Het tweede Katern van dit jaar staat in het teken van de oorlog en van oral history. Alle artikelen zijn gebaseerd op interviews met ooggetuigen. Rob Wolf beschrijft de ‘verwildering’ van Frans Dekkers als gevolg van de oorlogssituatie. Frans de Krijger laat zien welke diepe indruk het bombardement van 22 februari heeft gemaakt op een jonge leerling-verpleegster als Charlot Klompé (zusje van Marga). Hans Wegman sprak met nabestaanden van Albert Marcusse, een politieman die gevangen zat tussen plicht en geweten en dat met zijn leven moest bekopen.

Canadese militairen in 1944/45, waarschijnlijk in een boomgaard bij Hees.