Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Nijmeegs Katern

 

Het Nijmeegs Katern, Nieuwsbrief voor de geschiedenis van stad en streek, is een uitgave van de vereniging Numaga en verschijnt vijf keer per jaar. Leden ontvangen het gratis. ISBN 0927-4642.

Nabestellingen: stuur een berichtje aan nabestelling@numaga.nl.

De kosten voor het nabestellen van het Nijmeegs Katern bedragen € 7,50 incl. verzendkosten.

 

Het Nijmeegs Katern bevat journalistiek bewerkte en actuele bijdragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Daarnaast is er een nieuwsrubriek, De Korte Golf, waarin activiteiten van Numaga en van verwante verenigingen en instellingen worden aangekondigd, en een rubriek Gesignaleerd, voor recente publicaties over de geschiedenis van Nijmegen. Het Katern biedt ruimte voor discussie en meningsvorming. Kijk hier voor omslag en inhoudsopgave van het laatste nummer


Bloemlezing Nijmeegs Katern:

2006 NK4. Melchior de Grood: A Berlin, né à Nymveque

2007 NK extra (Gelre). Martijn Wijngaards: Bezongen bedevaart naar Jeruzalem

2009 NK4. Hans Wegman: Koper is hier heilig

 

Index Nijmeegs Katern 1(1987) - 30(2016), cumulatief alfabetisch op auteursnaam

Hier vindt u de cumulatieve Index Nijmeegs Katern met daarin alle artikelen vanaf jaargang 1(1987) tot en met de laatste volledige jaargang.

De artikelen zijn ook afzonderlijk ontsloten in de catalogus van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Daardoor zijn alle artikelen in de digitale studiezaal  van het RAN apart terug te vinden op auteur, titel, trefwoord of persoonsnaam. Zie daarover ook blogbericht van 9.5.2016

 

De integrale tekst van de jaargangen 1-18 van het Nijmeegs Katern is te raadplegen op de Numaga cd-rom die in juni 2005 is verschenen. Op deze cd-rom vindt u alle publicaties van Numaga vanaf 1954 tot en met 2004. Bestellen kan via

nabestelling@numaga.nl

Redactie Nijmeegs Katern

Redactiesecretariaat

Guyotstraat 1 6524 AV Nijmegen

tel. 024-3230419

e-mail: NijmeegsKatern@numaga.nl

kalender nieuws