Eind juni verschijnt het derde Nijmeegs Katern van dit tweede coronajaar. Opnieuw een dubbelnummer. Waarschijnlijk is het volgende nummer weer van een normale omvang en kunnen we tegen die tijd ook weer lezingen en bijeenkomsten houden.
In dit nummer  vertelt Jan Brauer over de lotgevallen- soms tragische- van dominee Creutzberg en zijn familie tijdens WOII. Het verhaal diende ook als leidraad tijdens de afgelopen dodenherdenking in Nijmegen. Aansluitend bij de grote tentoonstelling over de Pest in het Valkhofmuseum beantwoordt Hub Wollersheim de vraag of de Nijmeegse pestdokter Van Diemerbroeck in de 17e eeuw een pestmasker droeg of dat hij er zelfs de uitvinder van zou zijn.
De symboliek van de dood, dat is het thema van het artikel van Anne-Marie Jansen over het kerkhof van de Weesinrichting Neerbosch.
Huis Bergh in ’s-Heerenberg bezit sinds een paar jaar de oudste kroniek van het hertogdom Gelre. Johan Oosterman maakt het aannemelijk dat die kroniek mogelijk een Nijmeegse oorsprong heeft.

 

De documentaire over de familie Creutzberg  van de gemeentelijke 4 mei-herdenking 2021 is nog terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=WiTTJ3iwiJI