Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Agenda

14 april 2018 | Numaga excursie 2018

Grave en Nijmegen, van Coehoorn tot de opheffing van de vestingwet van 1874.

We verzamelen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis waar we om 09.00 uur starten met een presentatie, verzorgd door Femke de Roode, archeoloog  bij de gemeente Nijmegen, over de Nijmeegse vestingwerken en de ontmanteling daarvan. Vervolgens bezoeken we o.a. de Duitse bunker in het Valkhofpark. 

Foto: Graafs Museum

Foto: Graafs Museum

Met een bus gaan we naar Grave, waar we de lunch gebruiken. In het Graafs museum bezichtigen we onder meer de maquette van de van de 18e-eeuwse vestingstad. In een lezing wordt ingegaan op de geschiedenis van Grave. Ook bezichtigen we de Hampoort inclusief de ondergrondse gang naar de buitenwerken. We sluiten af met een wandeling door de stad, waarbij onder andere een bezoek aan de St. Elisabethkerk is voorzien. Rond 18.00 uur verwachten we weer in Nijmegen terug te zijn.

Er wordt door Numaga met één bus gereisd. Het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijving geschiedt door invulling van het inschrijfformulier. (bijgevoegd bij Nijmeegs Katern/1). Het ingevulde inschrijfformulier kan per post toegezonden worden. Ook kunt u het ingevulde formulier scannen en per email aanleveren rvanderstaaij@hotmail.com

 

Deelname aan de excursie is open voor introducés en deelnemers van buiten de Vereniging Numaga. De kosten voor de excursie bedragen 47,50 euro per persoon. Bepalend voor deelname is de volgorde van binnenkomst van de betalingen. Deze moeten uiterlijk 15 maart a.s. zijn overgemaakt op het speciale ING-rekeningnummerNL77 INGB 0000 714785 (NB: anders dan het normale Numaga-rekening-nummer) ten name van Numaga o.v.v. de naam van de deelnemer(s) aan de excursie. Deelnemers ontvangen nader bericht. Alleen indien de bus is volgeboekt en u niet tot de deelnemers behoort, wordt uw betaling teruggestort.

Bij de bevestiging van deelname ontvangt u nadere informatie over het programma en het tijdschema.

 

Nadere informatie bij Ruurd van der Staaij (024-3226821) rvanderstaaij@hotmail.com20 april 2018 | Overig Numaga-programma 2018

 

Dinsdag 22 mei – Numaga-ledenavond, ALV en lezing; locatie Lindenberg

Zaterdag 23 of zondag 24 juni - Dialect en grens;  Numaga-middag in kader van festival Gelderland Grensland - op locatie in de grensregio

Dinsdag 18 september – Het verzet in Nijmegen in het kader van  ‘het jaar van het verzet’ 

Zondag 21 Oktober  - Grote Nijmeegse geschiedenisquiz in LUX

Zaterdag 24 november - Presentatie Jaarboek Numaga 2018; locatie Lindenberg

Dinsdag 11 December  - 95-jarig bestaan Radboud Universiteit: ontwikkelingshulp en RU, het Derde Wereldcentrum, op locatie

 

 

JUNI - Taal over de grens Erfgoedfestival Gelderland 

 

Dialect in de regio Nijmegen-Kleef, vroeger en nu

Een spannende taalkundige ontmoeting over de Gelderse grens! Taal gaat over grenzen, ook aan de randen van Gelderland. Zo kent de grensregio Kleef - Nijmegen al eeuwenlang een gemeenschappelijke taal, het Kleverlands dialect. In feite spreken de mensen hier dezelfde taal in twee verschillende landen. Hoe beïnvloeden politieke grenzen de dagelijkse taal? Zal het dialect overleven in een grenzeloos Europa?

Numaga organiseert een taalkundige ontmoeting met Duitse partners Heimkundeverein Die Duffel en Zyfflich in juni 2018. Een middagprogramma voor iedereen met lezingen, muziek en theater in Kranenburg, net over de rand van Gelderland.

 

Nadere informatie volgt.

 

 

 

 

 kalender nieuws