Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Numaga Excursies

 

Numaga kent een rijke traditie van Numaga-reizen. Voor de komende tijd zullen voornamelijk dagexcursies voor leden en introducees worden georganiseerd. Ze worden tijdig aangekondigd op deze site, per mail of post. De Numaga-excursiecommissie bestaat uit: 

- Billy Gunterman

- Ruurd van der Staaij


Excursie Numaga 2017
Langs de Waal - 20 mei 207 

Een hele dag door de Overbetuwe en het Rijk van Nijmegen met de Waal als verbindende factor: een tocht langs kastelen, landhuizen, kerken, boerderijen en industriële monumenten. Uiteraard ook aandacht voor het rivierenlandschap. Het globale programma:

 

- Rondleiding op het landgoed van de familie Van Boetzelaein Oosterhout. O.a. in de historische tuin- en parkaanleg met ingrepen van Mien Ruys uit 1935.

Sint-Leonarduskerk (1932) Oosterhout, een Gesamtkunstwerk van architect Clemens Hardeman in een door het expressionisme beïnvloede stijl. 

- Lunch in Gasterij de Arend te Winssen.

- Verder in Winssen: De St. Antonius van Paduakerk uit 1938, de monumentale toren van de afgebroken middeleeuwse kerk en het Dijkmagazijn. 

- Weurt: steenfabriek de Bunswaard van Burgers uit 1917, met rondleiding.

- Afsluiting in Nijmegen: Vasim en Honingcomplex met gids

 

Excursie Numaga 2016

De Maas Buurtspoorweg (MBS) 


De NUMAGA-EXCURSIE 2016 stond in het teken van Maas Buurtspoorweg (MBS), de tram die van 1913 tot 17 september 1944 Nijmegen met Venlo verbond. Behalve de tocht langs de tramrails werd kasteel Heijen bezocht. 

 

Klik hier voor het verslag van de reiscommissie 

Nadere info: Liebrand, R., Het verhaal van de Maas-Buurttram, (Elst, 2013) en 'De Maas-Buurttram 100 jaar geleden van start: een tramspoor in de wegberm', Nijmeegs Katern, februari 2015; http://www.maas-buurtspoorweg.nl/index.html

 

 

Excursie Numaga 2015
Wederopbouwarchitectuur in Nijmegen en naar de Over-Betuwe - 6 juni

 Het ochtendprogramma was gewijd aan de wederopbouwarchitectuur van Nijmegen. Het middagprogramma bood een blik op de Vinexwijk Nijmegen/Lent en de vruchtbare vallei tussen de stuwwallen van Arnhem en Nijmegen. Lentenaar Frans Mikx vertelde over de bewoningsgeschiedenis. Ook werd de grote kerk van Elst bezocht. Vervolgens reed de bus door het stroomgebied van de Linge en langs verdedigingswerken van de Rijn-IJssellinie tegen de Russen. .

------------------------------------------------------

Literatuur

 

 

 


Excursie in het kader van het lustrum Rondom Nijmegen- Nijmegen rondom, 24 mei 2014

 

In de ochtend - in lijn met het jaarthema ‘Nijmegen en zijn omgeving - aandacht voor op het landschap dat vanaf 1650 door Nijmeegse heren vorm kreeg aan de zuidoostzijde van de stad. (Meerwijk). Ook de Romeinse legioenen lieten hun sporen na. Korte wandelingen rond de thema's: Romeins aquaduct, beheer van de bossen, 17e-eeuwse ontginningen, buitenplaatsen en boerderijen o.l.v.  prof. dr. Klaas Bouwer. In de middag o.l.v. Wim Kattenburg een bezoek aan de heerlijkheden Leur en Wijchen. Zie hier voor een verslag van de geslaagde dag: deze link.

 

 

Excursie Van ‘t Lindenhoutmuseum, 16 november 2013

 

In aansluiting op de Numaga-lezing van dr. Joost Rosendaal

op 13 november in LUX werd in samenwerking met het Van ‘t Lindenhoutmuseum middagprogramma verzorgd op het terrein van de voormalige weesinrichting Neerbosch:

http://www.vantlindenhoutmuseum.nl/

 

 

Excursie De Duffelt, 1 juni 2013

 

Deze historische dagexcursie van Numaga ging naar het oostelijk deel van De Duffelt, het riviergebied ten oosten van Wyler en Zyfflich tot aan Kleef. De dag werd samen georganiseerd met Heinz Scholten (Klevischer Verein für Kultur und Geschichte), Bert Thissen (Stadtarchiv Kleve) en Jan Smit (Heemkundekring De Duffelt). 

