Binnen het jubileumthema ‘Wonen’ besteden we in het komende Nijmeegs Katern- 3 aandacht aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, reizend of rondtrekkend met wagens en tenten, of van hooiberg naar logement. René van Hoften beschrijft de aanwezigheid in Nijmegen van kermislui, woonwagenbewoners en zigeuners. Een dubieus logement in de Vleeshouwerstraat staat centraal in het verhaal van Hans Wegman.

Kinderen op het woonwagenkamp aan de Graafseweg (1947).
(Collectie RAN)