Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Agenda

12 juni 2017 | Overig Numaga programma in 2017 - Overzicht

Juni - Verschijnen van het Nijmeegs Katern 2017/3

Oktober - Verschijnen van het Nijmeegs Katern 2017/4

Zaterdag 14 oktober  - Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz

Zaterdag  18 november - Presentatie Jaarboek Numaga 2017

Dinsdag 12 December  - Numaga-lezing Lutheranen in Nijmegen

December - Verschijnen van het Nijmeegs Katern 2017/519 september 2017 | LEZING Lindenberg - Albany & Nijmegen: Sister Cities na de hulpactie in 1947

Albany Institute of History and Art

 

Op 22 februari 1944 werd de stad Nijmegen zwaar getroffen: een onbedoeld Amerikaans bombardement verwoestte een groot deel van de historische binnenstad. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven. De Amerikaanse generaal James M. Gavin zag met eigen ogen de zwaar getroffen stad. Zijn 82nd Airborne Division nam deel aan operatie Market Garden en de heldhaftige Waal-crossing bij de Oversteek op 20 september 1944. Gavin herinnerde zich de hulp van het Nijmeegs verzet en de betrokkenheid van de Nijmegenaren in de bevrijdingstijd. In Albany, New York, een regio met Nederlandse wortels, zette Gavin zich in voor een hulpactie. In oktober 1946 kreeg Charles Hustinx, burgemeester van Nijmegen, het bericht dat in Albany een hulpcomité was opgericht, de Albany Aid Campaign for Nijmegen. Begin juli 1947 vertrok het schip de SS Westerdam uit Albany, via New York naar Nijmegen met 300 ton hulpgoederen aan boord: voedselpakketten, kleding, medicijnen, glas, cement, hout en andere bouwmaterialen.

 

Door de hulpactie in 1947 groeide een warm contact tussen de twee steden en ook hun burgers. De kranten schreven over “Sister Cities”. In de loop der jaren verwaterde het contact tussen Nijmegen en Albany NY echter. In 2017 organiseert Stichting FAN (Friendship Albany & Nijmegen) activiteiten rond dit bijzondere verhaal van internationale solidariteit. In september is er een Nijmegen – Albany – Week met exposities op drie locaties.

 

Anja Adriaans, voorzitter van Stichting FAN, gaat in de Numaga-lezing in op de historie en de betekenis van de hulpactie.

 

Lindenberg - Steigerzaal

20.00

Leden gratis, niet-leden 5,- kalender nieuws