De presentatie van het Numaga Jaarboek vindt als vanouds plaats in de grote zaal van de Lindenberg op zaterdag 10 december van 10.00-12.30.

Thema: Nieuwe vensters op ons verleden? Om de herziening van de historische canon van Nijmegen

Moderator: Eric Reijnen Rutten

 

PROGRAMMA

Vanaf 9.30      Inloop

10.00                Jaarrede van Numaga-voorzitter Theo Engelen

10.15                ‘Ervaringen met de eerste historische canon van                                           Nijmegen’  door Dolly Verhoeven, voorzitter van de                                     eerste Nijmeegse canon-commissie en thans bijzonder                               hoogleraar Gelderse geschiedenis

10.35                Reactie (door Melchior de Grood, lid van de canon-                                       herijkingscommissie Nijmegen tevens oud-docent                                       geschiedenis)

10.50                Eerste vertoning van korte Numaga-promotiefilmpjes                                 over Romeinse brug en treinstation Nijmegen, ingeleid                             met  een kort interview door Eric Reijnen Rutten met                                 Willeke Guelen

11.05-11.20      PAUZE

11.20-11.35     Korte Numaga-promotiefilmpjes over NEC-voetballers                               Bicentini .

11.35-12.00     Forumdiscussie over herziening van de historische                                      canon van Nijmegen; Forumleden: Dolly Verhoeven, Bo                              van Leeuwen docent geschiedenis Canisius College  en                              vakdidacticus  geschiedenis RU en Robin Hoeks                                            directeur van het Huis van de Nijmeegse                                                          Geschiedenis, Geleid door Eric Reijnen Rutten.

12.00-12.05     Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2022                                   door Numagavoorzitter aan wethouder Cultuur Noël                                 Vergunst

12.05-12.30     Afsluiting door Numagavoorzitter en aansluitend                                        uitreiking Jaarboek aan de leden.

  • Entree: Numagaleden: gratis  niet-leden: 5€
    De Lindenberg, Ridderstraat 23 Nijmegen

 

 

 

Rondleidingen langs de ramen Van Colette in het stadhuis

In de jaren 1939-1941 maakte kunstenaar Joan Collette tien gebrandschilderde ramen voor de gemeente Nijmegen. Deze ramen met in totaal zestig vensters vertellen samen de geschiedenis van Nijmegen. Deze vroege visuele canon van Nijmegen is nog steeds in het stadhuis te zien. Voor het Jaarboek Numaga 2022 hebben Jo Berden en Diederik Schönau een bijdrage geschreven over de gebrandschilderde ramen.
Speciaal voor leden van Numaga is het mogelijk om de ramen onder leiding van Berden en Schönau te bezoeken.
De rondleidingen vinden plaats op dinsdag 13 en donderdag 15 december in de middag. 1. Dinsdag 13 december om 14.30 en 15.30 uur
2. Donderdag 15 december om 14,.00 en 15.00 uurOp ieder van deze vier tijdstippen starten twee rondleidingen, elk voor maximaal 8 personen. In totaal kunnen dus maximaal 64 personen mee.

Verzamelpunt: de hal van het stadhuis, ter hoogte van de ontvangstbalie.

Deelname: 5 € p.p (contant aan de rondleider te voldoen). De opbrengst gaat naar Het Gilde.

Aanmelden via secretaris@numaga.nl. Geef bij de aanmelding het aantal personen, de voorkeursdatum en het tijdstip door.