Het komende Nijmeegs Katern is alweer het vijfde dubbeldikke nummer. Allemaal het positieve gevolg van de corona-omstandigheden. Eef van Hout laat ons zien wat de Verfraaiingsvereniging voor Nijmegen heeft betekend, voor de aankleding van de parken vooral. Oud-Nijmegenaar Gerard Lemmens deelt met ons een herinnering van kort na de oorlog. Wat de heiligverklaring van Petrus Canisius heeft opgeleverd voor zijn naamsbekendheid in het Nijmeegse heeft Hans Wegman uitgezocht. De kleinzoon van weeshuisvader Van ’t Lindenhout was dichter en stierf jong. Riny Jans en Joan ten Hove vertellen zijn geschiedenis. Tot slot komt Rob Wolf terug op de tragische lotgevallen  van de Belgische vluchtelingenkinderen. Hij laat zien waar ze begraven zijn en wat er nadien met hun graf is gebeurd.