Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Projecten en evenementen

De vereniging Numaga neemt deel aan diverse jaarlijks terugkerende historische activiteiten als de Week van de Geschiedenis, de Monumentendag, de Archievendag en verder aan incidentele initiatieven. Hieronder een verslag van de 11e lustrumviering over het thema 'de Nijmeegse industrie in de periode 1850-1970'.

 

 

Lustrum 2014, Rondom Nijmegen - Nijmegen rondom - 22 november Stadsschouwburg 

 

 

Burgemeesters in de debat op de Numaga Lustrumviering in de Stadsschouwburg o.l.v. dr. Maarten Hageman. 

Van Eert (Beuningen), Wilbers (Ubbergen), Steins (Kranenburg) en Bruls (foto Flip Franssen)

 

De burgervaders waren het erover eens: hun gemeenten vormen één sociaal-cultuurhistorische entiteit: het Rijk van Nijmegen. Bruls onderstreepte: 'We leven in een stadsregio met een open karakter, die regio is historisch bepaald en dat maakt ons sterk. Onze regio groeit, mede vanwege die sterke historische banden, elders is er sprake van krimp.'

 

Klik hier voor het Lustrum programma

 

 

Lustrum 2009, Nijmeegs industrieel verleden 1850-1970, Splendorfabriek, oktober 

aTer gelegenheid van het 11e lustrum koos Numaga als thema de Nijmeegse industrie in de periode 1850-1970. De lustrumviering vond plaats op een bijzondere locatie: de monumentale Splendor-lampenfabriek aan de St.Annastraat. De fabriek werd voor deze gelegenheid veranderd in een cultuurhistorisch podium. Met een veelzijdig programma voor ruim 200 bezoekers – leden en niet-leden – werden de hoogtepunten van het industrieel verleden geschetst: het karakter van Nijmeegse bedrijvigheid, de sociale kant, opkomst en ondergang van Nijmeegse merken als Dobbelman en Van Dungen en hun bijdrage aan de identiteit van de stad. In cultuurhistorische Splendor werkplaats werd druk gewerkt en geschaft: wetenschappelijke arbeiders – o.a. prof. Paul Klep en prof. Dolly Verhoeven – en Nijmeegse werkers schetsten de historie. In een paneldiscussie kon het publiek meepraten en herinneringen ophalen. Ook kon men meezingen met Nimweegse arbeidersliederen en er werden unieke historische films vertoond. In de ‘schafttijd’ kon men een praatje maken en het Splendor gebouw bezichtigen.

Programma

10.00 u Ontvangst, gastheer Hubert Hendriks

10.30 u Opening door voorzitter, prof. Jan de Vet

10.45 u Thema-Lezing: door prof. Paul Klep

11.45 u Intermezzo met arbeidersliederen

12.00 u Uitreiking Numaga-penning

12.30 u Instelling Nijmeegse Geschiedenisprijs

13.00 u Schaft met film en rondleidingen Splendor-gebouw

14.00-16.00 u Middagprogramma:

16.30 u Afsluiting met borrel

Lustrum Producten en Vervolg

In het lustrumkader produceerden het Regionaal Archief Nijmegen en Numaga:

Het Nijmeegs Katern verscheen met een themanummer.

Conclusies en vervolg

Organisatie, participanten en deelnemers

kalender nieuws