Het eerste Katern in ons lustrumjaar is gewijd aan de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen en omstreken. Aanleiding is de expositie over het Archief in april in het Huis van de Geschiedenis. Het opbouwen van een archief blijkt ook voor de vakbond in Nijmegen een zaak van lange adem te zijn geweest, van doorzetten, maar ook van tegenslag en conflicten. We krijgen ook een glimp te zien van de topstukken uit de collectie, fraaie vakbondsvaandels uit de eerste helft van de vorige eeuw.