De Numaga jaarboeken kon u ook dit jaar weer geruime tijd ophalen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.
De jaarboeken waren beschikbaar  vanaf 12 december tot en met 20 januari 2020.

Niet opgehaalde Jaarboeken worden verstuurd samen met het Nijmeegs Katern/1 , rond 15 februari 2020.