Kleine geschiedenis van Hotel Groot Berg en Dal

 

Luchtopname anno 1927 (collectie RAN)

‘Luxueus  en naar de eisen des tijds ingericht’, aldus werd in 1866 het voornemen beschreven om in Berg en Dal een ‘logement op grote schaal’op te richten. In het Katern wordt de geschiedenis van het hotel tussen 1867 en 1971 uitgebreid beschreven.

Hier  vindt u een lijst met namen van aandeelhouders  van Hotel Groot Berg en Dal.

Verder in dit nummer een artikel over de militaire overblijfselen in de Ooypolder van de IJssellinie. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd een nieuwe waterlinie aangelegd langs Rijn en IJssel. Bij Arnhem, Deventer en in de Ooy verrezen stellingen, waar in geval van oorlog enorme caissons in de Rijn, IJssel en Waal konden worden gevaren. Door het afdammen van de rivieren zou een enorme watervlakte ontstaan van het IJsselmeer tot aan Duitsland. Daar zou geen kanon of tank doorheen komen, zo was de gedachte tijdens de Koude Oorlog. In het artikel worden herinneringen opgehaald aan die tijd en de stelling in de Ooypolder.

 

 

april 2018: Katern trekt oude Nijmeegse schoenen aan!

Staan wij vast in onze schoenen? In deze editie de geschiedenis van de vele schoenfabrieken in en rond Nijmegen. Wie waren deze fabrikanten, hoe konden zij zo groot worden, en welke  invloed hadden zij op de regio? Verder de verborgen geschiedenis van de buitenplaats Rooijestein in Neerbosch. Eerst moest deze gelokaliseerd worden om daarna de geschiedenis ervan te presenteren. Verder Van Vrouwendaal tot Bronheuvel én uiteraard de Korte Golf met de cultuur-historische agenda.

 

Dit nieuwe Nijmeegs Katern ligt eind april in de bus; exemplaren bestellen kan bij: secretaris@numaga.nl

20 februari 2018 | Cold case: Gifmoorden bij de Honig in WOII. Lees Nijmeegs Katern februari!

Uit de Gelderlander 16 februari 2018:

 

Zijn de historische gifmoorden in de Honigfabriek opgelost?

 

NIJMEGEN – Ruim 73 jaar bleef het een raadsel. In de laatste oorlogsjaren werden vijf leidinggevenden van de Nijmeegse Honigfabriek vermoord doordat iemand ze rattengif had toegediend. Wie dat gedaan heeft en vooral ook waarom bleef altijd onduidelijk. Tot nu. 

 

Historicus Henk Termeer van de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen denkt het antwoord te hebben.  De vijf leidinggevenden zijn, volgens Termeer, vergiftigd door een groepje arbeiders dat voedsel uit de fabriek had gestolen. Door de werkbazen uit de weg te ruimen, wilden ze ontkomen aan ontslag en gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

Termeer sprak met nabestaanden en wist de hand te leggen op diverse documenten, waaronder een dossier met getuigenverklaringen uit 1946. Volgens Termeer wijst alles in de richting van een groep van vijf arbeiders die meermaals voedsel uit de fabriek had gestolen. Voor jarenlange geruchten dat de moorden gepleegd zouden zijn als verzetsdaad – omdat Hollandia (de latere Honig) bleef leveren aan de bezetter – heeft Termeer geen enkele aanwijzing gevondenHet eerste katern van 2018 is een spannende. ”

 

Tot zover de Gelderlander van 16 februari 2018; lees het uitvoerige artikel van Henk Termeer in het nieuwe Nijmeegs Katern van Numaga.

Wilt u dit Katern bestellen? Dat kan via secretaris@numaga.nl