Het bestuur van de historische Vereniging Numaga nodigt u uit voor de ALV  in de grote zaal van De Lindenberg.
U dient zich op verzoek van de Lindenberg  uiterlijk een dag van te voren op te geven bij secretaris@numaga.nl

Een coronapas is verplicht
Agenda: Bespreking van het jaarverslag, financiële verslagen, benoeming nieuw lid van de kascie. en decharge van het bestuur, bestuurswisselingen en jaarrede van de voorzitter.
De stukken van de ALV vindt u hier: https://www.numaga.nl/over-numaga/algemene-leden-vergadering/    en aan de zaal.

Om 20.00 start de Thema avond: Anderhalf jaar COVID
Burgemeester Hubert  Bruls, Hans van den Hoeven, Hoofd IC Radboud UMC, en Hub Wollersheim, internist,  belichten, elk vanuit hun expertise, hun ervaringen met heden en verleden van pandemieën.

Locatie: de Lindenberg (grote zaal)
Tijd: 19.15 -20.00 ALV
20.00 aanvang Thema avond
Entree: Numagaleden gratis; overigen 5€