In de laatste aflevering van Nijmeegs Katern in 2023 wordt de lezer
getrakteerd op een artikel over fabrieksschoorstenen. Dit jaar is door
de European Federation of Associations of Industrial en Technical
Heritage (EFAITH) uitgeroepen tot het Jaar van de Fabrieksschoorstenen.
Hylke Roodenburg, die al zo’n 20 jaar geleden op Noviomagus.nl aandacht vroeg voor deze verdwijnende monumentale gevaartes, komt met een kleine geschiedenis en een update van wat nog in Nijmegen bewaard is van dit industriële erfgoed.

In een tweede artikel schrijft Cees Huisman over een ‘speelreisje’ dat
dominee Jan Scharp maakte in 1809. Gedurende een ruim twee maanden durende rondreis samen met zijn vrouw en dochter werd ook Nijmegen voor een paar dagen bezocht. Bij terugkomst in standplaats Rotterdam verzorgde hij voor een enthousiast publiek een achttiental ‘Voorlezingen’. Vol eerbied verhaalt hij over ‘één onzer oudste steden’, Nijmegen dus. Het lijvige tweedelige Manuscript van Scharp, waaruit Huisman putte, bleef bewaard in de Handschriftenverzameling van het Stadsarchief Rotterdam.