De excursiecommissie van Numaga organiseert op woensdag 28 juni aanstaande voor Numaga leden en introducés een bezoek aan Kruisherenklooster Sint Aegten in het dorp Sint Agatha, gemeente Land van Cuijk. We worden rondgeleid door het klooster en in de expositie over 650 jaar boekcultuur. De achttiende eeuwse kloostertuin kunt u na afloop op eigen gelegenheid bezoeken.

 

Het klooster

De oorsprong van het klooster is een aan de heilige gewijde kapel. Om de kapel te bedienen kwamen hier omstreeks 1371 enkele monniken wonen. Hieruit kwam het Kruisherenklooster voort. Omdat het (mede dankzij prins Maurits, zie verderop) nog steeds in gebruik is, is het het oudste nog door monniken bewoonde klooster van Nederland.

Het kloostercomplex bestaat uit drie vleugels en een kapel. Deze bouwwerken omsluiten de kloostergang. Het aanzicht is vooral neogotisch, omdat het gebouw in 1906 grotendeels is gesloopt en in deze stijl opnieuw is opgetrokken. De zuidvleugel kent echter nog een vijftiende-eeuwse kloostergang met spitsboogvensters. Ook in de kapel zijn nog resten van een middeleeuws gebouw te zien.

Hoewel katholieken ten tijde van de Republiek (1581 – 1795) hun geloof alleen in het verborgene mochten uitoefenen, was klooster St. Aagten hiervan gevrijwaard, omdat het onder beschermheerschap van prins Maurits stond. Het door de prins geschonken Mauritsraam getuigt hiervan.

In 2021 bestond het klooster 650 jaar. Enkele exposities die ter gelegenheid daarvan werden gepland zijn vanwege de corona-epidemie uitgesteld. Daarom kunnen wij op 28 juni een tentoonstelling over de boekcultuur van de Kruisheren bezoeken. Sint Agatha bezit namelijk de enige uit de middeleeuwen stammende kloosterbibliotheek in Nederland. De bibliotheek telt ruim 9.000 banden en staat in zijn geheel op de lijst Beschermd Cultuurbezit Nederland. De kostbaarste schat is het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek uit 1512.

Sinds 2006 is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha ondergebracht. Dit bevat archieven van meer dan honderd Nederlandse kloosterordes en congregaties. (Bron Wikipedia)

 

Praktisch

Omdat Sint Agatha dicht bij Nijmegen ligt (30 kilometer per auto; 18 kilometer per fiets) en we geen andere locatie bezoeken, reist ieder op eigen gelegenheid. Het adres is Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Programma

13.30 uur: Ontvangst in het Poortgebouw (wit gepleisterde gebouw uit 1644) met koffie/thee en kloosterkoek.

14.00 uur: We worden opgehaald door de gidsen. De rondleiding duurt anderhalf uur.

15.30 uur:  Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten iets te nuttigen in het poortgebouw en de kloostertuin te bezoeken. Kloosterbier- en wijn worden aanbevolen.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen per persoon €10 (hierin begrepen zijn de rondleiding, de koffie of thee bij de ontvangst (€8,50); en de kosten van de organisatie (€1,50)).

 

Deelname en opgave

Maximaal aantal deelnemers: 45

 

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar claramailt@gmail.com en door €10 over te maken op bankrekeningnummer NL83 INGB 0000 9726 00, t.n.v. Numaga te Nijmegen, in beide gevallen onder vermelding van uw naam (en evt. die van de introducé)  en excursie Sint Agatha.

Uiterste datum voor opgave en betaling: 14 juni (dit op verzoek van het klooster)

 

Toegankelijkheid

Poortgebouw en klooster zijn op één kloostergang na rolstoeltoegankelijk.

 

Wij zien graag uw aanmelding tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De excursiecommissie,

 

Claartje van Well                           Rob Wolf

 

Plattegrond van het kloosterterrein
https://www.kloostersintagatha.nl/klooster-sint-agatha/plattegrond/