Mannelijk, vrouwelijk of menselijk? 11e Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz 2019

– de Lindenberg – zondag 27 oktober – 17.00-19.00

Ook de Nijmeegse geschiedenis zit natuurlijk vol met thema’s als gender en sekse, maar toch blijft de geschiedschrijving gedomineerd door ‘mannelijke’ onderwerpen. Schrijf jij met je team geschiedenis door net als Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs de status quo te doorbreken, en er met de winst vandoor te gaan? Het belooft weer een uiterst spannende avond te worden, dus schrijf je vooral in!

Met deze nieuwe editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz wordt ook dit jaar het weekend van 024Geschiedenis afgesloten. Het thema is zij/hij, aansluitend bij het thema van de nationale Maand van de Geschiedenis.

Iedereen kan gratis deelnemen aan deze leerzame, grappige en historisch verantwoorde kennisquiz. Gelegenheidsteams van stadskenners, studenten, professoren, journalisten en politici strijden tegen elkaar om de overwinning, die roem en een passende prijs oplevert.

 

De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt op zondag 27 oktober van 17:00 tot 19:00 uur plaats in de Lindenberg (een nieuwe locatie dus!). Teams kunnen zich tot vrijdag 18 oktober 12:00 aanmelden via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen. Individuele deelnemers of late beslissers kunnen op de dag zelf een gratis kaartje halen in de Lindenberg.

De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Numaga, het Regionaal Archief Nijmegen, Ex Tempore, GSV Excalibur en het Katholiek Documentatie Centrum.

Bottendaal, al honderd jaar een gemengde wijk

Zaterdagmiddag 9 november, 13.30

Locatie: Thiemeloods, Leemptsraat 34,  Bottendaal

Historische vereniging Numaga heeft in 2019 het 65-jarig bestaan gevierd met een programma dat gewijd was aan bouwen en wonen in Nijmegen. We ronden de activiteiten van dit dertiende lustrum af met een middag waarin de wijk Bottendaal centraal staat.

Bottendaal is een oude wijk; de eerste woningen werden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw gebouwd. Bottendaal is ook een gemengde wijk. Vanaf het begin is er niet alleen gewoond, maar ook gewerkt. Bedrijven als Dobbelman, Thieme, ASW, de Kapokfabriek stonden te midden van de woonstraten. De bevolking was niet homogeen. Arbeiders, fabrikanten en de middenklasse hebben hier hun huizen en straten gehad.

De jaren 1970 – 1980 betekenden een ommekeer. De bedrijven vertrokken, de meeste bedrijfspanden werden gesloopt en vervangen door sociale woningbouw. Tegelijkertijd kwamen twee nieuwe bevolkingsgroepen Bottendaal binnen: studenten en migranten, aanvankelijk vooral gastarbeiders.

Aan de geschiedenis van Bottendaal besteden we tijdens onze lustrummiddag 9 november uitgebreid aandacht via lezingen, interviews en rondleidingen.

Het programma:

13:30 uur        inloop

14:00 uur        lezingen / interviews

15:30 uur        rondleidingen

16:30 uur        slotbijeenkomst

De lezingen:

  • Wim de Natris, buurtbewoner, architectuurhistoricus en kenner van de wijk, vertelt over wonen en werken vanaf de aanleg van de wijk tot de jaren 1970.
  • Paul van Hontem, architect, gaat in op de strijd voor de sociale woningbouw in de jaren tachtig. Hij verbindt zijn persoonlijke verhaal met de geschiedenis van de stadsvernieuwing.
  • Journalist Eric Reijnen Rutten interviewt oud-buurtbewoner en documentairemaker Sinan Can over het leven als gastarbeidersgezin in de wijk.
  • Jan-Willem Koekkebakker vertelt over de betekenis van de Gastarbeidwinkel, waarvan hij voorzitter is geweest. Deze in Bottendaal gevestigde organisatie kwam op voor de belangen van de eerste generaties migranten in Nijmegen

 

De rondleidingen:

We hebben vier wijkbewoners bereid gevonden een rondleiding te verzorgen, waarin zowel de sociaal-historische als bouwkundig-architectonische aspecten aan de orde komen.

 

De slotbijeenkomst:

  • uitreiking van de Numagapenning.
  • nawoord van Numaga-voorzitter Theo Engelen.
  • borrel en gezellig samenzijn.

 

 

7 december:

presentatie Numaga Jaarboek 2019. Locatie: de Lindenberg