In opdracht van de stad Kleef onderzoekt historica Helga Ullrich-Scheyda de periode van het nationaalsocialisme in Kleef. Hiervoor heeft zij reeds in diverse Duitse archieven (Stadtarchiv, Kreisarchiv, Landesarchiv) tal van relevante bronnen geraadpleegd.

 

Het Kleefse stadsarchief (Stadtarchiv) bevond zich begin 20e eeuw op de zolder van het stadhuis en werd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog door vrijwilligers beheerd. In 1925 verhuisde het archief naar een ruimte in de Spiegeltoren van de Schwanenburg. Kort voor de verwoesting van Kleef in oktober 1944 werden de oude archiefbestanden in een zoutmijn in Nedersaksen ondergebracht, waar ze het oorlogsgeweld overleefden.

 

Dit gold helaas niet voor de onderhanden zijnde administratie in het stadhuis van Kleef, d.w.z. akten en dossiers die voor het destijds actuele archiefwerk nodig waren. Bij het bombardement in 1944 werden niet alleen bestuursgebouwen verwoest, ook ging nagenoeg al het schriftelijk materiaal verloren. Veel historisch bronnenmateriaal met betrekking tot de recentere geschiedenis van de stad is dus niet meer beschikbaar. Juist ook voor onderzoek naar de tijd van het nationaalsocialisme in Kleef is dit een groot gemis.

 

Onderzoekster Ullrich-Scheyda en het stadarchief Kleef zijn dan ook zeer geïnteresseerd in elk soort materiaal met betrekking tot Kleef in de periode 1930-1949. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, (oorlogs)dagboeken, brieven en andere correspondentie, documenten van verenigingen, krantenartikelen e.d. Het materiaal wordt door het archief in Kleef gedigitaliseerd en daarna teruggegeven. Men kan materiaal echter ook als schenking aan het archief afstaan. De schenker ontvangt desgewenst digitale kopieën en is aldus verzekerd van een verantwoorde opslag van het originele materiaal.

 

Het archief stelt elke vorm van medewerking zeer op prijs. Voor verdere informatie en het beschikbaar stellen van materiaal kunt u contact opnemen met mevrouw Katrin Bürgel (Stadtarchiv Kleve), tel. 0049 2821-84701, katrin.buergel@kleve.de.