Op 1 oktober 1986 verscheen het eerste nummer van het Nijmeegs Katern. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 6 oktober j.l. werd dit 35-jarig bestaan gememoreerd in de jaarrede van de voorzitter. De aanwezige redactieleden werden in de bloemen gezet.

 

Redactieleden Marga Jetten, Hans Wegman en Els Peters (foto T. Engelen)

Hoofdredacteur Els Peters werd even ervoor benoemd als erelid van Numaga, evenals Joos van Vugt, die na 20 jaar afscheid neemt van de redactie van het Numaga Jaarboek, waarvan 16 jaar als redactiesecretaris. Els Peters is sinds  de oprichting van het Nijmeegs Katern lid van de redactie en sinds 2005 hoofdredacteur. Zie  ook de jaarrede van de voorzitter.