Zo'n 60 mensen namen deel aan deze geslaagde excursie, klik hier voor het verslag

 

 

Verslag Numaga excursie Land van Kleef , 2 juni 2012

 

Het doel van de dag was de deelnemers kennis te laten nemen van enkele onderdelen van het omvangrijke oeuvre dat dr Friedrich Gorissen over het door hem zo genoemde ‘Niederrheinland’ heeft geschreven. Kleefs archivaris Bert Thissen was de inhoudelijke regisseur van deze dag en hem komt de eer toe het onderzoekswerk van Gorissen zeer vakkundig concreet te hebben gemaakt.

 

Achtereenvolgens kwamen aan de orde:

 

 • Onderweg naar Kleef werd aandacht besteed aan de stichting van Kranenburg, de ontginning van het Kranenburgerbroek, en het droogdal van Frassel dat de scheidslijn vormde tussen de territoria van de graven van Kleef en Gelre.
 • Tijdens de koffiepauze was er een uitleg bij de op A-4 uitgedeelde stadsplattegronden uit de Niederrrheinischer Städteatlas van Gorissen als instructie vooraf op de stadswandeling door Kleef, daarbij werd stilgestaan bij de topografische structuur van Kleef, inclusief situering van Schwanenburg en het wél op de kaart ingetekende maar nooit gebouwde bastionsysteem uit 1610.
 • Intermezzo De rondleiding Stiftskirche werd verzorgd door mw Helga Ullrich-Scheyda. Enthousiast schetste zij de bouwgeschiedenis van de kerk en visualiseerde dit met prenten. De kapittelkerk, die in de jaren 1341-1428 werd gebouwd, ter vervanging van een oudere parochiekerk, is tijdens de Tweede Wereldoorlog nagenoeg weggebombardeerd en daarna stap voor stap hersteld. De kerk is van bijzonder belang vanwege de graftomben van de Kleefse graven en hertogen. De uitleg door onze gids ging buiten verder en we beschouwden de gerestaureerde Marstall, het imposante standbeeld van Friedrich Wilhelm Der Grosse Kurfürst. Alvorens de stadswandeling aan te vangen bewonderden we de binnenplaats van de Schwanenburg.
 • De stadswandeling ging wederom onder leiding van Bert Thissen via de Schlossstrasse, Grosse Strasse en Kavarinerstrasse. Uitleg bij de Minoritenkirche (Minderbroederskerk) die vanwege de lage ligging ook wel de benedenstadkerk wordt genoemd. Via het Haus Koekkoek liepen we in de richting van het Spoykanal en kregen bij de aldaar opgegraven stadstoren Netelenhorst uitleg over de parallellen tussen de dubbele stadsmuur die onlangs op het Plein 1944 in Nijmegen werd ontdekt en de Kleefse dubbele ommuring.
 • Lunch in Bedburg Hau
 • In de directe omgeving van Hotel-Restaurant Berg und Tal ligt de Alter Tiergarten van Johan Maurits van Nassau-Siegen (‘de Braziliaan’), die van 1647-1679 stadhouder van de keurvorst van Brandenburg te Kleef was. Het gaat hier om een zogeheten historischer Landschaftspark met magnifieke uitzichten langs de zichtassen over de Galleien. Ook ligt hier het grafmonument van Prins Johan Maurits. De uitleg van Bert Thissen was zeer gedetailleerd en sprak tot de verbeelding.
 • Intermezzo De rondleiding door de St. Nicolaikiche te Kalkar werd verzorgd door Guido de Werd en het was razend knap hoe hij aan einde van de middag de Numaga-gasten wist te boeien met zijn kunsthistorische beschouwingen over de uit hout gebeeldhouwde altaren die waarlijk tot categorie van de wereldwonderen behoren.
 • Het laatste uurtje maakte Bert Thissen met echte liefhebbers nog een mini-excursie door Kalkar terwijl anderen napraatten over deze bijzonder mooie dag.
 •  

   

  De personen die aan deze dag hebben meegewerkt zijn:

  Bert Thissen is de Stadsarchivaris van Kleef.

  Heinz Scholten is onze gastheer van de Klevischer Verein für Kultur und Geschichte.

  Helga Ullrich Scheyda is historica, lid van de Klevischer Verein für Kultur und Geschichte en werkt voor Kleve Marketing als stadsgids.

  Guido de Werd is directeur van het B.C Koekkoek-huis en als Senior-Kurator aan het museum Kurhaus verbonden.

   

  Organisatie was handen van de excursiecommissie: Billy Gunterman en Ruurd van der Staaij. Het aantal deelnemers bedroeg 40 personen.

   

   

   

   

   

   

   


  kalender nieuws