De jaarlijkse presentatie van het Jaarboek is tot onze teleurstelling door coronamaatregelen niet mogelijk. Ook het ophalen van het jaarboek in de Mariënburgkapel kan om die reden niet doorgaan.

Hieronder kunt u nogmaals de brief lezen waarin onze voorzitter toelichting geeft op deze en andere gebeurtenissen in Numaga verband.

december 2020

Beste Numaga-leden,

 

Over het jaar 2020 is veel te zeggen, soms zelfs dingen die tegenstrijdig lijken. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die vinden dat we 2020 maar snel moeten vergeten, maar het is tegelijkertijd een jaar dat we niet licht zullen vergeten. Volkomen onverwacht en met een adembenemende snelheid is ons leven veranderd. Wie zou verleden jaar rond deze tijd hebben kunnen voorzien dat we nu met mondbescherming door de winkel lopen, dat bioscopen, theaters en restaurants gesloten zijn, en dat we elkaar niet meer de hand mogen schudden?

 

Even opmerkelijk en tot optimisme stemmend is het feit dat wij ondanks alle beperkingen ons zo goed en zo kwaad als dat gaat hebben geschikt in ‘het nieuwe normaal’ en hebben geprobeerd zo veel mogelijk activiteiten te laten doorgaan. Dat geldt ook voor onze vereniging. We misten de mooie en informatieve avonden na maart, maar we hebben geprobeerd de leden extra informatie over het verleden van onze stad en regio te bezorgen door dubbeldikke nummers van het Nijmeegs Katern uit te geven. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de redactie van dit katern te danken voor de inspanningen, maar vooral ook te complimenteren met de kwaliteit van de publicaties. In het laatste nummer stond een enthousiasmerend artikel over de zogenaamde Waalpaintings, een serie van vijftien muurschilderingen over de geschiedenis van Nijmegen die in de stad zullen verschijnen. Op onze website kunt u  onder het kopje ‘video’ een link vinden naar een filmpje over dit project dat u overigens kunt steunen.

 

Verleden jaar kondigden wij al aan dat we werkten aan het digitaal toegankelijk maken van onze verenigingstijdschriften tot en met jaargang 2016. Dat is nu zo goed als voltooid. Sinds kort kan de belangstellende alle artikelen uit het Nijmeegs Katern en de Jaarboeken Numaga raadplegen in de catalogus van de Gelderse collectie, die te vinden is op de website van de Rozet ( https://www.rozet.nl/erfgoed/onderzoeken/gelderse-collectie/ ). Op de website van Numaga zal binnenkort informatie worden geplaatst over hoe deze catalogus gemakkelijk doorzoekbaar is. In de loop van het nieuwe jaar zullen op onze website ook links worden gezet naar iedere afzonderlijke aflevering en zelfs naar ieder afzonderlijk artikel daarin.

 

Onze Algemene Leden Vergadering heeft dit jaar niet plaatsgevonden. In een eerdere brief hebben we gewezen op de verslagen van onze secretaris en penningmeester die op de website geplaatst zijn, met daarbij de oproep in deze bijzondere omstandigheden zo gewenst per e-mail of brief te reageren. Er hebben ons geen berichten bereikt. We hopen in het komende voorjaar weer op de reguliere wijze met u samen te komen en verantwoording af te leggen.

 

Maar  eerst treft u  binnenkort Jaarboek Numaga 2020 aan, weer een publicatie waar we trots op zijn en die we van harte in uw belangstelling aanbevelen. Maar dat is nog niet alles, kort na de jaarwisseling kunt u nog een extra verassing van Numaga verwachten, een verrassing helemaal in de stijl van een historische vereniging en van het tijdstip.

 

Namens alle leden van het dagelijks en algemeen bestuur, de redacties van het Nijmeegs Katern en het Jaarboek Numaga en alle andere leden die ervoor zorgen dat onze vereniging zo levendig is, wens ik u nu alvast mooie feestdagen. En bovenal in deze niet te vergeten periode die we zo snel mogelijk willen vergeten: Blijf gezond!

 

Theo Engelen

voorzitter