10 december 2022 | Aanbieding Numaga Jaarboek 2022

De presentatie van het Numaga Jaarboek vindt als vanouds plaats in de grote zaal van de Lindenberg op zaterdag 10 december van 10.00-12.30.

Thema: Nieuwe vensters op ons verleden? Om de herziening van de historische canon van Nijmegen

Moderator: Eric Reijnen Rutten

 

PROGRAMMA

Vanaf 9.30      Inloop

10.00                Jaarrede van Numaga-voorzitter Theo Engelen

10.15                ‘Ervaringen met de eerste historische canon van                                           Nijmegen’  door Dolly Verhoeven, voorzitter van de                                     eerste Nijmeegse canon-commissie en thans bijzonder                               hoogleraar Gelderse geschiedenis

10.35                Reactie (door Melchior de Grood, lid van de canon-                                       herijkingscommissie Nijmegen tevens oud-docent                                       geschiedenis)

10.50                Eerste vertoning van korte Numaga-promotiefilmpjes                                 over Romeinse brug en treinstation Nijmegen, ingeleid                             met  een kort interview door Eric Reijnen Rutten met                                 Willeke Guelen

11.05-11.20      PAUZE

11.20-11.35     Korte Numaga-promotiefilmpjes over NEC-voetballers                               Bicentini .

11.35-12.00     Forumdiscussie over herziening van de historische                                      canon van Nijmegen; Forumleden: Dolly Verhoeven, Bo                              van Leeuwen docent geschiedenis Canisius College  en                              vakdidacticus  geschiedenis RU en Robin Hoeks                                            directeur van het Huis van de Nijmeegse                                                          Geschiedenis, Geleid door Eric Reijnen Rutten.

12.00-12.05     Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2022                                   door Numagavoorzitter aan wethouder Cultuur Noël                                 Vergunst

12.05-12.30     Afsluiting door Numagavoorzitter en aansluitend                                        uitreiking Jaarboek aan de leden.

  • Entree: Numagaleden: gratis  niet-leden: 5€
    De Lindenberg, Ridderstraat 23 Nijmegen

 

 

 

Rondleidingen langs de ramen Van Colette in het stadhuis

In de jaren 1939-1941 maakte kunstenaar Joan Collette tien gebrandschilderde ramen voor de gemeente Nijmegen. Deze ramen met in totaal zestig vensters vertellen samen de geschiedenis van Nijmegen. Deze vroege visuele canon van Nijmegen is nog steeds in het stadhuis te zien. Voor het Jaarboek Numaga 2022 hebben Jo Berden en Diederik Schönau een bijdrage geschreven over de gebrandschilderde ramen.
Speciaal voor leden van Numaga is het mogelijk om de ramen onder leiding van Berden en Schönau te bezoeken.
De rondleidingen vinden plaats op dinsdag 13 en donderdag 15 december in de middag. 1. Dinsdag 13 december om 14.30 en 15.30 uur
2. Donderdag 15 december om 14,.00 en 15.00 uurOp ieder van deze vier tijdstippen starten twee rondleidingen, elk voor maximaal 8 personen. In totaal kunnen dus maximaal 64 personen mee.

Verzamelpunt: de hal van het stadhuis, ter hoogte van de ontvangstbalie.

Deelname: 5 € p.p (contant aan de rondleider te voldoen). De opbrengst gaat naar Het Gilde.

Aanmelden via secretaris@numaga.nl. Geef bij de aanmelding het aantal personen, de voorkeursdatum en het tijdstip door. 

 

 

 

 

10 december 2022 | Aanbieding eerste exemplaar van het Numaga Jaarboek 2022

Op zaterdag 10 december is het eerste exemplaar van het Numaga Jaarboek 2022 door Numaga voorzitter Theo Engelen aangeboden aan wethouder Noël Vergunst . De wethouder benadrukte in een kort dankwoord het belang van de Canon van Nijmegen en geschiedenisonderwijs in het algemeen.

 

foto: Eric Reijnen Rutten

05 december 2022 | Nijmeegs Katern/5 komt binnenkort uit

In het laatste nummer van 2022 vertelt Kees Moerbeek over zijn zoektocht naar de locatie én de identiteit van een dikke man voor een gebouw op een foto uit omstreeks 1900. Is het echt de dikke Selbach die hier wordt afgebeeld, zoals in Ach lieve tijd werd beweerd in 1985/86 of is het toch iemand anders?

Jos Joosten kreeg een heuse klassieke bootleg van directeur Sandór Joó van een concert van Arthur Rubinstein in 1963 in de Vereeniging te Nijmegen. De rel omtrent de toegang voor alleen Duits publiek werd toen breed uitgemeten in de diverse kranten.

