Het secretariaat van Numaga wordt verzorgd door twee personen. Intern secretaris Ellen Hijmans verzorgt onder andere de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, zij redigeert de Ledenbrief en voert, samen met de penningmeester, de ledenadministratie. Extern secretaris Andreas Caspers is het aanspreekpunt voor derden. In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging van de algemene ledenvergadering. Daarnaast neemt hij vanuit het dagelijks bestuur de externe contacten voor zijn rekening. Hieronder vallen de voorbereiding van de presentatie van het Numaga Jaarboek, deelname aan activiteiten van 024 Geschiedenis, het CPRN en Gelders Erfgoed.

Andreas Caspers stopt met ingang van de algemene ledenvergadering van 16 mei a.s. als extern secretaris. Het bestuur nodigt geïnteresseerden voor deze veelzijdige en boeiende bestuurstaak uit zich te melden: secretaris@numaga.nl