Het 4 en 5 Mei Comité Nijmegen nodigt Numaga-leden van harte uit om deel te nemen aan het Symposium ‘Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Holocaust’. Dat symposium sluit het drieluik af, waarmee het comité de viering van 75 Jaar Vrijheid heeft geaccentueerd.
Het symposium vindt op 12 maart van 17.30 tot 21.30 uur plaats in het recent geopende Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Vijf inleidende gastsprekers openen de avond, gevolgd door een plenair debat. Hierna kan er deelgenomen worden aan een keuzeprogramma.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo Mir Tsvey.

Een symposium niet alleen voor docenten, maar uitdrukkelijk ook voor al diegenen die zich op een andere wijze betrokken voelen. In de bijlage vindt u meer informatie over de opzet en inhoud van het programma. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en er worden broodjes en soep aangeboden.

 

Geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden door een mail te sturen naar reserveren@4en5mei-nijmegen.nl

 

Lees hier de volledige tekst met het programma.