Na het onverwachte nieuwjaarskatern in januari nu het ‘echte’ nummer 1 van de 35e jaargang. Opnieuw een dubbelnummer; we zijn immers nog niet van corona af, waardoor het nog niet mogelijk is lezingen te geven. Rob Wolf vertelt over Harry Boerboom, een Nijmeegse jongen die in de oorlog als dwangarbeider in Zuid-Frankrijk verzeild raakt. Anton Cruysheer en Bouke Jan van der Veen belichten een raadselachtige munt waarop een graaf met een koningskroon, geslagen in de tijd dat Nijmegen van Rijksstad veranderde in Gelderse stad. Hoe een val van een paard kon leiden tot een belegering van Nijmegen, met een nogal bloedige nasleep, maakt ons Peter Altena duidelijk. Een bijzondere monstrans is te vinden in de Cenakelkerk. Gerrie Driessen en Marga Jetten vertellen erover. Tot slot een kijkje in de collectie van het Afrika Museum. Annette Schmidt en Pim Burgers zijn daar werkzaam. Ze laten ons zien hoe het museum omgaat met beladen actuele thema’s als ons slavernijverleden en roofkunst. Het nummer verschijnt rond 24 februari.

Nardo Brudet, Happy Room, Slaves of Holland, 2009.                               (collectie Afrika Museum)