Een wat langer artikel in Nijmeegs Katern 2024/3 gaat over het
stadsgezicht van Nijmegen in de Stedenatlas van Braun en Hogenberg uit 1575. Deze en ook andere afbeeldingen uit de 16de en 17de eeuw werden gebruikt bij de interpretatie van de archeologische resten, die in 2015-2018 tijdens de opgraving van de locatie Museum De Bastei waren gevonden.
De Nijmeegse archeologen kwamen tot een verrassende ontdekking. Gestaafd door de opgravingen laat tenminste een deel van het
bekende stadsgezicht van Nijmegen, aan de voet van de Valkhofburcht, een meer dan 100 jaar ouder ‘gezicht’ van de stad zien dan werd aangenomen. Bij de uitgave van de Stedenatlas is dus een meer dan 100 jaar oudere, tot nu toe onbekende afbeelding gebruikt als voorbeeld voor de gravure.
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat vóór de 15de-eeuwse ommuring van de ‘Nieuwstad’, ten oosten van het Valkhof, de oudere middeleeuwse stadsmuur anders heeft gelopen dan werd verondersteld.

Een tweede kort artikel is een ode aan de vele vierdaagseliederen en
-versjes die Nijmegen kent. Ook de oudere liederen worden tijdens de
wandeltochten nog steeds uit volle borst meegezongen. Het laatste lied van 2023 lijkt een hit te worden.