450 jaar geleden, in 1572, werd Den Briel ingenomen door de Watergeuzen. Die gebeurtenis zien we als opmaat voor de opstand tegen de Spaanse koning en als de geboorte van Nederland. Reden voor een uitgebreide herdenking dit jaar. Je kunt je afvragen of die strijd om onafhankelijkheid in ieder gewest in Nederland op dezelfde manier beleefd werd. Sophie Molema laat zien wat die oorlog en die onafhankelijkheid voor het overwegend katholieke Nijmegen betekend hebben.
Jan Brauer diepte in het archief de ontslagbrief op voor Alexander Salomons, rabbijn en leraar Hebreeuws aan het Stedelijk Gymnasium, in november 1940. Die brief toont ons hoe de Jodenvervolging ook in Nijmegen al snel perfide realiteit werd.