22 december 2018 | Nijmeegs Katern nummer 5/2018

Het vijfde Katern in 2018 staat in het teken van de opvoedkunde en van Neerbosch. Peter Altena bespreekt een 18e-eeuws aardrijkskundig leerboekje over Nijmegen. U vreesde het misschien al, maar de stad komt er maar bekaaid af.  Rond 1960 ging er een andere pedagogische wind waaien in Nederland en ook in de weesinrichting Neerbosch. Daarvan laat Bob Hermkens ons een paar sprekende voorbeelden zien. En wist u dat in het vroege voorjaar van 1945 de Engelse veldmaarschalk Montgomery in het kader van de Operatie Veritable een bliksembezoek heeft gebracht aan Nijmegen en toen een paar uur vergaderd heeft op het terrein van de weesinrichting Neerbosch? Jan Brauer heeft de toespraak opgespoord die hij toen voor het front van de troepen heeft gehouden.

17 december 2018 | Ledenbrief december

ledenbriefdec

Geen ledenbrief ontvangen? Is uw e-mailadres up-to-date?
Controleer uw spambox

Neem contact op met ledenadministratie@numaga.nl

 

 

 

17 november 2018 | Jaarboek presentatie

foto: Joos van Vugt

Op zaterdag 17 november waren ongeveer 140 belangstellenden aanwezig bij de feestelijke presentatie van het Numaga Jaarboek 2018. Burgemeester Bruls kreeg het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Jos Joosten. Na een gevarieerd programma met o.a

                                                      Foto Joos van Vugt             

 

 

 

 

 

 gedichten van Victor Vroomkoning, beelden van Nijmegen Blijft in Beeld, een interview van Rob Wolf met Mw. Liesje van Elderen en een forumdiscussie hebben vele leden hun jaarboek afgehaald.