Het vierde Nijmeegs Katern dit jaar staat weer op stapel. Een ‘normaal’ nummer deze keer, van 16 pagina’s. Frans de Krijger belicht de geschiedenis van dweilorkest Horen & Zien (1972-1988), een roemrucht orkest, bekend van Vierdaagse en Zomerfeesten, en broedplaats van veel muzikaal talent dat nog steeds actief is. Claas Noorduijn, één van de stichters van het protestants ziekenhuis in Nijmegen,  werkte als aankomend arts rond 1850 in Wenen, waar hij onder anderen in contact kwam met de Oostenrijker Ignaz Semmelweis, die baanbrekende initiatieven nam voor de hygiëne in ziekenhuizen. Rob Wolf vertelt over Noorduijns Weense jaren.