad en de Gemeente Nijmegen zorgen er samen met jullie donaties voor dat we eindelijk aan de slag kunnen met het ontwerpen en realiseren van de Waalpainting die wij in Nijmeegs Katern (2020/4) aan jullie presenteerden.
We beginnen in het voorjaar van 2022 met de Hendrikhof, waar street artist Sander Dolstra (http://www.sanderdolstra.com) aan de slag gaat met het afbeelden van het toekennen van stadsrechten aan Nijmegen door Hendrik (VII) in 1230 en het verpanden van de stad aan de hertog van Gelre in 1247. In de zomer van dit jaar gaan we verder met de panelen boven de overkapping, waarop Karel de Grote en Frederik Barbarossa een prominente rol gaan innemen. We hebben op dit moment een kunstenaar hiervoor op het oog, maar de gesprekken zijn nog gaande.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit u tijdens het schilderen of bij de opening te verwelkomen!

Met hartelijke groet, namens het voltallige team van Waalpaintings,

Dennis Jussen.

 

Foto’s: Elmar van de Ree

Op de ene kant komt een afbeelding van een verschrikt kijkende Hendrik (VII) op het moment dat hij van zijn paard valt, de dood tegemoet. Op de borst van het paard komt het wapen van Nijmegen, dat de stad mocht gebruiken nadat het stadsrechten kreeg van Hendrik. ‘Daaromheen vliegen valken die symbool staan voor de valkenjacht, dat in de middeleeuwen een exclusieve sport was voor de adel’, zegt Dolstra. In de muur van het tunneltje zitten ook een aantal getraliede ramen. Dat komt perfect uit: Hendrik trok te paard van gevangenis naar gevangenis. Als representatie van de stadsrechten heeft Dolstra een stuk papier met daarop ‘stadsrechten’ in het ontwerp verwerkt.

 

Meer informatie over de muurschilderingen in de Hendrikhof:

https://www.ru.nl/letteren/actueel/nieuws/redactionele/waalpaintings-nieuwe-aanwinsten/