Beste leden,

 

Over toeval gesproken, net nu in het Valkhof museum voorbereidingen worden getroffen om een tentoonstelling over de pest te organiseren en wij als vereniging daar zeker een avond aan zullen besteden, worden we getroffen door een hedendaagse pandemie. Het dagelijkse leven is danig ontregeld door de noodzakelijke maatregelen. Dat leidt ook voor Numaga tot een herbezinning op bestaande plannen. Vandaar dat ik me namens ons bestuur tot u richt met een aantal mededelingen.

 

Veel leden hebben zich verheugd op de geplande voorjaarsexcursie. Helaas hebben wij in overleg met de organisatoren moeten beslissen deze excursie te verschuiven naar volgend voorjaar. Vragen over de excursie kunt u richten aan Ruurd van der Staaij (024-3226821) of rvanderstaaij@hotmail.com.

 

Op 12 mei stond de Algemene Leden Vergadering op onze agenda. Aangezien er geen zekerheid bestaat over de situatie op dat moment, gaan we er nu vanuit dat die in september doorgang zal vinden. Over de precieze datum berichten wij ruim van tevoren. Intussen zijn wij wel druk met de voorbereidingen. Dat betekent dat in mei zowel het jaarverslag als de jaarrekening op de website geplaatst zullen worden, zodat iedereen goed voorbereid ter vergadering kan verschijnen.

 

Ook de digitalisering van Numaga-publicaties ligt op schema. Deze is erop gericht dat historisch geïnteresseerden op een gemakkelijke manier kennis kunnen nemen van alles wat onze vereniging in het verleden het licht heeft doen zien. Ik zal als voorzitter hier tijdens de ALV ook nader toelichting op geven.

 

De redacties van het Katern en het Jaarboek hebben aangegeven dat hun werkzaamheden gewoon doorgang vinden. We kunnen dus ook zonder bijeenkomsten uitkijken naar hun mooie en veelgeprezen publicaties.

 

Rest mij nog het volgende. Namens het gehele bestuur wens ik u veel gezondheid en sterkte toe in de komende tijd. Als we iets uit de geschiedenis kunnen leren, dan is het wel dat we over een tijdje met enige relativering kunnen terugkijken op een periode die ons nu zo beklemt.

Ik kijk ernaar uit u allen terug te zien bij onze volgende bijeenkomst!

 

Theo Engelen