10 april 2024 | Nijmeegs Katern 2024/2

 

 

In de tweede aflevering van Nijmeegs Katern van 2024 staan wederom twee artikelen. Het eerste verhaalt over een bliksembezoek dat Willem V aan Nijmegen bracht in augustus 1766. In maart van dat jaar was hij als 18-jarige geïnstalleerd als piepjonge stadhouder en in de navolgende maanden bezocht hij diverse steden in de Republiek. De ontvangst in het ‘Oranjegezinde’ Nijmegen was feestelijk. Er was zelfs een aparte stoel met voetenbankje voor hem getimmerd. Aanleiding voor het artikel is de vondst van een door F. Coolen in 1766 getekende kaart, die door de auteurs werd ontdekt in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Uit de kaart blijkt dat Willem als legerleider een inspectiebezoek bracht aan de regimenten op de ‘Mookerheide’, dat wil zeggen niet ver van het gehucht St. Anna, pal ten zuiden van Nijmegen.

Het tweede artikel is gewijd aan de ‘Stoom-Dakpannenfabriek Berg en Dal’. De hier geproduceerde Franse ‘Boulet’ dakpannen van de in 1879 opgerichte fabriek waren tot ver over de grens bekend en worden nog steeds bij ‘archeologische’ opgravingen in Nijmegen en omgeving gevonden. Men was trots op de fabriek en op het procedé, hetgeen blijkt uit de aandacht hiervoor in het bekende Amsterdamse dagblad Het Nieuws van den Dag. Ook toeristische wandelingen vanuit Hotel Groot Berg en Dal leidden langs het terrein. De fabriek, gelegen aan de voet van de toen Duitse Duivelsberg (tegenover de Holdeurn), ging in de crisisjaren van de 20ste eeuw failliet.

22 maart 2024 | Excursie volgeboekt!

Door de grote belangstelling voor de excursie op 24 april is het aantal plaatsen snel volgeboekt. Er is al een wachtlijst. U kunt zich niet meer opgeven.

12 maart 2024 | Ledenbrief maart 2024

Er is een ledenbrief verschenen. Niet ontvangen? zie Ledenbrief 2024-1. Of mail ledenadministratie@numaga.nl

15 februari 2024 | Nijmeegs Katern 2024/1

Rond 15 februari verschijnt het eerste nummer van het Nijmeegs Katern van 2024.

 

Het eerste artikel in de eerste aflevering van Nijmeegs Katern in 2024
gaat over de belegering en verovering van Nijmegen door niemand minder dan de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473.
Het artikel is een letterlijke vertaling van een klein deel van de ‘Gelderse Kroniek’ van Willem van Berchen (1415/20-na juni 1481). Hij schreef als eerste een uitvoerige geschiedenis van het hertogdom Gelre. De volledige Nederlandse vertaling van de in het Latijn geschreven kroniek, met een uitgebreide toelichting, zal komend najaar verschijnen bij uitgeverij Verloren, als deel 66 in de reeks Werken van Gelre van de Vereniging Gelre. Dit artikel is een kleine voorpublicatie.

Een tweede artikel is een ode aan tekenaar en schilder Pieter Derksen
(1945 -2019) uit Stokkum, een eigenzinnige kunstenaar die het verstond zijn omgeving minutieus vast te leggen, vooral met potlood op papier.
Een groot deel van zijn circa 1300 tekeningen en een paar honderd
schilderijen is in het bezit gekomen van Heemkundekring Bergh. In die collectie bevindt zich ook een aantal werken van Nijmegen en omgeving, die worden in dit artikel beschreven.

22 december 2023 | Numaga Ledenbrief december 2023

Geen ledenbrief ontvangen over het Numaga Kerstcafé op 22 december?  Zie onderstaande link of email naar ledenadministratie@numaga.nl

  https://mailchi.mp/39bbc872bfdb/numaga-ledenbrief