Wegens grote belangstelling is de excursie volgeboekt!  Er is een wachtlijst. Deelnemers ontvangen bericht.
U kunt zich niet meer opgeven!

 

 

Wie in Nijmegen kent de Waalkade niet? Maar wat weten we van het verleden van dit gebied? De gierpont, de kaaisjouwer, en de Anthonispoort zijn misschien bekend, maar verder? Wat deden de Romeinen hier? Sinds wanneer ligt hier een kade? Waar legden schepen aan in de tijd van de gebroeders van Limburg? Waarom stond hier honderd jaar geleden een elektriciteitscentrale?

Deze en nog veel meer intrigerende vragen over de kade en naaste omgeving komen aan de orde tijdens de Numaga-excursie op woensdag 24 april 2024.
Na een ontvangst in de Bastei en een daarop volgende inleiding over 2000 jaar Waalkade wandelen we onder leiding van drie deskundigen van oost naar west over de kade en maken hier en daar een uitstapje de stad in.

Er is plaats voor slechts 35 deelnemers. Dus meldt u snel aan!

 

Datum en tijd:  woensdag 24 april , begin 13:30 uur

Startlocatie: café van museum De Bastei (derde verdieping; te bereiken via trap en lift; scannen van uw museumkaart is niet verplicht voor deelnemers aan de excursie, maar wordt door het museum wel op prijs gesteld. Ook als u geen museumkaart hebt, kunt u kosteloos naar het museumcafé).

 

Hoewel de Waalkade pas na de sloop van de stadsmuren is aangelegd, was de oever van de Waal aan de voet van de westelijke uitlopers van de stuwwal al in de Romeinse tijd een belangrijk gebied. Daarom hebben we een inleider en drie rondleiders gevraagd hun licht over (een deel van) 2000 jaar geschiedenis van dit gebied te laten schijnen.

Ruud Abma, psycholoog, wetenschapshistoricus en auteur van onder andere Nijmegen historische grond. Hoe een stad gevormd werd, verzorgt een historische inleiding in museum De Bastei.

Onder leiding van archeoloog Harry van Enckevort gaan we naar buiten en keren we terug naar het Romeinse verleden dat zich manifesteerde rondom de Valkhofheuvel.

René van Hoften, socioloog, staat op drie plaatsen stil bij de sociale geschiedenis van de Benedenstad en Waalkade, waarvan hij kenner is. Met als thema’s: bierbrouwers, marktvrouwen en soldaten.

Hylke Roodenburg, historische geograaf, bouwhistoricus en Nijmegenkenner, tot begin 2023 verbonden aan het Regionaal Archief Nijmegen en nu aan het Monumenten Advies Bureau, besteedt aandacht aan de economische ontwikkelingen op en rond de Waalkade tussen 1850 en 1950. Zijn thema’s zijn transport, handel en industrie.

 

Programma

13:30 uur        welkom met koffie en gebak in het café van museum De Bastei

14:00        historische inleiding op 2000 jaar Waalkade door Ruud Abma in het Atelier van museum De Bastei

14:45        start excursie. We lopen van De Bastei naar de kop van de Hertogstraat en lopen daarvandaan onder leiding van Harry van Enckevort langs het Romeinse verleden van het Valkhof en de oostelijke Waalkade

15:30        Hylke Roodenburg en René van Hoften nemen ons mee over de Waalkade langs plaatsen die van belang voor de economische en sociale geschiedenis van Waalkade en Benedenstad zijn geweest

17:00        afsluiting excursie; facultatief bezoek aan de maquette van de Benedenstad bij de binnentuin van het voormalige Protestantse Weeshuis

 

Praktisch:

In het begin van de excursie zijn aanzienlijke hoogteverschillen, maar er is een buitenlift onder aan de Veerponttrappen die gebruikers tot het niveau van de bovenstad brengt.

 

Kosten:

De kosten van de excursie bedragen €22,50. In dit bedrag zijn opgenomen de kosten van de ontvangst in het café van de Bastei, de huur van het Atelier en een attentie voor de inleider en drie rondleiders, alsmede de voorbereidingskosten.

 

Opgeven:

U kunt zich opgeven door €22,50 over te maken op NL83 INGB 0000 97 26 00 ten name van Numaga Nijmegen en onder vermelding van ‘excursie 24 april’, uw naam en die van uw evt. introducé. U kunt zich alleen voor de volledige excursie opgeven. Betalen = aanmelden!

De inschrijving sluit op woensdag 17 april of eerder als het aantal van 35 deelnemers is bereikt.

 

Vragen:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Wolf geschiedschrijving@hotmail.com of
06-52090786

 

De excursiecommissie,       Claartje van Well / Rob Wolf