Ook Numaga, de historische vereniging van Nijmegen en omstreken, heeft een bijzonder merkwaardig jaar achter de rug. Ten gevolge van corona konden voor het eerst in de 66 jaren sinds haar oprichting in 1954 na begin maart niet de tweemaandelijkse historische lezingen en discussies plaatsvinden. Ook de gebruikelijke aanbieding van het nieuwe Jaarboek Numaga begin december kwam daarom te vervallen. Maar dat jaarboek is wel degelijk verschenen en biedt met zijn 264 bladzijden een fraaie en zeer gevarieerde selectie aan gedocumenteerde en geïllustreerde artikelen, recensies en andere bijdragen over allerlei onderwerpen en perioden uit de rijke geschiedenis van Nijmegen en omstreken.

 

‘Si vis pacem, para bellum’, zo luidt het klassieke parool: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. In deze aflevering van het Jaarboek Numaga gaan maar liefst vier bijdragen over de verdediging en veiligheid van de stad Nijmegen: de ontwikkeling van de stadsmuren, het gebruik van poorten en verdedigingstorens, de invloed van vuurgeschut op de verdediging, en de nieuwe luchtbeschermingsorganisatie die in de jaren net voor de Tweede Wereldoorlog werd opgetuigd. Daarnaast vindt de lezer een bijzonder fraai geïllustreerde bijdrage over een achttiende-eeuwse kasteeltuin in Ubbergen en artikelen over de meer dan 2000 Nijmeegse opvarenden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, over de bekende Nijmeegse boekhandel Ten Hoet (1633-1984) en over een schandaal dat in 1752-1753 plaatsvond en waarin vrijmetselarij, sodomie, chantage en gereformeerde dominees een rol speelden. Verder bevat het jaarboek bijdragen met nieuwtjes en mededelingen uit vier historische schatkamers van de stad: Museum Het Valkhof, het Regionaal Archief Nijmegen, museum De Bastei en de stichting Nijmegen Blijft in Beeld. Besloten wordt met een bijdrage over de pas opgegraven resten van een 15e-eeuwse herberg aan de Hogeweg (gedeelte Molenweg), diverse recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

 

Het nieuwe Jaarboek Numaga werd op donderdag 17 december door Numagavoorzitter Theo Engelen aangeboden aan burgemeester Bruls, de huidige verantwoordelijke voor orde en veiligheid in de gemeente Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Gelderland. Ook de voorzitter van de Redactie van het Jaarboek Henk Termeer en intern secretaris Ellen Hijmans (foto) waren aanwezig

 

Numagaleden krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het in de boekhandel kopen/bestellen; de prijs in de boekhandel is €20,= (exclusief verzendkosten). Ook via de Numaga website is het nieuwe Jaarboek te bestellen: nabestelling@numaga.nl.