Rond 15 februari verschijnt het eerste nummer van het Nijmeegs Katern van 2024.

 

Het eerste artikel in de eerste aflevering van Nijmeegs Katern in 2024
gaat over de belegering en verovering van Nijmegen door niemand minder dan de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473.
Het artikel is een letterlijke vertaling van een klein deel van de ‘Gelderse Kroniek’ van Willem van Berchen (1415/20-na juni 1481). Hij schreef als eerste een uitvoerige geschiedenis van het hertogdom Gelre. De volledige Nederlandse vertaling van de in het Latijn geschreven kroniek, met een uitgebreide toelichting, zal komend najaar verschijnen bij uitgeverij Verloren, als deel 66 in de reeks Werken van Gelre van de Vereniging Gelre. Dit artikel is een kleine voorpublicatie.

Een tweede artikel is een ode aan tekenaar en schilder Pieter Derksen
(1945 -2019) uit Stokkum, een eigenzinnige kunstenaar die het verstond zijn omgeving minutieus vast te leggen, vooral met potlood op papier.
Een groot deel van zijn circa 1300 tekeningen en een paar honderd
schilderijen is in het bezit gekomen van Heemkundekring Bergh. In die collectie bevindt zich ook een aantal werken van Nijmegen en omgeving, die worden in dit artikel beschreven.