De historische vereniging Numaga heeft haar verenigingstijdschriften en/of periodieken laten digitaliseren. Sinds kort zijn het Jaarboek Numaga (vanaf 1991), het Nijmeegs Katern (vanaf 1987) en Numaga, Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving (1954-1990) digitaal toegankelijk in de Catalogus van de Gelderse collectie op de website van de Gelderland Bibliotheek van Rozet. Numaga is daartoe een samenwerking aangegaan met Erfgoed Gelderland en de Gelderland Bibliotheek.

Vooral voor historici/onderzoekers is het een hele vooruitgang nu alle artikelen digitaal door te spitten zijn. Ook oude(re) artikelen die wellicht in de vergetelheid zijn geraakt zijn thans gemakkelijk op te sporen. Numaga hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontsluiting van en het onderzoek naar de historie van Nijmegen. Uiteraard blijft Numaga haar leden voorzien van de nieuwste papieren uitgaven en wenst eenieder veel leesplezier, zowel analoog als digitaal!

 

Bezwaar rechthebbenden

Numaga heeft het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om auteurs en/of rechthebbenden persoonlijk via e-mail en via Nijmeegs Katern te informeren. Wanneer u bezwaar hebt tegen het online plaatsen van uw artikel of het aangeleverde beeldmateriaal en u nog niet in de gelegenheid bent geweest om te reageren verwijzen wij u naar de Oproep aan rechthebbenden in de afleveringen van het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga in 2020. U kunt een bericht sturen aan jaarboekredactie@numaga.nl of aan nijmeegskatern@numaga.nl