Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Agenda

12 december 2017 | Lutheranen in Nijmegen - Numagalezing - de Lindenberg

 

Lutherse kerk Grotestraat, vanuit de Steenstraat, 1920 (RAN) 

 

Op 31 oktober 1517, vijf eeuwen geleden dus, spijkerde Maarten Luther op de kerkdeur in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflatenhandel in de katholieke kerk. Deze handeling geldt als het begin van de reformatie.

 

Luther in Nijmegen?

Terwijl de meeste Nederlandse protestanten het calvinisme aanhingen, was het lutheranisme de dominante stroming in Duitsland. In Nijmegen hadden veel lutheranen dan ook een Duitse achtergrond. Dr. Dick Akerboom bespreekt hoe het lutheranisme als kleine groepering in Nijmegen zijn plaats te midden van andere geloofsrichtingen heeft verworven en behouden.

 

Spreker Dick Akerboom doceerde tussen 1981 en 2006 geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een kenner van de theologie in de overgang van de late middeleeuwen naar de tijd van Luther

 

Leden gratis, niet-leden €5 (kaarten aan de zaal).

 

 13 december 2017 | Overig Numaga programma in 2017 - Overzicht

 

December - Verschijnen van het Nijmeegs Katern 2017/5kalender nieuws