In oktober 2022 overleed ons zeer gewaardeerde en zeer actieve redactielid Hans Wegman, sinds 1998 deel uitmakend van de redactie van Nijmeegs Katern. Voorzitter Els Peters schreef een In Memoriam.

 

19 oktober 2022 | Waalpaintings – Hendrikhof is gereed

Beste leden van Numaga,

Bedankt voor jullie donaties voor de Waalpainting “Nijmegen Keizerstad”. Excuses dat het zo lang geduurd heeft om u een update te geven over het project. Na het afronden van de vorige Waalpainting “Vrede van Nijmegen” in het Kerkegasje aan de Burchtstraat, zijn we druk bezig geweest om aanvullende financiering bij elkaar te krijgen voor de muurschildering over de Middeleeuwse koningen. Daarnaast hebben we onze aandacht gelegd op het maken van informatieborden bij de reeds gerealiseerde Waalpaintings en het bijwerken van onze website http://www.waalpaintings.nl. Deze worden binnenkort geplaatst.

Bijdragen van Het Huis van de Binnenstad en de Gemeente Nijmegen zorgen er samen met jullie donaties voor dat we eindelijk aan de slag kunnen met het ontwerpen en realiseren van de Waalpainting die wij in Nijmeegs Katern (2020/4) aan jullie presenteerden.
We beginnen in het voorjaar van 2022 met de Hendrikhof, waar street artist Sander Dolstra (http://www.sanderdolstra.com) aan de slag gaat met het afbeelden van het toekennen van stadsrechten aan Nijmegen door Hendrik (VII) in 1230 en het verpanden van de stad aan de hertog van Gelre in 1247. In de zomer van dit jaar gaan we verder met de panelen boven de overkapping, waarop Karel de Grote en Frederik Barbarossa een prominente rol gaan innemen. We hebben op dit moment een kunstenaar hiervoor op het oog, maar de gesprekken zijn nog gaande.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit u tijdens het schilderen of bij de opening te verwelkomen!

Met hartelijke groet, namens het voltallige team van Waalpaintings,

Dennis Jussen.

 

Foto’s: Elmar van de Ree

Op de ene kant komt een afbeelding van een verschrikt kijkende Hendrik (VII) op het moment dat hij van zijn paard valt, de dood tegemoet. Op de borst van het paard komt het wapen van Nijmegen, dat de stad mocht gebruiken nadat het stadsrechten kreeg van Hendrik. ‘Daaromheen vliegen valken die symbool staan voor de valkenjacht, dat in de middeleeuwen een exclusieve sport was voor de adel’, zegt Dolstra. In de muur van het tunneltje zitten ook een aantal getraliede ramen. Dat komt perfect uit: Hendrik trok te paard van gevangenis naar gevangenis. Als representatie van de stadsrechten heeft Dolstra een stuk papier met daarop ‘stadsrechten’ in het ontwerp verwerkt.

 

Meer informatie over de muurschilderingen in de Hendrikhof:

https://www.ru.nl/letteren/actueel/nieuws/redactionele/waalpaintings-nieuwe-aanwinsten/

 

16 oktober 2022 | Uitslag 14e editie Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz

Op zaterdag 15 oktober vond de jaarlijkse de Grote Nijmeegse Geschiedenis Quiz plaats in Brebl op het Honig terrein.  Aan de druk bezochte 14e editie namen 20 teams deel. De muziek werd als vanouds verzorgd door Pieter Geijsberts en de presentatie was in handen van Peter van der Heijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van dit jaar was rampen, het voorkomen van rampen en ‘ongekende’ gebeurtenissen in de geschiedenis van Nijmegen.

 

Na een spannende strijd, met een shoot out om de één na laatste plaats – de poedelprijs-  ging het team De Zilvervisjes van het RAN met de hoogste eer strijken.

de winnaars van de 14e editie

U I T S L A G

Aantal teams: 20

Max. aantal punten: 41

 

Team                                                               Punten

De Zilvervisjes                                                 36,5

Nimmer Enig Compromis                             31

Team Ongekend                                              30,5

Gildebroeders                                                  30

De Grise Celle                                                  29

De Huiskapel                                                    29

De Theo’s                                                          28

Archeloos                                                          27

Nijmegen Blijft in Beeld                               25,5

Heliogabalus                                                    24

De Wraak van Spartacus                              22,5

DankjewElmar                                                 22

Team Cees                                                      19,5

Armayvo                                                           17,5

Uit het oog, maar niet uit het hart          17

Op de valreep                                                15,5

Ex Tempore                                                    14,5

Casper                                                             13,5

Kasper en Jannes                                         13,5

Team Zonder Tafel                                       12,5