In tegenstelling tot eerdere aankondigingen is niet 25 november maar  zaterdag 18 november  de jaarlijkse aanbieding van het Numaga Jaarboek  in de grote Lindenbergzaal in De Lindenberg.

Aanvang 10.00, zaal open vanaf 9.30 uur

einde: 12.30 uur

 

De aanbieding van Numaga’s nieuwe jaarboek staat geheel in het teken van de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen en omstreken.

 

  • Hoe zorgt Nederlands oudste stad ervoor dat de opgegraven restanten van haar Romeinse oorsprong voor bewoners en bezoekers ook voldoende te zien en te beleven zijn?
  • Zouden naast de godenpijler en het reusachtige soldatenmasker bijvoorbeeld niet ook de Romeinse muur aan de Waalkade, het badhuis (thermen) en de stadspoort van Ulpia Noviomagus en de oudste Romeinse wegtracées zichtbaar en beleefbaar gemaakt kunnen worden?

 

Over deze en andere vragen presenteren enkele deskundigen hun opvattingen. Zij gaan daarbij in discussie met elkaar en reageren op vragen uit de zaal. De ochtend zal worden geleid door Eric Reijnen Rutten.

 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9.30 uur: Inloop

10.00 uur: Jaarrede door Numaga-voorzitter prof.dr. Theo Engelen

10.15 uur: Het onzichtbare zichtbaar maken: Romeins Nijmegen bovengronds, lezing door prof.dr. Stephan Mols, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen, met speciale aandacht voor de Romeinse periode en de Romeinse Limes (Radboud Universiteit)

10.35 uur: Hoe beleven we het Romeinse verleden van Nijmegen?, lezing door drs. Pauline Jansen, projectleider ‘Verleden beleefd’ en senior beleidsadviseur van de gemeente Nijmegen

10.55 uur: Filmfragmenten uit de collectie van Nijmegen Blijft in Beeld (NBIB)

11.05 uur: Pauze

11.25 uur: Filmfragmenten uit de collectie van NBIB

11.35 uur: Forumdiscussie over de omgang met en de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen e.o.

Deelnemers: Stephan Mols, Pauline Jansen en voormalig stadsarcheoloog dr. Harry van Enckevort

12.05 uur: Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2023 door Numaga-voorzitter aan wethouder John Brom

12.10-12.30 uur: Afsluiting door Numaga voorzitter en aansluitend zal het Jaarboek  aan de leden worden uitgereikt.

De entree is gratis voor Numaga-leden en genodigden.
Niet-leden betalen € 5,= aan de kassa bij de ingang van de zaal.