In de tweede aflevering van Nijmeegs Katern van 2024 staan wederom twee artikelen. Het eerste verhaalt over een bliksembezoek dat Willem V aan Nijmegen bracht in augustus 1766. In maart van dat jaar was hij als 18-jarige geïnstalleerd als piepjonge stadhouder en in de navolgende maanden bezocht hij diverse steden in de Republiek. De ontvangst in het ‘Oranjegezinde’ Nijmegen was feestelijk. Er was zelfs een aparte stoel met voetenbankje voor hem getimmerd. Aanleiding voor het artikel is de vondst van een door F. Coolen in 1766 getekende kaart, die door de auteurs werd ontdekt in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Uit de kaart blijkt dat Willem als legerleider een inspectiebezoek bracht aan de regimenten op de ‘Mookerheide’, dat wil zeggen niet ver van het gehucht St. Anna, pal ten zuiden van Nijmegen.

Het tweede artikel is gewijd aan de ‘Stoom-Dakpannenfabriek Berg en Dal’. De hier geproduceerde Franse ‘Boulet’ dakpannen van de in 1879 opgerichte fabriek waren tot ver over de grens bekend en worden nog steeds bij ‘archeologische’ opgravingen in Nijmegen en omgeving gevonden. Men was trots op de fabriek en op het procedé, hetgeen blijkt uit de aandacht hiervoor in het bekende Amsterdamse dagblad Het Nieuws van den Dag. Ook toeristische wandelingen vanuit Hotel Groot Berg en Dal leidden langs het terrein. De fabriek, gelegen aan de voet van de toen Duitse Duivelsberg (tegenover de Holdeurn), ging in de crisisjaren van de 20ste eeuw failliet.