Historische Vereniging Numaga

Vereniging NumagaActueelPublicatiesActiviteitenNumaga Archiefblog
home

Het Numaga bestuur

Voorzitter:

Extern secretaris:

Intern Secretaris

Penningmeester:

Bestuursleden:

- Mr. Frans de Krijger

 

Monumentenadviezen:

 Ereleden:

 

 Overleden ereleden:  

 

 

ING bankrekening

NL83 INGB 0000 97 26 00 t.n.v. Numaga Nijmegen

 

RSIN KvK 002486453

 

ANBI  de vereniging heeft een ANBI-status

 

 

 

kalender nieuws