Nijmegen, 1 juni 2020

 

 

Beste Numaga-vrienden,

 

De historicus die over 100 jaar de geschiedenis van Numaga bestudeert, zal verbaasd opkijken als hij de activiteiten van de vereniging in 2020 onder ogen krijgt. Het virus dat Nijmegen, Nederland en de rest van de wereld dit jaar nagenoeg lamlegt, laat ook ons als vereniging niet onberoerd. Na de geslaagde avond op 10 maart gewijd aan de Benedenstad en zijn liederen zijn onze lezingenavonden stilgevallen. Het lijkt er nu op dat we ook komend najaar niet bij elkaar kunnen komen.

 

Tenzij er een wonder gebeurt (een vaccin gevonden wordt dus) zullen er geen lezingenavonden plaatsvinden tot 1 januari. De Programmacommissie, normaal verantwoordelijk voor de organisatie van de avonden, wil u toch blijven voorzien van informatie over geschiedenis en cultuur van Nijmegen en omgeving. In overleg met de redactie van het Nijmeegs Katern is besloten de omvang van dat katern voor de rest van 2020 te verdubbelen in omvang. Op die manier kunt u de avonden van de uitgevallen lezingen vullen met het doornemen van de extra pagina’s van nummers 3, 4 en 5 van het katern.

 

Het is betreurenswaardig dat we op deze manier moeten proberen de verenigingsactiviteiten te plannen, maar (ik richt me nu ook tot de eerdergenoemde onderzoeker van de geschiedenis van onze vereniging) de omstandigheden en de officiële voorschriften laten ons geen andere keus.

 

Die keus brengt ook met zich mee dat we dit jaar niet op de gebruikelijke manier verantwoording kunnen afleggen in de Algemene Leden Vergadering. Daarom plaatsen we op 1 juni het financiële en het algemene jaarverslag op de website. U kunt tot eind augustus per e-mail vragen en opmerkingen over de verslagen aan ons richten waarop u ook antwoord krijgt. Voor het financiële verslag adresseert u de vraag aan penningmeester@numaga.nl, voor het algemene verslag aan secretaris@numaga.nl. Na de zomer zullen we een verslag plaatsen over de reacties die ons bereikt hebben. En we hopen vurig in 2021 weer daadwerkelijk in vergadering bij elkaar te komen.

 

Voor nu wensen het bestuur van Numaga, de redactieleden van het Nijmeegs Katern en het Numaga Jaarboek, en alle leden van de commissies die Numaga levend houden, u veel geduld en gezondheid. Blijf bedenken dat ook dit heden weer verleden wordt. En in het heden dat nu nog toekomst is, zullen we even gefascineerd terugkijken op dit virus als we doen op de Spaanse griep van 1918. Maar bovenal gaan we dan weer vol enthousiasme aan de slag met onze reguliere activiteiten.

 

Theo Engelen

voorzitter